dinsdag, augustus 15, 2017

Baas in je eigen buurt: Spoorwijk


Den HaagFM 11.10.2017 Den Haag FM belt elke woensdagochtend met een van de acht Haagse stadsdeeldirecteuren, om met hen te praten over wat er de komende tijd in hun stadsdeel gebeurt.

Luister hier naar het interview met Hassan el Houari op Den Haag FM.
Iedere stadsdeeldirecteur heeft een eigen team dat voor de leefbaarheid en het welzijn in de wijken zorgt. Niet alleen, maar juist samen met de bewoners. Hagenaars kunnen bij de stadsdeeldirecteuren terecht met alle ideeën op het gebied van welzijn en leefbaarheid. Er is budget voor plannen van bewoners die helpen om het in de buurt schoon, heel en veilig te houden.

Deze week spraken Justin en Rogier in Haagse Ochtendradio met Hassan el Houari over Laak. Ook in Laak krijgen bewoners de kans om gebruik te maken van het wijkbudget. “De inwoners van Spoorwijk krijgen 50.000 euro te besteden”, vertelde El Houari. “We hebben een twaalfkoppige jury samengesteld die alle ideeën beoordeelt en beslist wat er met het geld gaat gebeuren.” ...lees meer
Vind een bestemming voor het wijkbudget voor Spoorwijk.
DH 29 augustus 2017 - Heeft u ideeën die de buurt prettiger, mooier of socialer maken? Wilt u bijvoorbeeld meer groen, een opgeknapte speeltuin, activiteiten voor mensen die dat nodig hebben of een evenement in de wijk? Of heeft u een ander idee? 


Doe dan mee en vind een bestemming voor het wijkbudget voor Spoorwijk.

Het wijkbudget is een bedrag van maximaal € 50.000 dat bewoners uit Spoorwijk in 2017 kunnen uitgeven aan zaken die zij belangrijk vinden in de wijk. Bepaal samen waar het geld aan wordt besteed.

De wijkjury haalt ideeën op uit de wijk, beoordeelt deze en kiest samen met de andere juryleden welk(e) idee(ën) worden uitgevoerd en op welke manier. Ook bepaalt de wijkjury wie verantwoordelijk is voor de uitvoering. De gemeente zorgt voor professionele begeleiding. Bewoners voeren de ideeën uit.

U kunt op 2 manieren meedoen:
•           Geef uw idee door
•           Meld u aan voor de wijkjury

Idee doorgeven of aanmelden
Uw idee doorgeven of aanmelden als jurylid kan bij de informatiekraam. Hier krijgt u ook meer informatie. De informatiekraam vindt u op:
•           woensdag 6 september 2017 van 15.00 tot 19.00 uur, Ledeganckplein (bij wijkcentrum de Wissel)
•           vrijdag 8 september 2017 van 15.00 tot 19.00 uur, Goeverneurplein (bij Albert Heijn)

Spelregels
Zo veel mogelijk mensen in de wijk moeten voordeel hebben van het plan. De plannen worden beoordeeld op:
•           sociale en fysieke leefbaarheid
•           steun onder bewoners
•           toegankelijkheid
•           veiligheid
•           haalbaarheid (uitvoering uiterlijk eind 2017)

Vragen?
Ga voor meer informatie naar de informatiekraam of neem contact op via het e-mailadres van stadsdeel Laak: Laak@denhaag.nl. 
AD 15.08.2017 Wie weet beter wat er nodig is in de straat of buurt dan de bewoners zelf? Daarom krijgen de wijken eens per vier jaar een pot van 50.000 euro voor bijvoorbeeld een extra speeltuin of ontmoetingsplek.
De gemeente begint met een proef in zes wijken: Moerwijk, Spoorwijk, Nieuw Waldeck, Mariahoeve, het Zeeheldenkwartier en Bezuidenhout. 
De omvang van het wijkbudget varieert per stadsdeel, maar gemiddeld komt het neer op 50.000 euro per wijk, schrijft het college in het nieuwe actieplan Burgerparticipatie. De spelregels worden nog opgesteld, maar het idee is dat de buurt zelf beslist over de besteding van de 50.000 euro, volgens een ‘transparant besluitvormingsproces’. Ambtenaren begeleiden dat traject. ,,We willen dat mensen zich thuis voelen en betrokken zijn’’, zegt wethouder Rabin Baldewsingh (wijkaanpak, PvdA). ,,Dan helpt het als ze directe invloed hebben op wat er in hun wijk gebeurt.’’
Als de proef slaagt, krijgen alle Haagse buurten eens per vier jaar geld voor bijvoorbeeld ontmoetingsplekken, speelplaatsen of groen. Het gaat om extra voorzieningen of initiatieven, niet om vernieuwingen die sowieso nodig zijn. ,,Het kan van alles zijn’’, zegt Baldewsingh, ,,zolang het bijdraagt aan de leefbaarheid, voor iedereen toegankelijk is en er genoeg draagvlak voor is.’’ In theorie zou het geld dus ook naar een festival of wijkfeest kunnen gaan.
Het kan van alles zijn, zolang het bijdraagt aan de leefbaarheid, voor iedereen toegankelijk is en er genoeg draagvlak voor is, aldus wethouder Rabin Baldewsingh.
Deze ‘baas in eigen buurt-aanpak’ borduurt voort op de inspraakfilosofie die dit college in 2014 Haagse Kracht heeft gedoopt. De politiek probeert zoveel mogelijk om Hagenaars te betrekken bij plannen. Belangrijke beslissingen rond Madurodam, de verkeersvisie voor Scheveningen en de bomenkap aan de Laan van Meerdervoort kwamen tot stand na intensieve bemoeienis van bewoners en betrokkenen. De keerzijde: besluiten vergen soms te veel tijd, fluisteren critici op het stadhuis.
Veel bewoners en betrokkenen spraken mee over de groeiplannen van miniatuurstad Madurodam. © MARTIJN BEEKMAN


Verschillende coalitiepartijen blijven positief. D66-fractieleider Robert van Asten: ,,Je moet durven experimenteren. Het is goed als mensen zelf met een plan komen. Neem dat nieuwe weefvak op de A4, dat is bedacht door een automobilist (Sijsling, red.) en het werkt!’’ PvdA’er Martijn Balster: ,,Een heel goede zaak. Met een eigen potje kunnen mensen bepalen wat belangrijk is.’’