zaterdag, juli 01, 2017

Nieuwsbrief Vadercentrum Adam Juli 2017


 
Bekijk deze email in uw browser
Geachte heer, mevrouw,

Als eerste wil ik u doorgeven dat wij op zaterdag 8 juli vanaf 16.00 uur onze jaarlijkse barbecue op het Jonckbloetplein houden waar wij weer 1000 deelnemers verwachten.
Graag willen we ook u tussen ons zien. U kunt zich hiervoor aanmelden.

Ik wil u ook doorgeven dat als u bij ons op bezoek komt, kunt u zien dat “100 jaar Mondriaan & de Stijl” ook aan het Vadercentrum niet is ontgaan.

Verder kunt u hieronder de maandelijkse nieuwsbrief van het Vadercentrum lezen met enkele activiteiten, die in de maand juni 2017 plaatsvonden. Zoals gewoonlijk vindt u onderaan een opsomming van hetgeen wij de volgende maand van plan zijn.

Ik wens u, namens al onze vrijwilligers, veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Bilal Sahin

Juni 2017


In deze editie:
 • Hindoestaanse Immigratieviering
 • Festival Classique
 • Nacht van de vluchteling
 • Repair Café Vadercentrum
 • Omgaan met water
 • Gebruikt gereedschap
 • Agenda

144 jaar Hindoestaanse immigratie

Op vrijdag 9 juni werd in het Vadercentrum 144 jaar Hindoestaanse immigratie gevierd en herdacht. Voor deze avond moest tevoren worden ingeschreven omdat onze ruimte maar ongeveer honderd gasten kan herbergen. Vol was dus vol, maar Hindoestanen hebben een eigen interpretatie van vol, dus werden alle kamers (en vooral alle stoelen) benut om niemand weg te hoeven sturen.

De organisatie was wederom in de vertrouwde handen van onze vrijwilligers, die de avond aan elkaar praatten en ervoor zorgden dat alles picobello was geregeld. De keukenploeg had zijn uiterste best gedaan en ervoor gezorgd dat er meer dan genoeg eten was. Het menu bestond uit een heerlijke soep, een al dan niet vegetarisch hoofdgerecht met vruchten met slagroom tot slot.  Keukenploeg: dat was toppie !!

Meneer Taky had voor deze gelegenheid een passend gedicht geschreven, dat werd voorgedragen. Narain Mathura bracht de geschiedenis tot leven door o.a. te vertellen dat weliswaar de slavernij werd afgeschaft waardoor er een (kleine) vergoeding voor het werk werd gegeven, maar dat de barakken waarin men woonde precies dezelfde waren als ervoor. Toch maakten niet veel contract-arbeiders gebruik van de mogelijkheid om na vijf jaar naar India terug te keren. Herinneringen aan dat land gingen over hongersnood en ellende.

Die situatie heeft ervoor gezorgd dat Hindoestanen momenteel in alle landen van de wereld te vinden zijn. Zij namen hun culturele waarden en normen met zich mee en ondervinden een onderlinge solidariteit als een soort van broederschap in de religie 'Het menszijn'.

Ook Pandita Shama bracht in herinnering dat op 10 februari 1873 de eerste inscheping in Calcutta plaatsvond. Er zouden in totaal 64 schepen met meer dan 34.000 personen volgen. Tot slot kreeg de Wethouder Rabin Baldewsingh het woord, die zijn persoonlijke levensverhaal met de gasten deelde; een door hem geschreven gedicht voordroeg en eindigde met het zingen van een Hindoestaans lied.

Aan het eind van de avond was er muziek en kon er naar hartelust worden gedanst. Volgend jaar zal het honderd jaar geleden zijn dat de slavernij werd afgeschaft. Ook dat zal gevierd en herdacht worden. Hoogst waarschijnlijk ook weer in het Vadercentrum.

Festival Classique


Een belevenis om niet snel te vergeten
Het Vadercentrum had de eer en het grote genoegen van

de uitnodiging te ontvangen om met vijftig bezoekers van het Vadercentrum op vrijdag-avond 16 juni in het Zuiderstrandtheater 'Wagner - THE MOVIE' te komen bezoeken.

Voor deze gelegenheid was een projectorkest onder de naam 'De Ring' samengesteld, hetgeen op zich een ware belevenis mag worden genoemd. De muziek van Wagner kreeg nog meer betekenis door de filmbeelden, die gelijktijdig werden vertoond.

The Movie is de thematiek van de Ring op onze wereld geprojecteerd, met herkenbare thema's als onderdrukking, machtswellust, de constructie van een godenrijk, de zorg voor martelaren, het creëren van een held en de daarbij behorende menselijke eigenschappen als liefde, escalatie en destructie. Dit alles vanuit de suggestie dat de cirkel rond is en mensen in staat zijn om na een totale catastrofe opnieuw te beginnen. Een gedachte die door het Vadercentrum in de praktijk wordt ondersteund.

Nacht van de Vluchteling


Niets doen was geen optie
Meelopen in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 juni was voor de vluchtelingen, die het Vadercentrum bezoeken nog een bruggetje te ver, maar niets doen was ook geen optie.
Daarop werd besloten solidariteit met en dank aan de lopers te tonen door ze op het laatste rustpunt in de route Rotterdam-Den Haag een beker muntthee en koekje aan te bieden.

Dat gebaar werd alom op prijs gesteld. De wandelaars lieten dat duidelijk merken, maar ook onze collega-vrijwilligers voor die dag vonden het gebaar zodanig sympathiek dat onze vrijwilligers na afloop applaus kregen.

Op onze beurt applaus voor alle lopers op alle routes in Nederland en niet in de laatste plaats heel veel waardering voor het prachtige geldbedrag dat bij elkaar is gelopen. Onze bijdrage was bescheiden, maar wij deden het met hart en ziel.

Repair Café Vadercentrum 


Op maandag- 12 en donderdagmiddag 22 juni hebben we in het Vadercentrum weer twee hele drukke Repair Cafés gehad.
De reparateurs in het naailokaal hebben het in juni erg druk gehad. Zij hebben zeven gordijnen bijgewerkt, verschillende kledingstukken zoals een trui, jurk en hemden bijgewerkt, twee jasritsen gemaakt, twee colberts bijgewerkt en vier verschillende broeken verbreed/ingekort.

Onze elektriciens hebben o.a. twee stofzuigers, een strijkijzer, een Dvd-speler, een naaimachine, een printer, een luchtverfrisser, een mixer en een muziek-stereo gerepareerd.

Deze keer waren ook vele kapotte fietsen gebracht. Een buitenband geplaatst, een fiets met spaken goed gezet, twee remmen beter ingesteld en een fietszadel geplaatst waardoor er weer vele blije gezichten in het Vadercentrum waren.

Het volgende Repair Café voor de zomervakantie is op maandag 3 juli. Heeft u ook nog kapotte spullen? Gooi ze niet weg, maar breng ze mee naar het Repair Café. De middag begint weer om 14.00 uur.

Omgaan met Water


Op donderdag 29 juni hebben we i.s.m. de stichting Aardewerk een voorlichtingsbijeenkomst over bewust omgaan met water georganiseerd waar ruim 40 wijkbewoners aanwezig waren.
De presentatie werd begonnen met een filmpje over watergebruik en dat men vaak onnodig veel verspilt.
Na het filmpje werd er gesproken over het water in ons lichaam en hoeveel water men nodig heeft om te overleven. En ook werd er gesproken over het minimaal aantal liter water dat men moet binnenkrijgen in een dag en het belang van genoeg drinken bij bijvoorbeeld warm weer.
Daarna kwam het onderwerp riolering aan de beurt. Er werd verteld over hoe wij het beste omgaan met restafval en dat wij bijvoorbeeld de chemische middelen zoals verf en chloor niet in riool moeten gooien.
Als slot werd een korte pleidooi gegeven over het watergebruik van de gemiddelde Nederlander en dat veel zuiniger moet. Daarna werd de presentatie afgesloten met een quiz.

Gebruikt gereedschap

Het Haags Dierencentrum aan de Lozerlaan mocht nieuw gereedschap ontvangen. De vraag wat met het oude gereedschap moest worden gedaan werd snel beantwoordt want het Repair Café  van het Vadercentrum was de gelukkige.

Hartelijk bedankt !!!

Agenda 

Enkele van de activiteiten in de komende weken:
Naast de 20-tal wekelijkse cursussen, de werkzaamheden in de Weggeefwinkel en de werkzaamheden van de Buurtvaders hebben we in de komende weken weer veel bijzondere activiteiten. Een aantal daarvan kunt  u hieronder lezen. Let op, er kunnen activiteiten zijn waarvoor aanmelden verplicht is
 • Zondag 2 juli, Fietstocht met 50 wijkbewoners richting Westbroekpark, Rosarium, 
 • Maandag 3 juli, Repair Café Vadercentrum,
 • Dinsdag 4 juli, voorlichtingsbijeenkomst over de werkzaamheden van Handhavingsteam,
 • Donderdag 6 juli, Ramadanfeest viering met een dialoog en een maaltijd,
 • Zaterdag 8 juli, grote barbecue met ruim 1000 deelnemers.
 • Dinsdag 11 juli, makreelvissen met 40 personen.
Een uitgebreid programma kunt u op onze website vinden: