dinsdag, maart 26, 2013

Informatiebijeenkomst 28 maart 2013 Straatvertegenwoordigersnetwerk

Informatiebijeenkomst Spoorwijk


Geachte heer, mevrouw,

In de afgelopen periode zijn bewoners uit Spoorwijk benaderd om de mogelijkheden te bekijken voor  het opstarten van een Buurt Preventie Team. Tijdens de bijeenkomsten werd het duidelijk dat er interesse is onder de bewoners voor een veiligheidsinitiatief in de wijk, maar dat er wellicht naar een andere vorm moet worden gekeken. Daarom proberen wij nu een Straatvertegenwoordigersnetwerk op te zetten.

Straatvertegenwoordigers geven signalen met betrekking tot de leefbaarheid door aan gemeentelijke instanties en de woningcorporatie. Zij zijn de ogen en oren van de wijk. De straatvertegenwoordigers houden hun signalen bij in een logboek en worden in hun werk ondersteund door medewerkers van Boog.

Hierbij nodig ik u uit op:

Op donderdag 28 maart 2013 van 19:30 – 21:00 uur in
Wijkcentrum de Wissel, Betsy Perkstraat 14.  (inloop vanaf 19:15 uur)

De agenda is als volgt:

1.    Voorstelronde
2.    Uitleg over het project Straatvertegenwoordigers
3.    Bespreken huidige ontwikkelingen in de wijk
4.    Vervolgafspraken maken en planning volgende bijeenkomst

Ik hoop u a.s. donderdag te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,


Paul Hendriks
Stichting Boog

06 19140188
Westeinde 51/53, 2512 GV Den Haag