zaterdag, maart 02, 2013

Wijkschouw & Leefbaarheidoverleg Spoorwijk 5 maart 2013

Beste bewoners en belangstellenden,


De Bewoners Organisatie Spoorwijk is verheugd u hierbij uit te nodigen voor de eerste Wijkschouw & Leefbaarheidoverleg van 2013.

Deze is a.s. dinsdag 5 maart.

Verzamelplaats voor de wandeling is de ingang van de Wissel, van Meursstraat.

Wij lopen van 18.30 – 19.30 uur en daarna is er Leefbaarheidoverleg in de Ontmoetingsruimte van de Wissel om 19.30 uur (met koffie en thee).

Voorzitter van het overleg is de (vice)- voorzitter van Bewoners Organisatie Spoorwijk.

Omdat in september en december 2012 geen wandeling plaatsvond is er geen verslag.


Met vriendelijke groet, namens de BOS,

Astrid Maagdenberg

Secretariaat  B.O.S.De Wissel
Betsy Perkstraat 14
2524 XT DEN HAAG
Tel. 070 396 00 00
Website: www.spoorwijk.org


UITNODIGING


Wijkschouw & Leefbaarheidoverleg Spoorwijk

Ook deze keer georganiseerd door “uw eigen” Bewoners Organisatie Spoorwijk (BOS)

Dinsdag 5 maart 2013

De Wijkschouw (verzamelen onder afdak “De Wissel”)

van 18.30-19.30 uur

Een positief kritische wandeling door een deel van de wijk, waarbij eventuele verbeter- en aandachtspunten onderweg, worden genoteerd, met bewoners & vertegenwoordigers van instanties, onder begeleiding van Ton Farla van Bewoners Organisatie Spoorwijk.

Het Leefbaarheidoverleg (met koffie en thee) in “De Wissel”

van 19.30 uur tot 21.30 uur

Een transparant en constructief overleg tussen bewoners en instanties waarbij aandachtspunten & ideeën worden uitgewisseld en afspraken worden gemaakt. Dit alles onder het genot van een kopje koffie en / of thee, het voorzitterschap is in handen van Bewoners Organisatie Spoorwijk.

Agenda Leefbaarheidoverleg:

1. Opening en mededelingen door de voorzitter

2. Nieuwe actiepunten wandeling

3. Inbreng bewoners

4. Inbreng organisatie / instanties

5. Samenvatting van de avond door de voorzitter

6. Rondvraag

7. SluitingMet vriendelijke groet,

Marcel Keus

Voorzitter

Bewoners Organisatie Spoorwijk/Leefbaarheidoverleg Spoorwijk