zaterdag, maart 02, 2013

Jaarvergadering/verkiezing leden B.O.S. 26.03.2013

UITNODIGING


Beste bewoner van Spoorwijk,

Al meer dan 30 jaar behartigt de Bewoners Organisatie Spoorwijk (BOS) de belangen van de bewoners in deze wijk. Dit doet zij door het organiseren van verschillende activiteiten waaronder het Kleurrijk Festival, de 4/5 Mei viering, het bijwonen of organiseren van vergaderingen zoals het Leefbaarheidoverleg en het leveren van gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente.

Het Bestuur van de bewonersorganisatie wordt gevormd door vrijwilligers uit de wijk.

Hierbij is uw hulp hard nodig!

Op dinsdag 26 maart 2013 om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee) vindt in de Ontmoetingsruimte van de Wissel de Jaarvergadering plaats van de Bewonersorganisatie Hier hoort u wat zij in 2011 en 2012 hebben gedaan en u kunt als bewoner aangeven waar u behoefte aan heeft. Ook worden er op deze avond bestuursleden gekozen.

Mocht u interesse hebben om als bestuurslid mee te helpen met de bewonersorganisatie, vul dan onderstaand formulier in en lever het in een envelop in bij de balie van de Wissel.

Sowieso is het belangrijk om als bewoners van Spoorwijk op deze avond uw stem te laten horen.

U komt toch ook?

Met vriendelijke groet,

Ria Groot - Secretaris BOS

De Wissel  -  Betsy Perkstraat 14
2524 XT Den Haag
Tel. 070 396 00 00
Website: www.spoorwijk.org


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
knippen

Ja, ik wil mij graag inzetten als bestuurslid van BOS.

Graag ontvang ik meer informatie wat dit precies inhoudt:


Naam………………………………………………………………………………………………man/vrouw

Adres/PC……………………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum…………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer……………………………………………………………………………………………….

Emailadres…………………………………………………………………………………………………………


Wenst u geen bestuurslid te worden maar wilt u zich wel inzetten voor de wijk, meldt u zich dan aan als vrijwilliger.