woensdag, maart 20, 2013

WIJKATELIER Laak 26 maart en 28 maart

Geachte mevrouw, meneer,

Graag wil het wijkteam Laak haar kennis (over de wijk) uitwisselen met uw kennis. Het wijkteam Laak wil u voor het v olgende uitnodigen:

Er zal een startbijeenkomst worden gehouden voor de aankondiging van het zogenaamde WIJKATELIER.

Het wijkatelier betekent dat samen met u en andere bewoners + organisaties+ betrokkenen vanuit de gemeente, er ideeën en oplossingen voor de wijk Laak worden uitgewerkt in een serie bijeenkomsten die zullen gaan volgen.

Dit is dus uw kans om mee te praten over de wijk.

U kunt uw ideeën en oplossingen over de wijk kenbaar maken.

U krijgt inzicht in de ervaringen van andere bewoners en organisaties in de wijk en deze ervaringen worden met elkaar gedeeld.

De resultaten van deze uitgewerkte ideeën en oplossingen voor de wijk, zullen gepresenteerd worden aan de wethouder.

De introductie bijeenkomst is op 26 maart in Centrum de Wissel om 19.00uur (Betsy Perkstraat 12-14, 2524 XT Den Haag) ‎

Mocht u verhinderd zijn die dag, dan is er in diezelfde week nog een bijeenkomst.

Namelijk op donderdag 28 maart 19.00 uur in Centrum Vliethage (Rijswijkseweg 252, 2516 EN Den Haag )

Het wijkteam Laak kijkt uit naar uw komst


Vriendelijke groet

Het wijkteam Laak


tel. 06 588 2 95 73