donderdag, maart 24, 2011

Bibliotheek Spoorwijk gaat sluiten

klik op titel

Het woord Bezuinigen begint een nare bijsmaak te krijgen !!!!

6 van de 18 wijkbibliotheken in Den Haag gaan dicht

Den Haag 23.03.2011 Haagse wijkbibliotheken die naar verhouding minder bezoekers trekken en minder vaak open zijn gaan per 1 januari 2013 dicht.

Naast de Centrale Bibliotheek aan het Spui, blijven er 12 sterke wijkbibliotheken over. Ieder stadsdeel behoudt minstens één grote wijkbibliotheek. Dat staat in het nieuwe spreidingsplan Haagse bibliotheken (klik op titel boven).

Bibliotheek Spoorwijk
Van Meursstraat 1a
2524 XN Den Haag
tel: 070 - 353 65 21
e-mail: spoorwijk@dobdenhaag.nl

Het filiaal in Spoorwijk sluit, maar voor leesbevordering van de jongeren in deze wijk blijft specifieke aandacht.


Laak
De 2 bibliotheekvestigingen in het stadsdeel Laak behoren tot de kleinere vestigingen. Spoorwijk haalt ongeveer 50% van het gebruik van Laakkwartier. Op grond van het uitgangspunt dat in ieder stadsdeel tenminste één wijkbibliotheek gevestigd is, wordt niet gezocht naar concentratie van dienstverlening buiten het stadsdeel.

Voor de vestiging Spoorwijk wordt de dienstverlening geconcentreerd in de wijkbibliotheek Laakkwartier. Voor met name jeugd in Spoorwijk worden in de sfeer van leesbevordering ondersteunende maatregelen getroffen. Op langere termijn wordt bekeken of in dit stadsdeel een nieuwe, beter centraal gelegen en grotere bibliotheek tot de mogelijkheden behoort dan wel een vergroting van de bibliotheek op de huidige locatie.

Het Plan gaat in op 1 januari 2013. !!!!

Collegeakkoord
De sluiting van de wijkbibliotheken vloeit voort uit het collegeakkoord, waarin is afgesproken € 2 miljoen te bezuinigen op de wijkbibliotheken. ‘Dan moet je keuzes maken die je liever niet maakt’, zegt wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Dienstverlening). ‘Iedereen hecht aan de bibliotheek. Het is pijnlijk en ingrijpend om daar in te snijden. Ik ben alle 18 filialen langsgegaan om een goed beeld te krijgen wat daar gebeurt. Ik denk dat we met dit plan een goede balans hebben gevonden. Iedere Hagenaar houdt een hele toegankelijke bibliotheek in de buurt. Bijna niemand hoeft meer dan 2 kilometer te reizen.’

Het nieuwe spreidingsplan Haagse bibliotheken gaat op 1 januari 2013 in.

De gemeente gaat met de gebruikers van de filialen die dicht gaan overleggen over vervangende voorzieningen in bijv. scholen en verzorgingshuizen.