maandag, november 15, 2010

Nieuwsbericht nr. 9 - Bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !’ 

Pers/Nieuwsbericht nr. 9

 

Bewoners in de Rudolf van Brammenstraat 1 t/m 22 en de Vosmaerstraat 1 t/m 27 te Spoorwijk worden ziek van de ventilatie.Den Haag: 14.11.2010

‘Geef bewoners het wooncomfort waar ze recht op hebben’

Er is nog een wereld te winnen op het gebied van ventilatie. Dat bleek op het jaarlijkse, druk bezochte symposium dat Alusta op 4 november organiseerde. Vier deskundigen onthulden de nieuwste inzichten en testresultaten van onderzoeken, die lieten zien hoe wooncomfort meetbaar is én hoe ‘de branche’ daar mee kan omgaan.

“Er wordt vooral naar de prijs gekeken van een woning. Er blijft vaak een minimumbedrag over voor het ventilatiegedeelte. Dat hangt er in de totaalkosten voor een huis maar een beetje bij en is in feite het slachtoffer in het totale spel.”

Ventilatie woning blijkt rotzooitje.
Uit verschillende onderzoeken en lezingen is gebleken dat het bouwen van nieuwe woningen niet slechts stenen stapelen is. Ofwel, zoals ex-minister Winsemius het zo treffend zei: ‘Niet slechts met stenen bouw je de wijk’.

De Engelsman zegt het ook zo mooi ‘A good house is only half the Home’. Een huis kan er mooi uitzien aan de buitenkant, maar wat als de binnenkant niet deugt ? Zal je je er dan ooit Thuis voelen ?? Zal je dan ooit kunnen zeggen: ,My Home is my Castle !!’.

Helaas we lijken te leven in een verpakkingsmaatschappij waar de inhoud ondergeschikt is geworden aan de buitenkant.

Maar dit alles terzijde en terug naar de realiteit in Spoorwijk.

Er is de afgelopen maanden, eigenlijk al weer bijna 8 jaar om precies te zijn, een hoop gebeurd.


De planning;
• In de week van 25 oktober: Een eerste conclusie van het TNO-onderzoek verschijnt.
• 14 oktober tot en met 12 november: Bevico voert de reinigingswerkzaamheden uit, op basis van twee woningen per dag.
• In de week van 25 oktober: Direct nadat TNO heeft aangegeven dat ook onderhoud kan worden uitgevoerd in de zes woningen start Bevico hiermee. Dit onderhoud duurt een week.
• In de week van 1 november: TNO voert een tweede onderzoek uit in de zes woningen.
• In de week van 29 november: Zowel TNO als Bevico presenteren een rapportage en de eindconclusie.

Nog steeds is Bevico druk bezig met de aanpak van het achterstallige onderhoud.

Het tweede onderzoek door TNO bij de 6 proefwoningen heeft inmiddels ook plaats gevonden.

Tussentijds is GGZ ook druk met metingen bezig van het binnenklimaat van de proefwoningen.

Inmiddels heeft Alphaplan het voorlopige opnamerapport opgeleverd met de inventarisatie van de bouwkundige gebreken aan de woningen.

Op 9 november werd het (voorlopige) opnamerapport van Alphaplan tijdens het 2e voortgangsoverleg met Vestia uitgedeeld. Vestia zegde toe een rapport te zenden aan alle betrokken bewoners. Dit met het verzoek aanvullingen door te geven.

Ook de advocaat kwam weer eens langs. Inmiddels is namelijk het ultimatum aan VESTIA verstreken. De kwestie van de huurverlaging agv achterstallig onderhoud en het beschadigen van de gezondheid van de bewoners en het binnenmilieu van de woningen gaat nu spelen. De zaak ligt inmiddels ter behandeling bij de Huurcommissie.

SBS6 HvNL was op 4 november ook weer op bezoek want de Bewoners in Spoorwijk zijn woedend. (Video – SBS6 Hart van Nederland.)

Ook het AD (12.11.2010) kwam weer eens kijken naar de voortgang van het oplossen van het ventilatieprobleem.

De SP was ook weer van de partij met het voorbereiden van de volgende actie.

Overigens is de SP tot nu de enigste partij die wat van zich liet horen. Komt de rest pas wanneer er weer verkiezingen zijn ? Binnenkort zijn er de verkiezingen voor de provinciale Staten. Veel bewoners in Spoorwijk denken al te weten op wie zij zullen stemmen. Al vaak werd de naam vernomen van de nr. 4 op de kandidatenlijst voor de SP. De bewoners zijn de SP’ers Jerry Snellink en Michael Wijlhuizen zeer erkentelijk voor hun hulp.

Op 17 november gaat de bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !’ een orgineel kado overhandigen aan wethouder Marnix Norder PvdA. Dit zal gebeuren tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte om 09.00 uur in het Stadhuis.

Wordt vervolgt


Voor meer informatie:


Bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !’ 
Contact: marcdeklein@hotmail.com
Naam: C. M. van Dun
Adres: Rudolf van Brammenstraat 12 – Spoorwijk

Weblog: ‘Effe Puffe ? Liever niet !’ (http://effepuffe.wordpress.com/)