zondag, september 19, 2010

Prijsvraag naamgeving plein Oltmanstraat - deadline 20.09.2010

Naamgeving plein Oltmanstraat – versus de Spoorwijkse Kanjers.Op 21 maart 2005 fietsten er een aantal belangrijke lieden door Oud en Nieuw Spoorwijk om met eigen ogen te zien hoe de wijk erbij ligt op deze eerste lentedag.

Wethouder van Ruimtelijke Ordening Marnix Norder met zijn adviseur en stadsdeelcoördinator Laak de hr. Elhouari brengen o.a. een bezoek aan de Wissel waar de Bewonersorganisatie uitleg geeft over de wijk.

Een van de onderwerpen betrof het benoemen van twee straten van fase drie naar de overleden oud-voorzitter en secretaris van BOS, de heren Piet van Goch en Joop Hoekstra.

Helaas is dit toen niet door gegaan tot veel verdriet van o.a. de oudere bewoners in Spoorwijk die hen nog steeds een groot en warm hart toedragen.

Er doet zich nu een gelegenheid voor waardoor veel oude bewoners in Spoorwijk een fijn gevoel kunnen krijgen bij het terugvinden van de namen van deze kanjers. In het grijze verleden, ver voor de sloop en nieuwbouw , waren deze namen reeds verbonden met een grote inzet voor de wijk. Vele bewoners zijn nog steeds dankbaar voor hun harde werk om de situatie in Spoorwijk te verbeteren. Uiteindelijk is door hun harde werk en inzet Spoorwijk op de schop gegaan.

Ze werden toen volledig terecht de Kanjers van Spoorwijk genoemd.

Het is dan ook een goed idee het plein aan de Oltmanstraat de naam ‘Het Spoorwijkse Kanjerplein’ te geven. Dit dan ter nagedachtenis aan Piet en Joop.

Uiteindelijk krijgen de voetballers op het plein NU ook de gelegenheid om uit te groeien tot Kanjers. Ooit kwam uit Spoorwijk een voetbalkanjer die later voor ADO ging spelen. Wie kent de naam… ?

De Social Sofa’s en de Graffitimuur leveren op hun beurt weer inspiratie op voor de meer kunstzinnige Spoorwijker.

Er zitten inmiddels veel talenten in de wijk op de wachtbank(Social Sofa) klaar om uit te groeien tot Spoorwijkse kanjers.