maandag, september 17, 2007

Kick Off Den Haag Onder Dak

Voor het zomerreces stemde de gehele gemeenteraad in met het plan van aanpak van wethouder Bert van Alphen (GL) om de dak- en thuislozen in Den Haag beter te kunnen helpen. Daarvoor is in eerste instantie voldoende opvang nodig. De raad stemde in met 9 nieuwe voorzieningen verspreid over de stad.

Op verschillende lokaties kunnen mensen uit de stad hun mening geven en horen wat de plannen zijn:

Stadsdeel Laak
Dag: maandag 17 september 2007
Tijd: 17.30 – 19.30 uur
Plaats: De Oase, van Meursstraat 1, 2524 XN Den Haag
De van Meursstraat ligt dicht bij de gemeentegrens met Rijswijk en sluit aan op het Ledeganckplein.