vrijdag, juni 24, 2005

Wederom bezoek van Wethouders in Spoorwijk.
Donderdagmiddag 23 juni werd Spoorwijk opgeschrikt door een optocht van ca. 12 fietsers: een gezelschap bestaande uit allerlei pluimage, namelijk twee wethouders (de heren Norder en Stolte), twee raadsleden (Marieke Bolle en Murat Ersoy), twee perslieden, een beleidsmedewerker van de PvdA-fractie (Marko Fehres), een beoogd sponsor (directeur Rob van Eijkeren van Vestia) en een vers geopend blik ambtenaren.

Dit bonte gezelschap werd op het braakliggend terrein aan de Jonathanstraat opgewacht door een ander gemengd gezelschap, bestaande uit diverse buurtbewoners, bestuursleden van de Spoorwijkse bewonersorganisatie (Iris van der Heul, Ramazan Odek, Surinder Tewarie, Trees Hoekstra) en een opbouwwerker (Laurens Venderbos, die als fotograaf optrad).

Al met al een aardige samenscholing dus. De aanleiding voor dit alles is het initiatiefvoorstel dat de raadsleden Marieke Bolle (op de foto naast wethouder Stolte) en Murat Ersoy hebben ingediend om braakliggende terreinen (die t.z.t. bebouwd gaan worden) tijdelijk in te vullen (met bijvoorbeeld verplaatsbare speelinrichtingen of sportfaciliteiten (schaatsbaan in de winter, bijvoorbeeld, en een fietsoefenbaan in de zomer), parkmeubilair, zelfs tijdelijke jongeren- en studentenhuisvesting of er kan gras ingezaaid worden of kunnen er bloembollen worden gepoot of een wilde bloemenmix gezaaid).

Het braakliggende terrein aan de Jonathanstraat mag (net als 3 andere locaties in Den Haag) mee doen met de pilot, waarin ervaringen zullen worden opgedaan met dit raadsvoorstel. Als het een succes wordt, dan zullen ook andere terreinen hiervoor in aanmerking kunnen komen.

Wij, vanuit de Bewonersorganisatie, zullen erop letten, dat ook de tijdelijke invulling in goed overleg met de buurtbewoners tot stand zal komen.

Denkt u er vast over na wat u in de Jonathanstraat het liefst wilt hebben?