woensdag, juni 29, 2005

"Slim verdichten langs de Stedenbaan" Spoorwijk - Moerwijk.

'Stedenbaan' is een metro-achtig stoptreinnetwerk op bestaand spoor, dat wordt gecombineerd met de realisatie van woningen, voorzieningen en kantoren rondom stations. Om te voorkomen dat het open landschap wordt volgebouwd en om de toenemende verloedering binnen de steden tegen te gaan is het concept 'Stedenbaan 'ontwikkeld. Verdichting en overkluizend bouwen levert een bijdrage aan de oplossing voor bereikbaarheidsproblemen in de Randstad door een betere benutting van de bestaande infrastructuur.

Op 9 juni werd vond er naast het NS-station Den Haag Moerwijk (grens Spoorwijk) in het Pannekoekhuis de 'Assumburghoeve' op de Assumburgweg nr. 1 een Brainstormbijeenkomst plaats 'Slim verdichten langs de Stedenbaan'. Geïnteresseerde bewoners uit Spoorwijk en Moerwijk waren uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van het NS-station Moerwijk. Niet geheel toevallig ging het die avond o.a. ook over de vernieuwing/herstructurering in Moerwijk en Spoorwijk. Tijdens die avond gaf de Zuid-Hollandse Milieufederatie aan te gaan werken aan Kansenkaarten waarbij de inbreng van ideeën van bewoners in de directe omgeving van groot belang zijn. Tijdens deze bijeenkomst stond centraal de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving, milieu, veiligheid, bereikbaarheid, sociale voorzieningen, groen en natuur.

Tijdens een eerder wijkbezoek aan Spoorwijk met o.a. met wethouder Marnix Norder op 21 maart 2005 kwam het NS-station Moerwijk ook al eens ter sprake. Het station Moerwijk, toch een leuk en handig stationnetje, wordt te weinig gebruikt. Hoe zou dat toch komen? Reizen de Spoorwijkers nooit met de trein? Naar de tram of het station is een flink eind lopen. Het is al gauw een wandelingetje van een kwartier. En bus 18, de enige lijn van het openbaar vervoer die door de wijk loopt, stopt er niet. Daarnaast is er voor de goedwillende autobezitter die toch met de trein wil amper parkeergelegenheid. En er zijn ook geluiden over de onveiligheid rondom het station vanwege de nogal geïsoleerde ligging waardoor er amper sociaal toezicht is van voorbijgangers. Fietsen worden daar vaak en nogal gemakkelijk gestolen want er is geen bewaakte fietsenstalling. Ook de feitelijke winkelruimte is vanaf de ingebruikname van het station nooit serieus benut voor dat doel. Belangrijke en aantrekkelijk atracties om publiek te trekken zoals winkels o.i.d. zijn er dus niet. En nu wordt die winkelruimte dan maar gebruikt als Infopunt Nieuw Spoorwijk (http://www.nieuw-spoorwijk.nl/). Ook de bewoners uit Moerwijk deelde die geluiden vanuit Spoorwijk.

Kortom het NS-station Den Haag Moerwijk verdient een drastische facelift (kijk als voorbeeld eens bij http://www.berkman-janssens.nl/). Dit middels een grondige verbouwing via een plan tot ondergrondse bouw en het ondergronds laten zakken van de spoorlijn langs de Hildebrandstraat tot aan Rijswijk. Kijk eens in Rijswijk naar het NS-station aldaar en zie dat het ondergronds en deel bovengronds situeren van het station en bijbehorende spoorbaan nieuwe perspectieven biedt om de omgeving van Spoorwijk en Moerwijk Noord een stuk aantrekkelijke te maken. Denk hierbij ook aan ruime parkeergelegenheid, winkels, horeca en een Biesieklette en de zaak staat stukken beter op de kaart. Ook de kwaliteit van de groenvoorzieningen langs het spoor en geluidsoverlast van het treinverkeer vormen een belangrijk aandachtpunt dat om verbetering vraagt. Dit waren dus wat suggesties van de bewoners vanuit Spoorwijk en Moerwijk.

Een van die bewoners vanuit Moerwijk vertelde ook nog dat er geheel toevallig op diezelfde avond van 9 juni tijdens de raadsvergadering het groene licht gegeven zou worden voor de gebiedsvisie Moerwijk. De gebiedsvisie schetst het ruimtelijk en programmatische kader voor de herontwikkeling/transformatie van Moerwijk. Het streefbeeld hierin is uitgewerkt in een aantal thema's: een wijk voor velen, een wijk met rust en levendigheid, een wijk met gemak en een leefbare wijk. http://ris.denhaag.nl/cgi-bin/webview.bat?session=0&infile=details.glu&oid=127277&rs=140&hitno=5&entry=RAAD%202005-06-09#
Tegen de achtergrond van deze visie start de aanpak van het Esmoreitplein, van Maerlantlaan en Anna Bijnslaan http://www.esmoreitplein.nl/online/staedion-e.htm Het gaat hier om een renovatieproject van woningen in Moerwijk Noord. De huidige appartementen worden samengevoegd tot 42 ruime herenhuizen, 2 poortwoningen en 2 maisonnettes. Het renovatieplan maakt gebruik van de bestaande gevels en hoofdbouwmuren en daarbinnen worden nieuwe woningen gebouwd. Woningen van drie complete verdiepingen. De gevels worden gerestaureerd en in oude luister hersteld. Omdat het toch een nieuwe en comfortabele woning moet worden, zullen de ramen in de woningen vervangen worden en voorzien van geïsoleerd glas. De uitvoering blijft vrijwel gelijk aan het bestaande zodat straks het verschil niet meer te zien is. En binnenin .......daar komt eigenlijk een compleet nieuwe woning.

Dit zou dus een goed en waardevol voorbeeld zijn van duurzaam omgaan met de bestaande woningvoorraad. In de netto situatie blijven er, vanwege de samenvoegingen, feitelijk dus wel beduidend minder voordeuren over. Een flink aantal bewoners zal dus helaas moeten verkassen naar een andere locatie. Elders in Moerwijk, Morgenstond of de rest van Den Haag Zuid-West is koffiedik kijken daar de sloop/vernieuwing/herstructurering op meerdere locaties drastisch toeslaat. En ook hier de aantekening dat dit panden zijn uit de dertiger jaren welke behoren tot onze historische en beschermde stadsgezichten. Dit in tegenstelling tot de 16.000 woningen elders in Den Haag Zuid-West welke werden gebouwd in de naoorlogse periode waar er landelijk zo'n 100.000 van gesloopt gaan worden. Althans, als het ligt aan Minister Dekker.