zaterdag, oktober 01, 2016

Nieuwsbrief Vadercentrum Adam september 2016


 
Bekijk deze email in uw browser
Geachte heer, mevrouw,

Het is de tijd voor de maandelijkse nieuwsbrief van het Vadercentrum Adam. We hebben weer een drukke maand met bijzondere activiteiten achter de rug. Sommige van deze activiteiten kunt u hieronder lezen.
Ik wens u, namens al de vaders, veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Bilal Sahin

September 2016
 

In deze editie:
 •  Voorlichtingsbijeenkomst over tuinieren in de wijk,
 •  Bezoek studenten Haagse Hogeschool,
 •  Buurtvaders,
 •  Promotieteam Ooievaarsregelingen in Vadercentrum Adam,
 •  Dialoogbijeenkomst over veilig wonen,
 •  Repair Café Vadercentrum,
 •  Voorlichtingsbijeenkomst over VvE (Vereniging van Eigenaren),
 •  Een workshop en een dialoogbijeenkomst over de mannen en emancipatie,
 •  Offerfeest Viering met een dialoog,
 •  Dialoogbijeenkomst seksuele diversiteit over Roze Ouderen,
 •  Agenda.

Voorlichtingsbijeenkomst over tuinieren in de wijk


Op donderdag 25 augustus hebben we met de Stichting Duurzaam Den Haag een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over het belang van groen in onze stad en hoe we Den Haag groener kunnen maken. Dit is zeker nodig want uit onderzoek blijkt het dat Den Haag de heetste stad van Nederland is.
De aanwezigen hebben ook informatie en tips gekregen over de landelijke campagne Operatie Steenbreek. Dat betekent, lever zoveel mogelijk tegels in uit je eigen tuin, en dan krijg je er gratis planten voor terug! Zo ontstaat een oplossing dat water op straat komt en een overbelasting voor het riool omdat het water verdwijnt in de grond.

Bezoek studenten Haagse Hogeschool


Studenten van de Haagse Hogeschool bezoeken, als een kleine of grote groep regelmatig het Vadercentrum.
Op dinsdag 30 augustus bezochten tweedejaarsstudenten CMV (Culturele en Maatschappelijke Vorming), ook dit schooljaar, onder begeleiding van hun docenten, het Vadercentrum Adam. Dit was in het kader van het project "Methodisch agogisch handelen" van de Haagse Hogeschool.
Tijdens dit bezoek kregen de gasten een rondleiding en informatie over wat het Vadercentrum, de Weggeefwinkel en de Buurtvaders doen en wat dat betekent voor de samenleving. Vrijwilligers van het Vadercentrum hadden gekookt voor de aankomende welzijnswerkers. Tijdens de maaltijd gaven de vrijwilligers uitleg over de methodiek waarmee zij hier werken.

Op donderdag 29 september brachten een groep van 20 internationale studenten van de Haagse Hogeschool (Faculteit SWE) een bezoek. De studenten krijgen een rondleiding door de Weggeefwinkel en het Vadercentrum en zij zijn aanwezig bij een aantal activiteiten. Aansluitend is er een gezamenlijke maaltijd, waarbij vrijwilligers iets vertellen over de functie/het doel van het Vadercentrum.
Studenten hebben de mogelijkheid om vragen te stellen.

Ook in de maand september en oktober: Studenten van de opleiding industrieel productontwerpen van de Haagse Hogeschool komen regelmatig naar het Vadercentrum voor verschillende interviews en onderzoeken. Deze studenten zijn bezig om een product (een app) te ontwerpen dat onveiligheid in het Laakkwartier in kaart brengt en hoopt op te lossen.

De Buurtvaders


De Buurtvaders van het Vadercentrum hebben vele taken, zoals dagelijks surveilleren in Laakkwartier, het beheren van het sportcomplex Jan Soniusstraat, het uitvoeren van het project Street Watch met het Esloo College en helpen in de wijk waar en met wat waarvoor zij gevraagd worden door onze partners o.a. Politie en de Gemeente. .

Naast deze taken hebben de Buurtvaders in de afgelopen weken met verschillende evenementen geholpen.


Op zaterdag 3 september hebben de Buurtvaders tijdens het Kleurrijk Festival Spoorwijk gedurende de dag met verschillende taken geholpen. Naast het toezicht houden hebben ze enige mankracht geleverd die zich bezig houden met het klaarzetten en opruimen van festivalbenodigdheden.
Op woensdag 7 september hebben de Buurtvaders tijdens de opening van het Ledeganckplein en gedurende het evenement geholpen met het opzetten van materialen en toezicht houden.

Promotieteam Ooievaarsregelingen in Vadercentrum

Op initiatief van wethouder Baldewsingh is dit jaar het project voor intensivering van de minimaregelingen (o.a. Ooievaarsregelingen) gestart. Het doel van het project is om zoveel mogelijk Haagse burgers met een laag inkomen  te informeren over het bestaan van de Haagse minimaregelingen om zo het gebruik  te bevorderen en bekendheid van alle regelingen te verhogen. Iedere burger moet immers mee kunnen doen in de maatschappij.
Om zoveel mogelijk Haagse burgers te bereiken is het promotieteam Ooievaarsregelingen in het leven geroepen. Vanaf april van dit jaar zijn de medewerkers van het promotieteam begonnen met een wijkentour door stadsdelen van Den Haag. Tijdens de wijkentour verstrekken ze informatie over de diverse Ooievaarsregelingen zoals de Ooievaarspas, Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, de collectieve ziektekostenverzekering, Individuele Inkomenstoeslag, Individuele Studietoeslag. Ze beginnen met de digitale checklist om te zien of iemand mogelijk in aanmerking komt voor een bepaalde regeling. Heeft men de benodigde bewijsstukken bij zich dan kunnen ze ter plekke samen met de burger een aanvraag indienen voor de desbetreffende regeling. Informatie over de diverse Ooievaarsregelingen en de checklist zijn te vinden op www.denhaag.nl/ooievaarsregelingen
Na stadsdeel Escamp zijn ze gestart in stadsdeel Laak. Het Vadercentrum Adam was één van de locaties die het team bezocht heeft.

Op donderdag 7 juli waren zij aanwezig op de jaarlijkse BBQ  waar ze de honderden wijkbewoners hebben gesproken en geïnformeerd. Na de zomervakantie is er door het Vadercentrum en het promotieteam Ooievaarsregelingen op  donderdag 1 september een voorlichtingsavond georganiseerd waarbij ruim 50 wijkbewoners aanwezig waren.

Hier hebben ze een presentatie gegeven. Door middel van een promotiefilm gericht op de diverse doelgroepen hebben ze de wijkbewoners kennis laten maken met de Ooievaarsregelingen, de digitale checklist doorgenomen en hebben zij verteld welke bewijsstukken er nodig zijn om een aanvraag te doen.
Er was een goede opkomst, de deelnemers waren erg enthousiast en geïnteresseerd. Dit geldt ook voor onze aanwezigheid in het Vadercentrum op dinsdag 6 en donderdag 8 september. Zij vertelden dat zij als promotieteam terugkijken op een goede samenwerking met het Vadercentrum.

Dialoogbijeenkomst over veilig wonen 

Op vrijdag 9 september hebben we in samenwerking met de Gemeente Den Haag en Politie Haaglanden een dialoogbijeenkomst met een maaltijd over: 'veilig wonen' georganiseerd waar ruim 100 wijkbewoners van jong tot oud aanwezig waren. Deze bijeenkomst werd bezocht door de leerlingen van de opleiding industrieel productontwerpen van de Haagse Hogeschool en Yvette de Neef (een docente van deze opleiding).

Om 17.00 uur waren de bezoekers gezellig met elkaar aan het praten in afwachting van een warme maaltijd die door de vrijwilligers van het Vadercentrum verzorgd werd. Het doel van de bijeenkomst was om de oorzaak van de onveiligheid in de buurt te bespreken en de leerlingen van de Haagse Hogeschool te motiveren om een product te ontwerpen dat deze onveiligheid tegen kan gaan. In dit geval gaat het om het ontwikkelen van een app.

Gedurende de avond werd er onder de leiding van de wijkagent Monique Roos en Henk Doves (afdeling veiligheid/preventie) een dialoog gevoerd en kregen de bezoekers informatie over inbraakpreventie.
Ondertussen werd er, door de vrijwilligers van Vadercentrum Adam, een driegangen maaltijd klaar gemaakt. Onder een lekkere maaltijd kwamen diverse bezoekers met elkaar in gesprek en werd er gestoeid met het onderwerp 'veilig wonen'. De oorzaak van het inbraakprobleem in Laak leek vooral te zitten in de oude woningen die inbraakgevoelig zijn. Gemeente Den Haag wilt een gedeelte van dit probleem oplossen door gratis deurspion of kierstandhouder weg te geven. Om hiervoor in aanmerking te komen konden de aanwezigen een aanvraagformulier invullen.

Repair Café Vadercentrum 

Op donderdag-middag 15 september was in het Vadercentrum het eerste Repair Café na de zomervakantie. Het was een drukbezocht Repair Cafe waarbij onze reparateurs de hele middag de handen vol hadden aan diverse herstel werkzaamheden.
In het naailokaal werden verschillende broeken ingekort, diverse kledingstukken gerepareerd en/of  op maat gemaakt.
Onze elektriciens hadden het ook druk. Zij hebben o.a. een radio/cd speler en een rijstkoker gerepareerd.
Deze keer waren er veel meer kapotte fietsen gebracht dan vorige keren. Onze drie fietsenmonteurs hebben ze allemaal nagekeken en gerepareerd.

Het volgende Repair Café is op donderdag 20 oktober. Heeft u ook nog kapotte spullen? Gooi ze niet weg, maar breng ze mee naar het Repair Café. De middag begint weer om 14.00 uur.

Voorlichtingsbijeenkomst VvE 

Op donderdag 15 september hebben we in samenwerking met de Gemeente Den Haag (VvE-balie) en voor Welzijn een voorlichtingsbijeenkomst over VvE (Vereniging van Eigenaren) georganiseerd waarbij ruim 60 wijkbewoners aanwezig waren.
De belangrijkste taak en verantwoordelijkheid van de VvE is het onderhouden van het pand. Den Haag heeft bijna 20.000 VvE's waarvan er zeker nog 4.000 niet actief zijn. Zij sparen niet voor onderhoud en overleggen niet met elkaar. Dat is slecht voor de woningen en daarmee niet goed voor de stad. Een actieve VvE betekent goed onderhouden woningen én straten met uitstraling.
De VvE-balie helpt huiseigenaren met gratis advies bij het goed regelen van het bestuur van de VvE en het onderhoud van het complex. Ook voor vragen over duurzaamheid, zoals isolatie en zonne-energie kunt u op afspraak terecht bij de VvE-balie. De hulp en het advies van de medewerkers van de VvE-balie is gratis.

Een workshop en een dialoogbijeenkomst over de mannen en emancipatie 

Op vrijdag 16 september hebben we in samenwerking met Emancipator een workshop en een dialoogbijeenkomst over de mannen en emancipatie georganiseerd.

De sfeervolle oosterse zithoek van het Vadercentrum werd vanaf 15.00 uur langzaam gevuld tot alle plekken bezet waren met verschillende professionals die zich met dit onderwerp bezig houden. Na een korte inleiding van Jens van Tricht van Emancipator gingen we van start met een opdracht om in tweetallen met elkaar van gedachten te wisselen over een afbeelding naar keuze en te onderzoeken wat deze afbeelding je zegt over emancipatie. .
Vervolgens konden de aanwezigen aangeven wat zij als typisch mannelijke en wat als typisch vrouwelijke eigenschappen zagen. De flap-over vulde zich aan de roze kant met lieftallig, sexy, zacht maar ook zorgen en voelen en aan de blauwe kant met stoer, sterk, niet zeuren, daadkrachtig en leidinggevend.
Het koste de aanwezigen niet veel moeite om het om te draaien en te ontdekken dat de meeste vrouwelijke eigenschappen net zo goed op mannen en mannelijke eigenschappen net zo goed op vrouwen geplakt kunnen worden. Toch was het verrassend dat er een kunstmatig onderscheid werd blootgelegd.

In grotere groepen werd opnieuw gepraat over hoe je zelf bent beïnvloed door opvoeding of voorbeeldgedrag dat je in je vroegste jeugd mee hebt gekregen. Gevraagd werd een mannelijk persoon in gedachten te nemen en deze te beoordelen op zijn mannelijke gedrag. Wat heb je daar zelf van meegenomen en wat zou je die persoon hebben willen meegeven.

Dialoogbijeenkomst
Dit gedeelte van het programma begon om 17.30 uur. Heftige gesprekken ontstaan onder het genot van een heerlijk driegangen diner verzorgd door de vrijwilligers van het Vadercentrum. Op een respectvolle manier werden er dialogen gevoerd waarin ieder zich vrij voelde om zijn of haar mening te delen. Onder leiding van Jens kwamen deze verschillende opvattingen samen tot een mooie kern. De boodschap van de avond was dat iedereen mag luisteren naar elkaar. Samen mogen wij hand in hand naar de toekomst kijken, met het oog op ieders kracht en capaciteiten. Iedereen ging hoopvol kijkend naar de horizon met een tevreden gevoel naar huis.
Bijzonder was het dat niet alleen het bereiden en verzorgen van de maaltijd door mannen werd gedaan, maar ook het afruimen. De aan onze tafel zittende vrouwen legden uit dat dat normaal is bij het Vadercentrum. Je moet dat zien als een oefening/training voor mannen om daar een gewoonte van te maken. Dit om de gewoonte dat vrouwen dat altijd doen, te doorbreken.

Offerfeest Viering met een dialoog 

Op maandag 19 september is in het Vadercentrum het Offerfeest met een dialoog en met een maaltijd gevierd. Zoals alle activiteiten van het Vadercentrum was de animo ook deze keer groot waarbij ruim 100 multiculturele wijkbewoners ook vanuit verschillende religies aanwezig waren.

Tussen de gasten waren er ook drietal imams aanwezig die speciaal voor deze bijeenkomst zijn uitgenodigd. De heer Redouane El Bouzidi (imam bij Al Yaqeen Moskee) heeft tussen de gerechten een uitleg gegeven over het Offerfeest en een andere imam heeft een soera uit de Koran in het Arabisch voordragen. Daarna werd dit vertaald naar het Nederlands.

De imams vertelden wat het Offerfeest betekent en waarom het Offerfeest  gevierd wordt.
Het Offerfeest Eid Al-Adha, ook wel het Slachtfeest genoemd, wordt gevierd vanaf de 10de dag van de 12de maand van de islamitische kalender en duurt drie dagen. Op de eerste dag van dit feest wordt een schaap of een ander dier geslacht door elke moslim die zich dit kan veroorloven, ter ere van de profeet Ibrahim (Abraham), die bereid was zijn zoon te offeren in opdracht van Allah. Een gedeelte van het vlees van het geslachte dier wordt aan de armen gegeven. Ook hier in Nederland is door deze moskee 3000 kilo vlees gedoneerd aan de Voedselbank.
Verder vertelden zij wat het doel van een mens moet zijn en wat de relatie daarvan is met het offeren. Namelijk: 'Wij  mensen moeten Allah aanbidden en door het offeren geven wij gehoor aan de boodschap van Allah'. Dit verwijst naar het verhaal van profeet Abraham en zijn zoon Ismaël.
Het gaat niet om het vlees, het eten van vlees of het uitdelen van het vlees zelf. Het gaat om het gehoorzamen wat hier symbool voor staat, zeiden de imams.

Na de korte uitleg is er ruimte voor het stellen van vragen. Een van de vragen is: Kan je als moslim vegetarische zijn?  In de Koran zelf staat niets over het wel of niet vegetarisch zijn. Het is dus wel toegestaan om vegetarisch te zijn. Maar het is ook toegestaan om vlees te eten. Het wordt wel lastig als je gehoorzaam wilt zijn, dan zul je ook onder andere moeten offeren. Dat hoort bij een van de zuilen van de Islam. Vele vragen  uit het publiek gaan over het offeren in een ander land als je hier woont.

Er waren nog vele andere vragen. Deze worden allemaal gedurende de avond beantwoord. Tijdens het hoofdgerecht en na de maaltijd wordt er onderling verder gepraat.

Dialoogbijeenkomst seksuele diversiteit over Roze Ouderen 

Op donderdag 22 september hebben we voor de vrijwilligers, bezoekers en wijkbewoners een dialoogbijeenkomst seksuele diversiteit over Roze Ouderen georganiseerd i.s.m. HPSD (Haags Platform Seksuele Diversiteit).

Na opening van de avond door Bilal Sahin, introduceert Rohit Vyas, netwerker seksuele diversiteit in bi-culturele kringen, Eveline van de Putte. Zij is de auteur van het boek 'Stormachtig Stil' waarin ze de levensverhalen van 27 ouderen heeft opgetekend die vanwege hun andere seksuele geaardheid 'roze ouderen' worden genoemd. Al zo'n 2,5 jaar maakt zij door Nederland met dit boek een Tour d'Amour langs zorginstellingen voor ouderen.
Veel van de mensen die Eveline gesproken heeft komen uit een tijd dat over seksualiteit niet gesproken werd, laat staan over homoseksualiteit. Ze voelden zich anders maar konden hun gevoel niet benoemen. En als ze in een zorginstelling terecht komen durven velen er nog steeds niet over te praten, waardoor ze zich heel eenzaam kunnen voelen.  Daarom is het belangrijk dat het personeel in zorginstellingen voorgelicht wordt over seksuele diversiteit. Ook oude mensen hebben behoefte aan intimiteit. Zo vertelt Eveline over een vrouw van 86 die tot haar eigen verbazing merkt dat ze nog verliefd kan worden.
Uit haar boek leest ze het verhaal voor over een oudere Algerijnse man Emir die omdat hij homo is naar Nederland vluchtte. Hij weigerde steeds met een vrouw te trouwen, maar zijn familie vroeg nooit waarom. Het duurde lang voordat hij weer contact kreeg met zijn moeder. Emir heeft een organisatie opgericht om migranten die vanwege hun seksuele geaardheid naar Nederland gevlucht zijn te ondersteunen.
Dan laat Eveline een korte film zien waarop Fatih Bici, een jonge Turkse man die openlijk homo is en begin dit jaar in het Vadercentrum te gast was, vertelt over zijn familie en zijn moslim zijn. Als Eveline aan het publiek vraagt hoe ze het zouden vinden als Fatih hun zoon of neef was, zijn de reacties gemengd. Sommigen stellen het geluk van hun zoon of neef voorop, anderen zouden er wel moeite mee hebben.

Dan roept ze Wim, een oudere homoman, naar voren en vraagt hem naar zijn belevenissen met het gezin waar hij uit kwam. Hij vertelt dat toen hij zijn Italiaanse, streng katholieke vader vertelde dat hij homo was deze er niets van wilde horen en er niet over wilde praten. Wim was dan ook blij dat hij het huis uit kon gaan om te studeren in een grote stad waar hij zich vrij kon voelen. Hij vindt dat in de loop van de tijd in Nederland wel veel veranderd is. Zo kan je nu als homostel trouwen en kinderen adopteren. Maar hand in hand lopen met zijn man doet hij toch maar niet. Als Eveline hem vraagt of hij nog een tip heeft, antwoord hij dat het wel fijn zou zijn als mensen met een andere geaardheid in het dagelijkse leven meer zichtbaar zouden zijn.
Eveline besluit de avond met nog een verhaal uit haar boek. In dit verhaal komt een Iraanse man Sid aan het woord die in Iran veel angst kende om ontdekt te worden en nu eindelijk zichzelf kan zijn.
Nadat Eveline een aantal exemplaren van haar boek aan Bilal heeft overhandigd, eindigt een avond over een onderwerp waar nog weinig over gepraat wordt. Langzaamaan komt er steeds meer besef dat ook voor oudere mensen seksualiteit en intimiteit belangrijk is.

Agenda 

Enkele van de activiteiten in de komende weken:

Naast de 20-tal wekelijkse cursussen, de werkzaamheden in de Weggeefwinkel en de werkzaamheden van de Buurtvaders hebben we in de komende weken weer veel bijzondere activiteiten. Een aantal daarvan kunt  u hieronder lezen. Let op: er kunnen activiteiten zijn waarvoor aanmelden verplicht is.
 • Op 1 en 2 oktober organiseren we met 50 vrijwilligers een trainings- en studieweekend,
 • Dinsdag 11 oktober, voorlichtingsbijeenkomst over ledlampen en zonnepanelen,
 • Woensdag 12 oktober,  met een grote groep gaan we naar het Gemeente Museum,
 • Vrijdag 14 oktober, grote dialoogbijeenkomst over seksuele gezondheid,
 • Zaterdag 15 oktober, verschillende workshops https://www.youtube.com/watch?v=gYIsupHkl_M en voorstellingen wegens Festival de Betovering,
 • Donderdag 20 oktober, Repair Café,
 • Woensdag 26 oktober, uitwisseling van stadsdeelbezoeken Duindorp en Laakkwartier,
Een uitgebreid programma kunt u op onze website vinden: