dinsdag, oktober 10, 2006

In Spoorwijk geen poep meer op straat na hoosbuien

DEN HAAG – ADHC 10.10.06 Hoosbuien leiden in de toekomst in de Haagse regio minder vaak tot poep op straat en vies sloot- en zeewater.

Dat verwacht het hoogheemraadschap Delfland nu gemeenten werk maken van het gescheiden afvoeren van regen- en afvalwater via de riolering. Volgens het schap hebben alle gemeenten een gesplitste afvoer hoog op de agenda staan. Een rondgang langs gemeenten in de Haagse regio bevestigt dit beeld.

De oudere woonbuurten hebben in tegenstelling tot de Vinexwijken vaak een gemengde riolering. Dit betekent dat regen- en afvalwater via één rioolbuis naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie worden getransporteerd.

Dit systeem veroorzaakt vooral bij hevige regenval veel problemen in Den Haag en omgeving. Zo komt er via riooloverstorten veel vies water in sloten en de zee terecht. Ook probeert de kolkende stroom poep en regen in het riool soms via putdeksels in de straat een uitweg te vinden, zoals in augustus in Scheveningen gebeurde.

Het scheiden van de afvoer van regen- en afvalwater kan dit voorkomen. Het regenwater wordt dan in de bodem ingebracht of naar sloten vervoerd.
In de Haagse regio is Zoetermeer koploper, als het gaat om het apart afvoeren van regen- en afvalwater. De gemeente beschikt over een vrijwel geheel gescheiden riool.

Ter vergelijking: Den Haag heeft nog voor tachtig procent een gemengde riolering. De twintig procent gescheiden stelsel is vrijwel geheel terug te vinden in de Vinexwijken. De gemeente Den Haag streeft ernaar in de periode 2005-2010 honderd hectare riool (ongeveer dertig tot veertig kilometer) te scheiden. Dat gebeurt onder meer in Duindorp, Spoorwijk, Mariahoeve (Marlot) en Segbroek (Vogelwijk).