woensdag, december 08, 2021

Wijkwandeling 14 december 2021

Uitnodiging Voor Wijkwandeling en Leefbaarheidsoverleg Dinsdag 14 december 2021

De Wijkwandeling (verzamelen bij de Wissel, van Meursstraat 1 B) is van 18.30-19.30 uur

De bewonersorganisatie nodigt u uit voor de wijkwandeling, een positief kritische wandeling door de wijk, waarbij bewoners verbeter- en aandachtspunten onder de aandacht kunnen brengen.


Deze worden onderweg genoteerd, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van instanties en onder begeleiding van een van de bestuursleden.


U bent van harte welkom om mee te lopen. Als dat niet lukt, kunt u uw verbeterpunt per mail doorgeven (bos@spoorwijk.org). 


Heeft u een dringende melding dan kunt u bellen met de gemeente op 14070 of een melding doen via www.denhaag.nl


Afhankelijk van de coronamaatregelen en uw eigen voorkeur bent u van harte welkom in de Wissel voor het Leefbaarheidsoverleg om 19.30 uur.


Agenda Leefbaarheidsoverleg:

1. Opening en mededelingen door de voorzitter

2. Overige mededelingen

3. Nieuwe actiepunten

4. Bespreking en vaststelling vorig verslag van september 2021

5. Bespreking actielijst september 2021

6. Inbreng bewoners

7. Inbreng organisaties / instanties

8. Rondvraag en sluiting


Met vriendelijke groet,


Het bestuur van Bewonersorganisatie Spoorwijk & Leefbaarheidsoverleg Spoorwijk

zie ook: www.spoorwijk.org