woensdag, december 12, 2018

Woningen gekraakt van Haagwonen


Woningen gekraakt in Spoorwijk !!


Krakers in Spoorwijk
Een groep internationale studenten van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten heeft afgelopen weekend drie leegstaande woningen in Spoorwijk gekraakt. De studenten willen met de actie aandacht vragen voor het tekort aan betaalbare woningen in Den Haag.

Het gaat om huizen die eigendom zijn van wooncorporatie Haag Wonen. Volgens de studenten heeft Haag Wonen twee jaar geleden aangekondigd het betreffende vooroorlogse buurtje te willen slopen. De sloopvergunning zou echter nog steeds niet zijn aangevraagd en ook zijn er nog geen bouwplannen ingediend.
Zie ook: Sloop woningen Haagwonen; Jonathanstraat, Schimmelweg, Schaapmanstraat en de Van Meursstraat
Zie ook: Verdere sloop- nieuwbouw HaagWonen in Spoorwijk

Internationale studenten kraken huizen Spoorwijk
AD 12.12.2018 Een groep internationale studenten van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag heeft drie leegstaande woningen in Spoorwijk gekraakt. Ze vragen daarmee aandacht voor de huidige woningnood.

Het gaat om huizen die eigendom zijn van wooncorporatie Haag Wonen. Volgens de studenten heeft Haag Wonen twee jaar geleden aangekondigd het betreffende vooroorlogse buurtje te willen slopen. De sloopvergunning zou echter nog steeds niet zijn aangevraagd en ook zijn er nog geen bouwplannen ingediend.

Miljoenen
Volgens de actievoerders is er dringende behoefte aan woonruimte en is er een schrijnend tekort aan betaalbare huisvesting in Den Haag. Tegen die achtergrond vinden zij dat geen huis in de stad onnodig leeg mag staan, maar juist zo lang mogelijk bewoond moet blijven.

,,De gemeente haalt alles uit de kast om universitaire opleidingen naar Den Haag te lokken en trekt jaarlijks vele miljoenen uit voor city branding, om het onder meer voor studenten aantrekkelijk te maken zich hier te vestigen. Betaalbare woonruimte biedt zij echter niet”, aldus de studenten.
Volgens hen hebben meerdere eerstejaars- en uitwisselingsstudenten bij gebrek aan woonruimte hun studie al moeten afbreken.

Studenten kraken huizen in Spoorwijk
Den HaagFM 12.12.2018 Een groep internationale studenten van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten heeft afgelopen weekend drie leegstaande woningen in Spoorwijk gekraakt. De studenten willen met de actie aandacht vragen voor het tekort aan betaalbare woningen in Den Haag.
De huizen zijn eigendom van wooncorporatie Haag Wonen.

Volgens de studenten heeft de corporatie twee jaar geleden aangekondigd om de buurt waar de woningen deel van uitmaken te willen slopen, maar is er in de tussentijd nog nog geen sloopvergunning aangevraagd en zijn er ook nog geen bouwplannen ingediend.

De actievoerders zijn van mening dat geen huis in de stad onnodig leeg zou mogen staan maar juist zo lang mogelijk bewoond zou moeten blijven.

“De gemeente haalt alles uit de kast om universitaire opleidingen naar Den Haag te lokken en trekt jaarlijks vele miljoenen uit voor city branding, die het onder andere voor studenten aantrekkelijk moet maken om zich hier te vestigen. Betaalbare woonruimte biedt zij echter niet”, aldus de studentengroep.

“Verwacht wordt dat de woningnood in de Nederlandse steden de komende jaren alleen maar verder toe zal nemen. Dat vraagt om solidaire actie, want wie niet kan wachten zal het recht op wonen moeten opeisen!”

Gerelateerd;
Studenten blokkeren ministerie van onderwijs  18 maart 2010In “Nieuws”
Nog duizenden studentenwoningen tekort  3 juli 2013In “Nieuws”
Studenten gaan protesteren in Den Haag  24 maart 2010In “Nieuws”