donderdag, november 09, 2017

Bijeenkomst 22.11.2017 babbeltrucs/Weerbaarheid

Babbeltrucs/Weerbaarheid

BABBELTRUC / WEERBAARHEIDS BIJEENKOMST
met acteurs!
Buurt Bestuurt organiseert i.s.m. st. Mooi en de politie
een bijeenkomst hoe om te gaan met babbeltrucs.
woensdag 22  november a.s. om 14:00 uur
centrum  vliethage  rijswijkseweg  252
Den Haag
(inloop vanaf 13:30 uur)
I.v.m. de catering gelieve u zich aan te meldeninfo@debuurtbestuurt.org
 U BENT VAN HARTE WELKOM!
        St. Mooi, Sylvia Tijssen                        06 – 145 85 244
        De Buurt Bestuurt, Kees Berenbak   06 – 253 73 096
        Politie, Wijkagent