zaterdag, oktober 07, 2017

Nieuwsbrief Vadercentrum Adam september 2017


 
Bekijk deze email in uw browser
Geachte heer, mevrouw,

Het Vadercentrum heeft weer een leuke maand met bijzondere activiteiten achter de rug.
De tentoonstelling “Het Andere Verhaal” is twee weken lang in het Vadercentrum geweest. Het thema ging over de verhouding tussen joden en moslims tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze expositie was bedoeld om een aanzet te geven aan een discussie over hoe je met elkaar kunt samenleven, gesprekken en de dialoog met elkaar aangaan.

Honderden leerlingen en volwassenen hebben deze tentoonstelling bezocht. En ook met 50 wijkbewoners hebben wij de synagoge in Den Haag bezocht.
Een verslagje van deze en nog een aantal andere activiteiten kunt u hieronder in deze nieuwsbrief lezen.

Ik wens u, namens alle vrijwilligers, veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Bilal Sahin

September 2017


In deze editie:
 • Expositie in het Vadercentrum
 • Dialoogbijeenkomst Seksuele Diversiteit
 • Bezoek hoge delegatie uit India
 • Fietstocht met 50 wijkbewoners
 • Bezoek aan Synagoog
 • Debat over etniciteit
 • Gezellig, sportief en leerzame wandeltocht
 • Repair Café Vadercentrum
 • Voorlichtingsbijeenkomst over dementie
 • Voorlichtingsbijeenkomst over gebarentaal en dovencultuur
 • Agenda

Expositie in het Vadercentrum

Twee weken lang stonden er in het Vadercentrum acht panelen als expositie opgesteld met andere verhalen. Het zijn heel persoonlijke verhalen met namen en in enkele gevallen foto's erbij van moslims in verschillende Europese landen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog met gevaar voor eigen leven aan joodse mensen onderdak boden.

De expositie 'Het andere verhaal' zou ook 'De andere veelal vergeten verhalen' genoemd kunnen worden. Zo had bijvoorbeeld Koning Mohammed V van Marokko lak aan het schrikbeeld van de nazi's en haar bondgenoten. Hij weigerde onderscheid te maken op basis van religie en liet dat duidelijk weten door uit te spreken dat hij geen joden kende, maar alleen Marokkanen.

Een paar honderd Hagenaars maakten van de gelegenheid gebruik om bij het Vadercentrum binnen te lopen om de andere verhalen in alle rust te lezen en in enkele gevallen het gesprek erover aan te gaan. Daarnaast bezocht ook een tiental schoolklassen de expositie.

Bram Poons, inwoner van het Laakkwartier, vertelde uit eigen ervaring waar etnische zuivering in zijn leven toe heeft geleid. Hij kende zijn persoonlijke geschiedenis, maar in Auschwitz zag hij met eigen ogen de lange lijst met namen van zijn familieleden, die daar zijn gedood.
Hij waarschuwt de jonge generatie ervoor om zoiets niet weer te laten gebeuren, maar ook Bram Poons moet constateren dat wij dagelijks vanuit de media vernemen dat kennis over de gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog er tot op heden nog niet toe heeft geleid dat ethische zuivering is uitgebannen.

Echter, aan één van de zeer multicultureel samengestelde schoolklassen werd de vraag gesteld of afkomst door leerlingen onderling wordt besproken. Hun antwoord was: 'dat boeit ons niet'. Ook dat is een ander verhaal dan de media ons presenteren.

Dialoogbijeenkomst Seksuele Diversiteit


Op donderdagavond 7 september vond in het Vadercentrum een geanimeerde dialoog plaats over seksuele diversiteit onder leiding van Rohit Vyas, netwerker seksuele diversiteit COC-Haaglanden.


De deelnemers aan deze bijeenkomst waren met heel verschillende culturele achtergronden, afkomstig uit diverse landen en van verschillende leeftijden.


Na een voorstelronde staan we stil bij de betekenis van de veel gebruikte term LHBTI (Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transseksueel, Interseksueel). De toelichting die Rohit geeft blijkt voor sommige deelnemers heel verhelderend te zijn.
Daarna kijken we naar de film ‘Uit de kast komen, niet voor iedereen een oplossing’. Daarin komen vier mensen met een bi-culturele achtergrond aan het woord. Hun boodschap is dat iemands culturele achtergrond een rol speelt bij de beslissing om al of niet openlijk voor je seksuele geaardheid uit te komen, zeker als je jong bent. Isolatie en ook eerwraak moeten niet onderschat worden.
Na de film vraagt Rohit aan de deelnemers wat ze zouden doen als hun zoon naar hun toe zou komen en zegt dat hij homo is. De reacties zijn heel verschillend. Veel mannen geven aan er moeite mee te hebben als hun zoon homo zou zijn. En vervolgens blijkt dat er ze er heel verschillend mee om zouden gaan: van ‘dan wil ik er niets mee te maken hebben’ tot ‘mijn zoon blijft mijn zoon en ik wil dat hij op zijn eigen manier gelukkig wordt’.

De conclusie is dat het uiteindelijk allemaal gaat om elkaar te respecteren zoals we zijn. Seksuele diversiteit is een taboe en vaak moeilijk te bespreken, maar tijdens de bijeenkomst wordt ook veel gelachen. Iedereen kon vrij voor zijn mening uitkomen en deed dat ook.
De dialoog wordt besloten met een passend gedicht van meneer Taky, trouwe bezoeker/vrijwilliger van het Vadercentrum:

Wie is Wie? 
Aseksueel en alleen zijn is zeker niet normaal
Samen tot tweeën zijn is zeker normaal en
Seksueel actief zijn is zeker normaal
Of man met vrouw
Of man met man
Of vrouw met vrouw
Blij zijn en van het leven genieten
Is belangrijk
Wie is wie is niet belangrijk
Want er is niemand
Die bepaalt wie is wie behalve
Jij
Het gaat niemand aan
Wat in jouw onderbroek zit behalve
Jij

Bezoek hoge delegatie uit India


Dichterbij de dagelijkse praktijk kan je niet komen (vrijdag 8 september)
Het was de taak van Qazal Jamali (programma manager van The Hague Academy for Local Governance) om in drie dagen een hoge delegatie van twaalf personen uit India te informeren over best practices rondom gender en inclusiviteit.

De eerste twee dagen waren volgepropt met bezoeken aan verschillende Nederlandse organisaties; de derde dag vond The Hague Academy for Local Governance dat de delegatie niet dichterbij de dagelijkse praktijk kon worden gebracht dan een bezoek aan het Vadercentrum.

Honger naar informatie bracht de delegatie vèr voor het afgesproken tijdstip bij de deur van het Vadercentrum met verwelkoming van thee en koffie en een in één van de in India gesproken talen uiteenzetting van de heer Rangai over zijn activiteiten binnen het Vadercentrum. Ook andere vrijwilligers kregen gelegenheid iets over hun bezigheden te vertellen en uiteraard gebeurde dat ook tijdens de rondleiding in het Vadercentrum en de Weggeefwinkel.

Vuokko Schoemaker van OCW-Den Haag gaf toelichting op de rol van de plaatselijke overheid met betrekking tot welzijn, waarna het tijd werd voor de lunch.

Aan het eind van dit bezoek was een halfuur gepland voor het stellen van vragen, maar dat halfuurtje werd een dik uur en ook dat uur bleek niet genoeg. De delegatie was naar een land van bloemen, klompen en een (zoals men in India lijkt te denken) perfecte samenleving gekomen. Dat wij in Nederland ook onze uiterste best moeten doen om gender en inclusiviteit te bevorderen was nieuwe informatie en voor de delegatie in zekere zin ook een geruststelling.

Van het Nederlandse cannabis-beleid zou de delegatie nog veel meer willen weten; zo ook van de abortus-wetgeving, maar dat legale mannelijke en vrouwelijke prostituees gewoon belasting betalen en binnen de sociale zekerheid zijn opgenomen met bovendien reguliere medische controle lijkt (nog) moeilijk bij thuiskomst in India uit te leggen.

Het was een mooie ontmoeting van mensen, die heel ver van elkaar leven, maar met dezelfde inspanningstoezegging om gendergelijkheid en inclusiviteit na te blijven streven.

Fietstocht met 50 wijkbewoners 

Er zijn helaas velen die niet of nauwelijks bewegen. Vooral voor deze mensen hebben we reeks activiteiten, voornamelijk wandel- en fietstochten ontwikkeld. Eén daarvan was op zondag 10 september waar 50 enthousiasten aanwezig waren.

Het was een heel mooie ochtend en we vertrokken vanuit het Vadercentrum richting het centrum van Den Haag waar we een korte wandeling deden. En daarna fietsten we verder richting de Synagoge op de Prinssengracht (een verslagje van dit bezoek kunt u hieronder lezen).

Daarna zijn we verder gaan fietsen richting Madurodam waar we rechts afsloeg richting de Scheveningense gevangenis. We hebben langs de mooie grote groene bomen kunnen fietsen. Het was best wel een lange en gezonde fietstocht met lange afstanden. Gewoon door fietsen met de bedoeling om aan onze conditie te werken. En het is heel goed gelukt. Iedereen kwam heel fit aan en vol van energie terug want er waren genoeg rustmomenten zoals de heerlijke lunch die was voorbereid door vrijwilligers van het Vadercentrum.
De meesten vertelden dat ze thuis lekker gingen douchen en dan lekker op de bank uitrusten. Want ze hebben hun dagelijkse beweging gehad.

We hebben de dag afgesloten met een lekkere bakje koffie of thee in het Vadercentrum waar we buiten nog van het weer een beetje samen bleef genieten en kletsen met elkaar over de bijzondere ochtend.
Het was een zeer geslaagde dag.

Bezoek aan de Synagoge


Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet
De fietstocht voor zondag 10 september  door Den Haag had een stop bij de Liberaal-Joodse synagoge aan de Prinsessegracht.
Vijftig mannen en vrouwen met minstens tien verschillende religieuze en culturele achtergronden werden door rabbijn Marianne van Praag hartelijk ontvangen. Ze vertelde over het gebouw dat bijna 300 jaar bestaat en thans Rijksmonument is. In vogelvlucht ging ze door het Joodse geloof heen met een boom als metafoor. De stam moet daarin als het jodendom worden gezien, waaraan later takken groeiden (zoals het christendom en de islam) met tot slot de vele blaadjes van nieuwe religieuze stromingen.
Natuurlijk moest de Tweede Wereldoorlog ter sprake komen. Iedereen kent de verhalen. Vóór de oorlog telde de joodse gemeenschap 140.000 personen. Na de oorlog slechts 40.000, maar toen de rabbijn vertelde dat van haar familie van 135 personen slechts twee vrouwen (haar moeder en oma) de oorlog overleefden werd het even heeeel stil in de synagoge.
Een beetje trots voelde de groep zich toen ze hoorde dat de destijds voor haar door een vrijwilliger van het Vadercentrum gemaakte tas altijd in de synagoge aanwezig is met haar gebedenboek erin.

Hoewel de ontmoeting plaatsvond tussen mensen met veel verschillende religies, overtuigingen en culturele achtergronden konden alle aanwezigen zich vinden in te beginnen met elkaar te respecteren onder de slogan: "Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet". Op die basis kunnen wij samen de wereld een beetje mooier kleuren.
Gelegenheid om wat door te praten over deze bijzondere ontmoeting was er op het Malieveld bij gebruik van een door vrijwilligers samengesteld goed verzorgd lunch-pakket.
Rabbijn, graag tot ziens !

Debat over etniciteit 

De reizende tentoonstelling werd op donderdag-avond 14 september met een debat onder leiding van rabbijn Lody van de Kamp, voor wat het Laakkwartier in Den Haag betreft, afgesloten. De rabbijn vertelde dat ook zijn familie tijdens de oorlogsjaren werd weggevoerd. Zijn ouders hadden een slagerij in Den Haag waar niet alleen joden, maar ook moslims hun vlees kwamen kopen. Eén van de aanwezigen vertelde dat haar moeder huisarts in de buurt van de Westduinweg was. Veel van haar patiënten bezochten de in december 1955 geopende Mobarakmoskee. Dat moslims een joodse huisarts hadden was nooit een  gespreksonderwerp.

Het andere verhaal is niet iets van alleen het verleden. Toen in januari 2015 een joodse supermarkt in Parijs werd overvallen was het een 25-jarige Malinees, die een aantal gegijzelden in de koelcel verstopte. Zelf zei hij daarover: 'Ik deed iets wat in onze cultuur heel gewoon is; mensen helpen'.
De rabbijn wees erop dat men politiek en religie vaak met elkaar verwart. Dat misverstand komt bijvoorbeeld tot uitdrukking wanneer er in het midden-oosten iets gebeurt dat in Europa wordt gezien als een actie van moslims of van joden. De in Europa (en ook in Nederland) wonende joden en moslims kunnen en mogen niet worden afgerekend op de politiek in het midden-oosten. Ze hebben er helemaal niets mee te maken. Net zo min als moslims verantwoording zouden moeten afleggen over aanslagen binnen Europa.

Zoals gewoonlijk werd er tijdens het debat een door vrijwilligers verzorgde maaltijd geserveerd. Zo ook op donderdag 14 september. Ook die avond werd er een levendige discussie gevoerd, maar binnen het Vadercentrum gebeurt dat altijd met respect. Leuk was het te zien dat de rabbijn bij zijn afscheid van enkele moslims een kleine herinnering mee kreeg. Zo kan het ook! In feite is dat ook het andere verhaal.
Rabbijn Loddy van de Kamp is een graag geziene gast in het Vadercentrum. Daarom: graag tot ziens!

Gezellig, sportief en leerzame wandeltocht 

We hadden weer geluk. Het was een prachtige dag om te wandelen. Op zondag 17 september om 10.00 uur zijn wij vanuit Vadercentrum vertrokken met een grote groep wandelaars. Iedereen heeft een gezonde lunchpakket meegekregen voor onderweg met belegde broodje, krentenbol, sap, water, banaan en een chocolaatje.

We liepen langs de van Zeggelenlaan naar het Laaktheater. Daarna zijn we doorgelopen naar de Alberdink Thijmplein waar wij door het hindoetempel Sewa Dhaam bewonderden.
Toen liepen we naar de overkant door het park Hof van Heden in Spoorwijk richting Huis te Landelaan via Julialaantje kwamen we op de Vredenburgweg. Door het park Landgoed Te Werve waar ook de Duiventoren te zien is. De toren op Landgoed Te Werve heeft een historie, die terug gaat tot de Middeleeuwen. De huidige duiventoren dateert uit de 15e eeuw, mogelijk uit 1448.

Vervolgens liepen we naar het Rijswijkse Bos waar De Naald staat. De Naald van Rijswijk is een obelisk die ter herinnering aan de vrede van Rijswijk. De gedenknaald werd gebouwd in de periode 1792-1794 uit materiaal van het Huis ter Nieuburch, dat toen werd afgebroken.
Weer terug naar Vredenburgweg waar een andere gedenkteken van de Tweede Wereldoorlog ter herdenking aan de startbaan V1 en de V2 is en één ervan ontplofte in Rijswijk.
Daarna weer terug gelopen langs de kinderboerderij Het Akkertje en toen door het park weer naar Vadercentrum daar nog gezamenlijk gezellig koffie gedronken.

Een mooie, sportieve en gezellige wandeltocht waar wij veel van geleerd hebben.

Repair Café Vadercentrum 

Op maandag 4 en donderdag 21 september hebben we in het Vadercentrum weer een drukke Repair Café bijeenkomsten gehad. Onze ervaren monteurs waaronder elektriciens, kleermakers en fietsenmakers waren op tijd aanwezig om de wijkbewoners met hun kapotte spullen te helpen. Het was een zeer succesvolle dag want de klanten waren over het algemeen zeer te vrede met het service die we gaven.

Onze elektriciens hebben o.a. twee stofzuigers, een printer met foutmelding, een rijstkoker, een mixer, een CD-speler en een Dvd-speler gerepareerd.

De reparateurs in het naailokaal hebben verschillende broeken ingekort, een jas gerepareerd, verschillende broeken groter gemaakt, mouwen van de hemden ingekort en een gordijn op maat gemaakt.

De fietsenreparateurs hebben geholpen met o.a. meerdere remmen vervangen, een mandje aangelast, binnen- en buitenbanden verwisselen, verschillende kettingen verwisseld en ingesmeerd, spaken goed gezet, verlichtingen van verschillende fietsen in orde gemaakt en een paar fietsen de lekke band geplakt.

Het volgende Repair Café is op maandag 2 en donderdag 19 oktober. Heeft u ook nog kapotte spullen? Gooi ze niet weg, maar breng ze mee naar het Repair Café. De middag begint weer om 14.00 uur.

Voorlichtingsbijeenkomst over dementie 

Op donderdag 21 september hebben we in samenwerking met de Stichting Youmatter een voorlichtingsbijeenkomst over de dementie georganiseerd waar ruim 45 enthousiaste deelnemers aanwezig waren.
In 2016 was dementie de voornaamste doodsoorzaak in Nederland, met meer dan 15.000 gevallen. In de toekomst zal dit alleen maar erger worden, verwacht men. De zorg rondom dementie is heel kostbaar. Jaarlijks gaat er vijf miljard euro in om.

Dementie is een ernstige hersenaandoening. Hierbij gaat het gehele verstandelijk functioneren steeds verder achteruit. Het normale leven is niet meer mogelijk. Men wordt langzaam maar zeker totaal afhankelijk van de hulp van anderen. Dementie is een ouderdomsziekte en komt voornamelijk voor op oudere leeftijd.

Gebarentaal en dovencultuur 

Op donderdag 28 september is er in het Vadercentrum door de Stichting MuteSounds een voorlichtingsbijeenkomst over gebarentaal en dovencultuur verzorgd.
De aanwezigen hebben spelenderwijs een aantal gebaren geleerd. Zij hebben op die manier kennis gemaakt met de diversiteit van gebarentaal.
In deze bijeenkomst wordt de focus vooral gelegd op wat doven en slechthorenden juist wel kunnen in plaats van hun beperking.
In Nederland zijn er namelijk meer doven dan wij denken! Circa 1,6 miljoen mensen  die niet (alles) kunnen horen. Dat is ongeveer 1 op de 10 mensen.

We hebben allemaal een beetje gebarentaal geleerd en we weten nu meer hoe dove mensen daarmee omgaan en leven.

Agenda 

Enkele van de activiteiten in de komende weken:
Naast de 20-tal wekelijkse cursussen, de werkzaamheden in de Weggeefwinkel en de werkzaamheden van de Buurtvaders hebben we in de komende weken weer veel bijzondere activiteiten. Een aantal daarvan kunt  u hieronder lezen. Let op, er kunnen activiteiten zijn waarvoor aanmelden verplicht is.
 • Maandag 2 oktober, Repair Café Vadercentrum,
 • Vrijdag 6 oktober, wegens “Nacht van de Vrijwilliger” organiseren we reeds activiteiten en workshops voor en met de statushouders,
 • Zaterdag 7 en zondag 8 oktober, trainingsweekend voor 50 vrijwilligers,
 • Zaterdag 14 oktober, wegens het Festival De Betovering organiseren we in het Vadercentrum een kindervoorstelling.
 • Donderdag 19 oktober, Repair Café Vadercentrum,
 • Zaterdag 21 oktober, wegens Anatolië filmfestival zijn wij met een grote groep voor de populaire kattenfilm “Kedi” in Laaktheater uitgenodigd,
 • Zondag 22 oktober, een gezellig, sportief en leerzame wandeltocht,
 • Donderdag 26 oktober, themabijeenkomst ‘Kleurrijk anders Laak’ (LHBTI)
 • Donderdag 26 oktober, voorlichtingsbijeenkomst over eenzaamheid,
 • Vrijdag 27 oktober, Divali feestviering met een dialoog en een maaltijd.
Een uitgebreid programma kunt u op onze website vinden: