dinsdag, februari 14, 2017

PvdA op bezoek in stadsdeel Laak

PvdA 14 februari 2017 - Na een half jaar intensief in Laak te zijn gedoken presenteert de PvdA Den Haag vandaag Rapport Laak. Dit 40 pagina’s tellend rapport is een resultaat van tientallen bezoeken en honderden gesprekken in het Haagse Stadsdeel Laak. In Rapport Laak doen de sociaaldemocraten 14 concrete aanbevelingen aan het gemeenbestuur om de wijk verder te verbeteren.
“Laak heeft zoveel bijzondere mensen, maar ook veel acute problemen. Er is nog meer aandacht nodig voor Laak”, stelt PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster.  Het Rapport Laak vindt u hier.

Grote problemen met woningen
De meeste schokkende conclusie van de PvdA is de situatie ten aanzien van de woningbouw in Laak. “Er zijn gigantische problemen met overbewoning, ernstige gebreken in het onderhoud en illegale verhuur in de particuliere huursector. Ook is de staat van veel sociale huurwoningen niet goed, wat leidt tot schimmel en vocht. De PvdA vindt dat het oude bouw- en woningtoezicht terug moet. Balster: “Als we niet ingrijpen, gaat het echt mis, de Pandbrigade komt menskracht en bevoegdheden te kort om op alle signalen te reageren. Laat staan dat ze proactief kijken hoe de staat van de woningen is, eigenaren aanschrijven die lak hebben aan de eisen die we mogen stellen aan fatsoenlijke woningen. De gemeente staat op steeds meer afstand, dat is zeer verontrustend.” Ook wil de PvdA dat verhuurders en woningeigenaren worden aangeschreven als de portiekverlichting niet werkt en worden beboet als zij hier niets aan doen. Daarmee moet het veiligheidsgevoel verbeteren.”
Andere plannen
In Laak gebeurt volgens de sociaaldemocraten een heleboel goeds. “Kijk naar De Oase, Cooperatief Eigenwijzer, het Vadercentrum en vele actieve bewonersverenigingen en Buurt Interventieteams.” Toch weten te weinig mensen van het bestaan van de vele mooie activiteiten af. “Dat komt ook door een gebrek aan een sterk wijkmedium. Daarom moet er gekeken worden hoe in Laak beter gecommuniceerd kan worden met bewoners. Liefst elke maand een wijkkrant voor en door bewoners”, stelt Balster.
De PvdA maakt zich grote zorgen over de gebrekkige participatie van veel Laak-bewoners. De oude Laakers, de ‘oude’ migranten en de ‘nieuwe arbeidsmigranten’ uit Oost Europa mengen maar moeilijk. Maar ook het contrast tussen en bewoners in de koopwoningen aan de rand van het stadsdeel en de rest van Laak is groot. Balster: “als we iedereen in Laak perspectief willen bieden, dan zullen we er voor moeten zorgen dat mensen actief kunnen en willen worden. We zullen dan actief de eenzaamheid moeten bestrijden, we zullen een veel beter taalaanbod moeten organiseren en we zullen de ontmoeting tussen bewonersgroepen moeten bevorderen. Dat lukt absoluut nog niet goed. Wij vinden dat de gemeente en het welzijnswerk hier veel harder aan moeten trekken en veel meer menskracht op in moeten zetten.”
Wijkrapporten
In de zomer van 2016 is de PvdA begonnen met bezoeken en gesprekken in Laak. Tot januari 2017 is er met 43 organisaties gesproken en vele honderden bewoners. “Alleen op deze manier kan je een wijk écht doorgronden. Dat brengt nieuwe inzichten aan de oppervlakte, waar we weer op kunnen inspelen om de wijk te verbeteren”, stelt Balster resoluut.
Laak is de derde wijk waar de Haagse PvdA-fractie in deze raadsperiode een half jaar indook; eerder zijn Rapport Mariahoeve en Rapport Moerwijk tot stand gekomen. Het Rapport Laak wordt aangeboden aan het gemeentebestuur. Na de reactie van het gemeentebestuur wordt er over het rapport gedebatteerd in de gemeenteraad.
zie ook