woensdag, februari 01, 2017

Nieuwsbrief Vadercentrum Adam januari 2017


 
Bekijk deze email in uw browser
Geachte heer, mevrouw,

2016 was voor het Vadercentrum Adam een bijzonder jaar waar wij allemaal trots op zijn:
 • Duizenden mensen hebben aan de cursussen en eenmalige activiteiten, zoals voorlichtingen en bijeenkomsten over een speciaal thema deelgenomen waar wij honderden certificaten hebben uitgedeeld.
 • In de Weggeefwinkel hielpen we ruim 10.000 klanten.
 • De rol van de Buurtvaders was weer heel belangrijk, vooral tijdens evenementen en tijdens oud en nieuw.
 • Met het project "Klus Team MOOI Laak" hebben we maandelijkse bijeenkomsten over duurzaamheid georganiseerd. Honderden mensen hebben aan deze bijeenkomsten deelgenomen.
 • Maandelijks hebben we een Repair Café bijeenkomst gehouden waar de deelnemers gratis hun kapotte spullen konden laten repareren. Dit jaar vermenigvuldigen we Repair Café bijeenkomsten met twee keer in de maand.
 • Tientallen statushouders, voornamelijk uit Syrië en Eritrea, hebben aan de cursussen en andere activiteiten deelgenomen. Meerdere van deze mensen zijn vrijwilliger in het Vadercentrum geworden. 
Al deze werkzaamheden werden uitgevoerd door 142 vrijwilligers, die zich met hart en ziel  inzetten. U kunt ook in 2017 ons op rekenen.

En, hieronder kunt u de maandelijkse nieuwsbrief van het Vadercentrum lezen.

Namens alle vrijwilligers, wens ik u, veel leesplezier!

 Met vriendelijke groet,

 Bilal Sahin

Januari 2017


In deze editie:
 • Stagiaires
 • Certificaatuitreiking cursussen
 • Duurzaam Den Haag
 • Bezoek studenten Haagse Hogeschool
 • Opendag voor de statushouders
 • Repair Café Vadercentrum
 • Inzicht en samenwerking
 • Internationaal bezoek aan het Vadercentrum
 • Agenda

Stagiaires

Voornamelijk voor de stagiaires die niet een plek kunnen vinden, bieden we een stageplek.Deze jongeren voeren in het Vadercentrum belangrijke werkzaamheden uit. In 2016 begeleidden wij in het Vadercentrum en in de Weggeefwinkel in totaal 49 stagiaires.
HBO studenten (Sociale Opleidingen) liepen stage in 2016. Voorts 16 MBO-ers (administratief, sociaal cultureel werk, ICT) en 22 maatschappelijke stagiaires (VMBO stagiaires) van verschillende scholen in de regio. Zij kregen een stageplek aangeboden en werden door de vaders begeleid.
Daarnaast werden jongeren, i.s.m. het Ministerie van Justitie, met succes begeleid in een taakstraf. Het betrof “taakstraf jongeren” van de Raad van de Kinderbescherming Den Haag. Voor deze jongeren werd, samen met vrijwilligers, een taak bedacht en zij werden begeleid door een “vaderfiguur”, die zij thuis vaak gemist hebben.

Certificaatuitreiking cursussen


Vadercentrum Adam verzorgt vele activiteiten, waar onder een 20-tal cursussen. Wekelijks nemen hieraan ongeveer 200 personen deel. Jaarlijks worden honderden deelnemersbewijzen, certificaten en zelfs diploma’s uitgereikt. De mannen zijn apetrots op deze erkenning, waarvoor zij zo hun best deden.
Enkele voorbeelden van certificaatuitreikingen in het afgelopen half jaar zijn:
 • 33 mannen namen deel aan de cursus elektrisch lassen. 22 daarvan rondden dit af met een certificaat,
 • 31 mannen volgden de cursus Mig-Mag lassen en 26 daarvan kregen een certificaat,
 • 30 van de 38 mannen rondden twee verschillende computercursussen op beginners-niveau af met een certificaat,
 • 23 mannen namen deel aan de cursus kleermaken. 19 van hen maakten helemaal zelf een broek en een overhemd (onder begeleiding van een kleermaker) en sloten de cursus af met de ontvangst van een certificaat,
 • 17 mannen kregen voor de cursus Engels een certificaat.
 • 21 deelnemers ontvingen voor de cursus Spaans een certificaat.
 • In totaal 18 leerlingen (tussen 12 en 18 jaar) uit het voortgezet onderwijs ontvingen huiswerkbegeleiding. De individuele lessen werden op verschillende weekdagen, gegeven door professionele docenten, waardoor de leerlingen hun schoolprestaties verbeterden.
 • 12 deelnemers volgden de EHBO herhaallessen, waardoor hun EHBO diploma werd verlengd.
 • Ruim 30 mannen namen in de Week Van De Liefde deel aan een poëzieworkshop. De meesten van hen hadden nog niet eerder een gedicht geschreven. Deze mannen waren dapper genoeg om voor Valentijnsdag aan hun geliefde een romantisch gedicht te schrijven en zo het hart van hun geliefde (opnieuw) te veroveren. In de Week Van De Liefde werden de gedichten, door de mannen zelf, tijdens een grote bijeenkomst, voorgelezen aan een groot publiek. Daarna werden de gedichten van deze dappere mannen geëxposeerd in het Vadercentrum.
 • 18 deelnemers volgden de hardlooptraining met als resultaat: deelname aan verschillende hardloopevenementen, zoals CPC en  Royal Ten. Allen sloten deze evenementen af met een medaille. 
Enkele andere voorbeelden van cursussen, waaraan tientallen mannen deelnamen, zijn kunstschildercursus, yoga, Nederlands, zwemmen, houtbewerken, solliciteren, omgaan met geld, Arduino, fietsreparatie en ga zo maar door!

Duurzaam Den Haag


Stap voor stap wordt Den Haag steeds duurzamer. Gemeente Den Haag heeft de ambitie om in 2040 een klimaat neutrale stad te zijn. Dit houdt in dat Den Haag een stad gaat zijn die zo min mogelijk energie gebruikt en gebruik maakt van schone energiebronnen als: wind, water en zon. De gemeente streeft ernaar om de burgers bewuster te maken door ze duurzaam te laten denken en -leven. Vadercentrum Adam werkt graag mee aan deze doelstelling.

Samen met de energiecoaches van stichting Aardewerk organiseerden we op maandag 9 januari een bijeenkomst, waarin de vrijwilligers van Vadercentrum Adam en de buurtbewoners van Laakkwartier iets meer te weten kwamen over energiebesparing.

De bijeenkomst begon met een voorlichting, waarin de bezoekers onder andere te horen kregen: hoe ze vocht en koolmonoxide in hun woning kunnen bestrijden en ‘tips en tricks’ meekregen om meer energie te besparen in hun eigen woning. Naast deze nuttige informatie kregen ze ook de gelegenheid om een energiebox samen te stellen.
Aan de hand van het jaarverbruik en meterstandenkaarten die de bezoekers ingevuld hebben en voor deze bijeenkomst mee hebben genomen, konden de energiecoaches van ‘Aardewerk’ een energiebox opmaat samenstellen. De energiebox, die in twee weken opgehaald of afgeleverd werd, bevat spullen, waarmee de bezoekers meer: stroom, water en/of gas kunnen besparen.

Zou je ook graag meer willen weten over energiebesparing in je eigen woning en wil je graag in aanmerking komen voor een energiebox op maat? Wees niet getreurd. Houd de nieuwsbrief in de gaten of kom bij Vadercentrum Adam langs om te vragen waar en wanneer de volgende bijeenkomst georganiseerd wordt.

Bezoek studenten Haagse Hogeschool


Vanuit de schoolbank (even) in de praktijk
Op donderdag 12 januari ontving het Vadercentrum 25 studenten en een aantal docenten van de Haagse Hogeschool (MWD) om kennis te maken met een facet van hetgeen zij op de Hogeschool leren en nu in de praktijk zien.
Tijdens de lunch werd het ontstaan en de functie van het Vadercentrum uitgelegd. Een aantal vrijwilligers vertellen over wat zij binnen het Vadercentrum doen.
Een van de vrijwilligers moest destijds vluchten voor het bewind van Sadam Hoessein en had voor de studenten een speciale boodschap.
 
O vriend, wees blij dat jij in Nederland woont,
waar zorgen tijdelijk en problemen oplosbaar zijn.
O vriend, wees blij in Nederland waar vrede en orde heerst
en niet daar waar oorlog en chaos meester zijn;
O vriend,  wees blij dat jij in Nederland woont waar licht en
kennis de overhand heeft en niet daar waar duister,
ziekte en onwetendheid heerst;
O vriend,  wees solidair met onze dienaar de overheid,
die zorgt voor een betere morgen voor onze (klein)kinderen.

Van de mogelijkheid om vragen te stellen werd door de studenten ruimschoots gebruik gemaakt. Tot slot volgde een rondleiding langs vele activiteiten binnen het Vadercentrum met een bezoek aan de Weggeefwinkel.
Wij van het Vadercentrum wensen de studenten veel succes bij alles wat ze in de toekomst gaan ondernemen. Wellicht zien wij ze op een dag terug voor een kopje koffie/thee. Misschien wordt iemand van die groep bij ons vrijwilliger of zal een student in de toekomst het stokje van de huidige generatie gaan overnemen.

Opendag voor de statushouders 

Aangenaam kennis te maken !
Op dinsdag 17 januari kreeg het Vadercentrum visite van vijftien statushouders, die binnen onze wijk zijn komen wonen. Over en weer werden verhalen en ervaringen uitgewisseld. Natuurlijk volgde een rondleiding langs alle activiteiten, zoals die binnen het Vadercentrum plaatsvinden. Een daarvan is De Weggeefwinkel, die heel speciale aandacht kreeg.
We hebben aansluitend met elkaar gegeten. Dat is en blijft nog altijd de beste manier om elkaar te leren kennen. Zo bleek ook die avond.
Dat het bezoek aan de Weggeefwinkel niet alleen een kennismaking betrof kon aan het eind van deze geslaagde ontmoeting worden gezien, toen onze gasten met allerlei spullen vanuit de winkel naar huis gingen. Onze donateurs zouden het gezien moeten hebben hoe leuk het is dat hun tafeltjes, stoelen, kastjes en keukengerei een nieuw leven tegemoet gaan.

Repair Café Vadercentrum 


Op donderdag-middag 19 januari was in het Vadercentrum het eerste Repair Café van het jaar. Het was een drukbezocht Repair Café waarbij onze reparateurs de hele middag de handen vol hadden aan diverse herstel werkzaamheden.
 • Er zijn verschillende fietsen gerepareerd. De werkzaamheden waren o.a. banden plakken, versnellingen en licht herstellen.  
 • Onze elektriciens hadden zoals een boormachine, een lamp, een stofzuiger, twee koffiezet apparaten nagekeken. De meeste van deze apparaten werden gelukkig gerepareerd waardoor de bezoekers weer erg blij vertrokken.
 • In het naailokaal werden verschillende kledingstukken gerepareerd, broeken ingekort en/of op maat gemaakt.
Het volgende Repair Café is op maandag 6 en donderdag 23 februari. Heeft u ook nog kapotte spullen? Gooi ze niet weg, maar breng ze mee naar het Repair Café. De middag begint weer om 14.00 uur.

Inzicht en samenwerking 

Vrijdag 20 januari was een frisse, zonnige dag in Laakkwartier. Een dag als alle andere dagen. Of niet? De oplettende voorbijganger heeft misschien iets opgemerkt... 34 kandidaten van een grote politieke partij volgden de real life game 'Eén dag Fabiola' van Talentcoach.
Talentcoach verbindt het bedrijfsleven met minima. Op deze dag leefden de kandidaten één dag als alleenstaande bijstandsmoeder en beleefden zo de ongemakken van een leven in armoede. Diverse buurtcentra en initiatieven werkten hier aan mee.
Eén van deze organisaties waren het Vadercentrum en de Weggeefwinkel. Er werd in de Weggeefwinkel geholpen w.o. opgeruimd en kleding gesorteerd. De leden hebben een rondleiding door het Vadercentrum gekregen en ze waren allemaal erg onder de indruk van de persoonlijke verhalen van alle vrijwilligers en buurtbewoners waarmee zij hebben samengewerkt en gesproken. De ervaring nemen ze mee als ze na de verkiezing in de kamer komen.
Het was een mooie dag, vol energie, samenwerking en solidariteit. Mensen werden geraakt en mooie initiatieven zijn ontstaan. Een dag waar men van elkaar en met elkaar heeft geleerd door zich te verdiepen in de ander.
Precies waar wij voor staan. Binnenkort verwelkomen wij Talentcoach ook om vanuit het Vadercentrum een trainingsdag te hosten. We houden jullie op de hoogte!

Internationaal bezoek aan het Vadercentrum

Stoere vrouwen !!
The Hague Academy for Local Governance gaf ook dit jaar weer een training ten behoeve van cursisten, die zich in de toekomst in hun vaderland gaan bewegen op het locale terrein van de welzijnszorg. Zo'n klassikale training wordt afgewisseld met een bezoek aan een buurthuis. Op dinsdag 24 januari was wederom voor het Vadercentrum gekozen.
Bij toeval ontving The Hague Academy dit jaar alleen inschrijvingen vanuit Afrika en nog toevalliger waren het negen vrouwen uit Kenia, Somalië, Ethiopië en Rwanda, die zich hadden ingeschreven.
De ontvangst was aller hartelijkst met een door vrijwilligers prachtig gedekte tafel voor de lunch. Verschillende vrijwilligers vertelden over hun werkzaamheden binnen het Vadercentrum en waarom zij hebben gekozen voor het Vadercentrum met natuurlijk ruime gelegenheid tot het stellen van vragen, waar de cursisten royaal gebruik van maakten.
Na de lunch volgde een rondgang door het Vadercentrum met uitleg van de verschillende activiteiten om tot slot in De Weggeefwinkel met eigen ogen te zien hoe gedoneerde spullen hun tweede/derde leven ingaan.
Teruggekeken kan worden op een leerzame middag. Niet alleen voor de cursisten, maar ook voor de vrijwilligers van het Vadercentrum die konden vaststellen dat communicatie over en weer en het uitwisselen van ideeën en idealen altijd een positieve opbrengst kent.
Wij van het Vadercentrum wensen de cursisten veel succes bij alles wat zij in eigen land gaan ondernemen.

Agenda 

Enkele van de activiteiten in de komende weken:
Naast de 20-tal wekelijkse cursussen, de werkzaamheden in de Weggeefwinkel en de werkzaamheden van de Buurtvaders hebben we in de komende weken weer veel bijzondere activiteiten. Een aantal daarvan kunt  u hieronder lezen. Let op, er kunnen activiteiten zijn waarvoor aanmelden verplicht is.
 • Donderdag 2 februari, voorlichtingsbijeenkomst over suikerziekte en hoge bloeddruk van Dokters van de Wereld.
 • Vrijdag 3 februari, bezoek theatervoorstelling Strijders in het Theater de Vaillant. 
 • Maandag 6 februari, Repair Café.
 • Dinsdag 14 februari, Poëzie, gedichten schrijven voor de geliefde.
 • Vrijdag 17 februari, dialoogbijeenkomst met een maaltijd over liefde.
 • Zondag 19 februari, bezoek theatervoorstelling Liefde Hier in het Laaktheater.
 • Donderdag 23 februari, Repair Café.
 • Vrijdag 24 februari, dialoogbijeenkomst met een maaltijd over Natuurlijke geneeswijze en meditatie.
Een uitgebreid programma kunt u op onze website vinden: