dinsdag, februari 28, 2017

Nieuwsbrief 24 februari 2017 Wmo, de Haagse aanpak

Gemeente Den Haag
24 februari 2017

segmenten
Wmo, de Haagse aanpak

In de nieuwsbrief Wmo, de Haagse aanpak vindt u nieuws over ontwikkelingen op het gebied van de Wmo. Heeft u suggesties voor de nieuwsbrief? Laat het ons weten viawmocommunicatie@denhaag.nl
ZorgCrossOver: samen komen we verder
Medewerkers van twaalf verschillende Haagse organisaties zijn gestart met de ‘ZorgCrossOver’. Een nieuwe manier van samenwerken om initiatieven op te zetten voor een optimaal functioneren van de sociale wijkteams.De medewerkers van de 12 organisaties lopen tegen dezelfde problemen aan, eind 2016 zijn drie thema’s gekozen waar ze in de ZorgCrossOver gezamenlijk mee aan de slag gaan: Dagbesteding, Bemoeizorg & Zelfbeschikking en de Positionering van het SWT. De komende weken gaan de teams aan de slag met experts interviewen, surveys uitzetten en eigen onderzoek doen. In juni 2017 presenteren ze hun resultaten.
Meer weten? www.projectcrossover.nl/zorg/
Samen resultaatgericht werken
Op 2 januari zijn we van start gegaan met de nieuwe contracten Wmo 2017-2019. Maatwerk voor de klanten is het sleutelwoord. Aanbieders en klanten kijken samen hoe zij het beste resultaat kunnen halen met de ondersteuning. De gemeente werkt hiervoor met resultaatgebieden. Een nieuwe manier van werken voor zowel de gemeente als de aanbieders. Om het voor de klant zo soepel mogelijk te laten verlopen, zijn een goede samenwerking en kennisdeling van groot belang. De gemeente organiseert daarom train de trainer bijeenkomsten, een inloopspreekuur en faciliteert de aanbieders waar kan met bijvoorbeeld een online toolkit en periodieke informatiebrieven. In al deze middelen kijken we samen naar wat goed gaat of wat beter kan, zodat we samen het proces kunnen optimaliseren.
Nieuwe website voor algemene voorzieningen
Den Haag kent een groot en divers aanbod aan voorzieningen die voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Denk hierbij aan activiteiten in Buurthuizen van de Toekomst, maaltijdprojecten, vrijwillig vervoer, burenhulp etc. Informatie over deze algemene voorzieningen is op dit moment via meerdere ‘ingangen’ te vinden. Het blijkt dat inwoners en professionals niet altijd de weg weten te vinden. Daar gaan we wat aan doen. Samen met IJsfontein, een bureau dat gespecialiseerd is in het ontwerpen van digitale oplossingen, werken we aan een innovatieve en creatieve website die het aanbod beter gaat ontsluiten. Meer weten? Ligia Mossel enEline Jansen kunnen je er alles over vertellen.
Startpunt Geldzaken
Schuldhulpverlening richt zich meer en meer op preventie: het voorkomen van financiële problemen. In de komende Wmo-nieuwsbrieven belichten we steeds een onderdeel van de gemeentelijke dienstverlening op dit gebied. Dit keer: Startpunt Geldzaken.
Met dit initiatief van onder andere het Nibud, kunnen bewoners hun financiële zelfredzaamheid vergroten. Startpunt Geldzaken bestaat uit 3 geldplannen die huishoudens in verschillende samenstelling, inkomensgroepen en omstandigheden helpen om de eigen geldzaken in balans te brengen en te houden.
Door het invullen van een beperkt aantal vragen worden burgers naar een geldplan geleid dat op hun situatie is toegesneden. Aan de hand van enkele concrete actiepunten kunnen zij hun persoonlijke geldzaken in balans brengen en houden, voor nu en later. De geldplannen worden online beschikbaar gesteld en blijven anoniem, zodat de privacy is gewaarborgd. Daar waar nodig wordt verwezen naar relevante hulpverlenende instanties. Kijk hier voor meer informatie.
Zorginnovatiebijeenkomst: een terugblik
Op 16 december 2016 vond de 4e zorginnovatiebijeenkomst ‘samen zorg regelen’ plaats. Ruim 250 Hagenaars en professionals kwamen bijeen om elkaar te inspireren met aansprekende voorbeelden en om praktische informatie en tips uit te wisselen. Tijdens het plenaire gedeelte benadrukte wethouder Karsten Klein het belang van het geven van ruimte aan regie en eigen initiatief door bewoners. Het voorlopige resultaat van het stadsmanifest de ‘Haagse Cirkel’ – opgesteld door een groep bewoners en professionals – werd aan de wethouder overhandigd en moet mede richting geven aan de Wmo agenda van de komende jaren.
Workshops
De thematische workshops over financieringsbronnen binnen en buiten de gemeente, e-health, samen werken aan de Wmo agenda voor de toekomst en zorgcoöperaties zorgden voor levendige uitwisseling tussen ervaringsdeskundigen en belangstellenden. Daarnaast woonden alle deelnemers workshops per stadsdeel/wijk bij. Tijdens deze werksessies werden onder begeleiding ruim 80 initiatieven op papier gezet. Met iedereen die deze initiatieven/ideeën naar voren heeft gebracht wordt op dit moment contact gelegd.
Samen zorg regelen
Voor inwoners die in hun eigen wijk zorg en ondersteuning met anderen willen organiseren richt de Gemeente een helpdesk in.
Op www.denhaag.nl/samenzorgregelen wordt gelinkt naar nuttige informatie en aansprekende voorbeelden in het land. Ook is een samenwerking met het online landelijke platform MAEX (Kracht in NL) gestart. Eind september 2016 is vanuit dit landelijke platform de allereerste lokale versie voor Den Haag gelanceerd. Hier kunnen initiatiefnemers in Den Haag terecht voor kennis, extra handjes (via vrijwilligersorganisatie PEP) en/of financiële middelen.
Persoonlijk contact
Initiatiefnemers hebben regelmatig aangegeven dat ze ook behoefte hebben aan een persoonlijk contact bij de gemeente. Daarom start de gemeente met ingang van januari 2017 een pilot om een passende aanpak te ontwikkelen waarmee we burgerinitiatieven en startende zorg coöperaties sneller en beter van dienst kunnen zijn.
In ontwikkeling
In de gebieden Moerwijk, Bouwlust, Scheveningen en Regentesse-Valkenbos (ReVa)hebben allianties van partijen gewerkt aan plannen voor zorgcoöperaties. Dit gebeurt op basis van behoeften die bij inwoners van de wijk zijn geconstateerd en de ambities die de verschillende partijen hebben. Het belangrijkste gemeenschappelijke kenmerk is dat de zorg wordt uitgevoerd door bewoners uit de wijk voor bewoners uit de wijk, waar nodig in samenwerking en ondersteuning van zorgprofessionals.
Het aanbod van de zorgcoöperaties in ontwikkeling richt zich vooral op licht kwetsbare personen zoals ouderen, mensen met beginnende dementie of GGz problematiek. Ook worden mensen die zwaardere problematiek hebben gesignaleerd, die vervolgens begeleid kunnen worden naar de zorg die ze nodig hebben. Personen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen de kans werkervaring op te doen binnen de coöperatie.
De fase van waarin de verschillende plannen zitten en de wijze waarop ze tot stand komen verschillen per gebied. Het proces wordt ondersteund door een onafhankelijke begeleider. In Bouwlust en ReVa zijn de eerste concepten voor de plannen op hoofdlijnen klaar. De ervaring leert dat er tijd nodig is om elkaar te leren kennen, informatie uit te wisselen, zaken uit te zoeken, en de eerste te ondernemen stappen voor de uitvoering af te stemmen.
Vanaf februari 2017 wordt het programma Samen zorg regelen uitgebreid met proeftuinen in Buurthuizen van de Toekomst.
In deze nieuwsbrief
Contact
Heeft u een vraag, wilt u meer informatie of heeft u nieuws wat u graag wilt delen in de volgende Wmo nieuwsbrief? Neem dan contact op viawmocommunicatie@denhaag.nl
Voor meer informatie over de Wmo: kijk op denhaag.nl
Colofon
Redactie: Wmo Communicatieteam
Is deze nieuwsbrief interessant voor uw netwerk? Stuurt u hem dan gerust door. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via deze link.
footer
Bekijk de webversie als deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven.

Den Haag © 2017