zondag, september 04, 2016

Keurmerk vrijwilligersorganisaties

Den HaagFM 02.09.2016 Er komt een Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties, bedoeld voor de kleinere vrijwilligersorganisaties die zonder of met een weinig betaalde krachten hun werk doen.
Om in aanmerking te komen voor het keurmerk moeten de organisatie een goed vrijwilligersbeleid hebben. Om dat op te zetten kunnen zij hulp krijgen van de organisatie PEP. Daarbij is het niet alleen van belang dat het goed op papier staat, maar vooral het het ook echt in de praktijk wordt gebracht. Een testvrijwilliger beoordeelt anoniem of het plan daadwerkelijk is ingevoerd. Als alles volgens plan gaat, krijgt de organisatie het certificaat van het Haags Keurmerk.
Voor Haagse organisaties is het behalen van het keurmerk kosteloos. De kosten van het traject worden volledig vergoed door de gemeente Den Haag. Voor de gemeente kan het keurmerk een belangrijke voorwaarde zijn voor het bescikbaar stellen van subsidies. ...lees meer