maandag, mei 02, 2016

Nieuwsbrief Vadercentrum Adam april 2016


 
Bekijk deze email in uw browser
Geachte heer, mevrouw,

De maand april ligt intussen ook al weer achter ons. In deze maand verscheen in de Stadskrant een leuk artikel over het Vadercentrum, dat u kunt lezen via deze link
Stadskrant, 13 april 2016

De wisseling van de maand betekent voor het Vadercentrum, dat er wordt teruggekeken op hetgeen er in de voorbije maand, in en rond het Vadercentrum, gebeurde. Om te mogen constateren, dat onze bezoekers zich niet alleen om elkaar bekommeren binnen de muren van het Vadercentrum, maar ook in actie komen en de handen uit de mouwen steken ingeval iemand zorg behoeft.
In de afgelopen maand is er weer heel veel gebeurd. Zoals gebruikelijk brengen we hieronder  enkele activiteiten onder uw aandacht.

Ik wens u, namens al de vaders, veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Bilal Sahin

April 2016
 

In deze editie:
 • Voorlichtingsbijeenkomst over Brandveiligheid
 • Dialoogbijeenkomst over Vluchtelingen
 • Onze ervaringen geven wij graag door
 • Repair Café Vadercentrum
 • Dialoogbijeenkomst over Transgenders
 • Dialoog-avond over Humanisme
 • Agenda

Voorlichtingsbijeenkomst over Brandveiligheid


Op vrijdag 8 april gaven twee voorlichters van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) / Brandweer Haaglanden een presentatie in het Vadercentrum. Wij hadden 90 mensen uitgenodigd en die verschenen, zonder uitzondering, allemaal.
In een vooraf door de Brandweer uitgedeelde vragenlijst stond de volgende informatie: Ongeveer de helft van de huishoudens heeft geen rookmelder en 1/3 vindt een rookmelder duur. De helft heeft geen vluchtplan, en dat vluchtplan vinden ze ook niet nodig. Ongeveer een derde vindt praten met 112 lastig.
De sfeer was goed en de aandacht gespannen tijdens de presentatie en we bespraken het belang en de prijs van rookmelders. De aanwezigen werden gewezen op de oorzaken van brand en dat een vluchtplan voor ieder huishouden belangrijk en dus nodig is.
Na afloop werd een folder Brandveiligheid en een brandweerquiz uitgedeeld, die de week daarop door een aantal bezoekers werd ingeleverd. Een week later ontving de winnaar van de quiz haar prijs, t.w. een rookmelder.
Meer folders zijn te vinden op: www.issuu.com/brandweernederland/docs.

Dialoogbijeenkomst over Vluchtelingen


Op vrijdag 15 april waren in het Vadercentrum de heer en mevrouw Vlak te gast om de vluchtelingenproblematiek, met ruim 90 aanwezige gasten, te bespreken.

Òf Nederland een plekje moet inruimen voor vluchtelingen is voor de bezoekers van het Vadercentrum geen vraag. Dagelijks staan immers de deuren aan het Jonckbloetplein wijd open om iedereen, die binnen wil komen, te ontvangen. Een aantal aanwezigen, die als vluchteling Nederland binnenkwamen, heeft dat aan den lijve ondervonden.

Daarom kwam de vraag over de toelating van vluchtelingen nauwelijks aan de orde. Maar  veel van onze gasten vroegen zich wel af hoe de wereld er uit zou zien, als de financiële- en daarmee ook  de economische belangen van de oorlogsindustrie niet zo omvangrijk zouden zijn. Ook een land als Nederland profiteert daar van, net zoals andere rijke landen.

Bij de vraag of Nederland plaats moet inruimen voor vluchtelingen speelt religie geen rol.  Alleen al vanuit menselijke solidariteit zou het de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn dat mensen, die aan je deur kloppen omdat ze in hun eigen huis niet meer veilig zijn, worden binnengelaten en verder worden geholpen. Binnen het Vadercentrum doen wij onze best om daarin een bescheiden rol te spelen.

Onze ervaringen geven wij graag door


Op dinsdag 19 april bezochten 26 eerstejaars HBO studenten (Sociale Opleidingen) uit Antwerpen het Vadercentrum. De eerste stop was de Weggeefwinkel, waar de studenten meteen van de gelegenheid gebruik maakten een gesprekje met klanten aan te gaan.

Het fenomeen van kringloopwinkel was de studenten bekend, maar van zo'n winkel zonder kassa hadden ze nog niet eerder gehoord. Vrijwilligers gaven uitleg over de werkwijze van de winkel en daarbij werd natuurlijk het aspect van klaarstaande crisis-pakketten niet overgeslagen.

Interessant vonden de studenten het, dat het doel van de winkel niet zozeer het verstrekken van goederen is, maar een middel om contact te kunnen leggen met die burgers, die over het algemeen buiten de radar van officiële organisaties blijven.

Daarna werd het tijd voor een rondleiding in het Vadercentrum met uitleg over de verschillende projecten. Intussen bereidden vrijwilligers in de keuken een maaltijd voor de studenten. Tussen de gerechten door kregen vrijwilligers de gelegenheid iets over hun werkzaamheden te vertellen.

Met een rugzak vol nieuwe indrukken en ervaringen en een volle buik verlieten de studenten het Vadercentrum met de mededeling dat, wanneer ze weer in Den Haag zijn, ze zeker nog een keer naar het Jonckbloetplein zullen komen. Eén middag was immers te kort!

Wij van het Vadercentrum zijn blij met het bezoek van de studenten, omdat het doorgeven van kennis en ervaringen aan de volgende generatie één van onze doelstellingen is.

Repair Café Vadercentrum

Donderdagmiddag 21 april vond weer een druk bezocht Repair Café plaats in het Vadercentrum. Onze deskundige reparateurs hielpen vele klanten, voornamelijk met  elektrische apparaten, net als de vorige maand.
Een radio/cd speler, een rijstkoker, een boormachine, een stofzuiger en een satellietontvanger waren enkele van de defecte apparaten, die werden gerepareerd.

Gordijnen, broeken korter maken en mouwen inkorten waren deze keer de werkzaamheden voor onze kleermakers. Verder werden er ook fietsen gerepareerd.
Weer en geslaagde dag, met een grote aanloop van klanten.

Het volgende Repair Café is op donderdag 19 mei. Heeft u ook nog kapotte spullen?
Gooi ze niet weg, maar breng ze mee naar het Repair Café. De middag begint weerom 14.00 uur.

Dialoogbijeenkomst over Transgenders

Op donderdag 21 april organiseerden we, i.s.m. COC Haaglanden en Rainbow Den Haag, een dialoogbijeenkomst over seksuele diversiteit, dit keer over transgenders. Er waren zo’n 40 belangstellenden aanwezig.

Rohit Vyas leidde deze bijeenkomst. Hij stelde eerst twee gasten voor, Rajenna Jethoe en Renate den Heijer. Hij vervolgde met de vraag of de aanwezigen nog wisten, dat de uitdrukking LHBT, Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgenderbetekent.
Dit was de eerste dialoogbijeenkomst in het Vadercentrum, waarbij het gaat om de T van Transgender. Op de vraag aan Rajenna en Renate om iets te vertellen over hun ervaring als transgender gaven beiden aan, dat zij al heel jong de ervaring hadden, dat hun lichaam niet klopte met hoe ze zich van binnen voelden. Of zoals ze het beiden zeiden, de verpakking klopte niet.

Renate vertelde, dat ze heel lang een dubbelleven leidde: naar buiten toe een man, maar als ze alleen was en de gordijnen gesloten, dan trok ze vrouwenkleren aan. Pas op latere leeftijd durfde ze anderen te vertellen, wat er met haar aan de hand was.

Rajenna besloot al toen ze nog maar 17 jaar oud was om zich alleen maar als vrouw te kleden en voor te doen. Op een gegeven moment kwamen beiden terecht bij het genderteam in Amsterdam. Daar ondergingen ze een uitgebreid psychologisch onderzoek, waarna deskundigen vaststelden, dat ze echt transgenders waren. Het werd hen toen ook toegestaan een begin te maken met hun transitie van man naar vrouw, o.a. door hormonen te slikken en later geopereerd te worden.

Op een opmerking van één van de bezoekers, dat het in Thailand heel gemakkelijk is om een operatie te ondergaan, antwoordde Rajenna dat zo’n operatie heel duur is. In Nederland valt de operatie onder de verzekering. Naast de lichamelijke transitie was er voor Rajenna en Renate nog een juridische procedure nodig om ook voor de wet als vrouw door het leven te kunnen gaan en een V in hun paspoort te krijgen.
Beiden merkten op, dat ze gelukkig een goede relatie met hun familie hebben. Wereldwijd ondervinden transgenders veel problemen en het komt dan ook geregeld voor, dat transgenders zich van het leven beroven.
Naast transvrouwen zoals Rajenna en Renate zijn er ook transmannen, vrouwen die zich van binnen man voelen.

Tot slot vroeg Renate aandacht voor het Transgendernetwerk Nederland en voor 21 november, waarop elk jaar Transgenderdag wordt gevierd.
Hiermee eindigde een boeiende dialoogavond, waarop de bezoekers van het Vadercentrum veel nieuwe dingen hoorden.

Dialoog-avond over Humanisme


In het Vadercentrum vinden regelmatig dialoog-avonden plaats met vertegenwoordigers uit verschillende religieuze-, politieke- en culturele achtergronden. Het was een paar maanden geleden, dat de Universiteit voor Humanistiek aan de deur van het Vadercentrum klopte met de vraag of er een dialoog-avond over humanismemocht worden verzorgd.

Daarvoor stuurde de universiteit op vrijdag 22 april de heer Bert Gasenbeek naar Den Haag. Zijn vrouw bleef thuis; hij ging immers naar het Vadercentrum. Daar aangekomen trof hij een, in leeftijd, kleur en sekse, gemixt gezelschap aan.

Het werd een leerzame avond voor ruim 95 aanwezige gasten. Zo hoorden zij, dat humanisten geen heilig boek hanteren, dat de mens als uitgangspunt wordt genomen en dat de evolutie-theorie wordt gevolgd. Humanisten gaan uit van menselijke vermogens en zijn over het algemeen atheïst of agnost. Maar bij verbinding met de (kwetsbare) natuur wordt ook een link met religies gezien.

De menselijke moraal staat hoog aangeschreven, omdat het humanisme aangeeft, dat mensen het vermogen hebben om goed en kwaad te onderscheiden. Die kennis putten humanisten uit de wetenschap. Humanisten willen iets met de samenleving doen en propageren individuele vrijheid zolang men anderen niet schaadt. Kunst is voor humanisten belangrijk en inspiratie verkrijgt men vanuit de literatuur.

Van de mogelijkheid tot het stellen van vragen werd ruim gebruik gemaakt. Maar ook toen de heer Gasenbeek alweer onderweg naar huis was werd er nog stevig gediscussieerd. Het algemene oordeel was, dat één avond voorlichting eigenlijk te weinig is om het humanisme te kunnen begrijpen.

De uitkomst van deze avond was dat, vanuit welk uitgangspunt men zijn of haar leven ook leidt, respect voor elkaar het belangrijkst is.

Dank voor deze leerzame avond, heer Gasenbeek.  Kom nog maar eens terug in het Vadercentrum en neem dan vooral uw vrouw mee!

Agenda 

Enkele van de activiteiten in de komende weken:
Naast de 20-tal wekelijkse cursussen, de werkzaamheden in de Weggeefwinkel en de werkzaamheden van de Buurtvaders hebben we in de komende weken weer veel bijzondere activiteiten. Een aantal daarvan kunt  u hieronder lezen. Let op, er kunnen activiteiten zijn waarvoor aanmelden verplicht geldt.
 • Donderdag 12 mei, een voorlichtingsbijeenkomst over de deelname van Marokkaanse strijdkrachten aan de bevrijding van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het begint om 19.00 uur. 
 • Zondag 15 mei, bezoek aan het Turks Museum in Den Haag,
 • Donderdag 19 mei gaan we met 50 personen naar Kapelle, Zeeland, naar de begraafplaats van de Marokkaanse soldaten, die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld.
 • Donderdag 19 mei, Repair Café,
 • Vrijdag 20 mei, dialoogbijeenkomst, met een maaltijd, over christelijke religieuze dagen zoals Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren.
 • Zaterdag 21 mei, popnagelactie, i.s.m. de Politie en Autobedrijf Duindam! Kentekenplaten vastzetten op de auto’s van wijkbewoners. Het begint om 13.00 uur.
 • Zondag 29 mei, deelname aan de hardloopevenement The Royal Ten.
Een uitgebreid programma kunt u op onze website vinden: