vrijdag, april 08, 2016

Voortgang onderhoud riolering Spoorwijk maart - november 2016


IMG_3391[1]

IMG_3392[1]

Nieuw riool voor Spoorwijk

Vanaf 1 februari 2016 vervangt de gemeente in Spoorwijk het riool. De werkzaamheden duren naar verwachting tot het najaar van 2016.

Het riool in Spoorwijk is oud en wordt vernieuwd. Ook alle huisaansluitingen worden vervangen.


Planning rioleringswerkzaamheden

Het werk wordt in verschillende fases uitgevoerd. De werkzaamheden zijn begin februari 2016 in de Potgieterstraat gestart.
Waar
Wanneer
Alberdingk Thijmplein – Potgieterstraat - Jonathanstraat
Begin februari - eind april
Alberdingk Thijmstraat tussen de Hildebrandstraat - Oltmanstraat
Begin april - eind mei
Hildebrandstraat en de Alberdingk Thijmstraat (tot aan Beetstraat)
Begin juni - eind juni
Asfalteringswerkzaamheden deklaag Hildebrandstraat en Alberdingk Thijmstraat (tot aan de Oltmanstraat)
Juni, in week 25
Alberdingk Thijmstraat (tussen de Oltmanstraat - Schimmelweg)
Eind juni - begin september
Amazonestraat
Half augustus - begin oktober
Busken Huetstraat
Half september - begin oktober
Max Havelaarstraat (tussen Alberdingk Thijmstraat en Beetsstraat)
Half oktober - begin november
Oltmanstraat (tussen Potgieterstraat - Alberdingk Thijmstraat)
Half oktober - half november

Voor de werkzaamheden beginnen ontvangen de bewoners een brief.

Rijrichting

Na de werkzaamheden wordt de straat geschikt gemaakt voor eenrichtingsverkeer. In de huidige situatie is de rijbaan niet breed genoeg voor tweerichtingsverkeer. Met gedeeltelijk eenrichtingsverkeer worden de verkeersveiligheid en de doorstroming van verkeer beter. Dit betekent dat alleen fietsers in beide richtingen mogen fietsen. Gemotoriseerd vervoer zoals auto’s, motoren, scooters en brommers niet.

Downloaden app 'Spoorwijk'

U kunt gratis de speciale app 'Spoorwijk' van HABO GWW downloaden via de App Store (Apple) of de Google Play Store (Android)
In deze app vindt u informatie over:
  • werkzaamheden
  • gewijzigde verkeerssituaties
  • planning
  • laatste nieuws
Ook kunt u vragen en opmerkingen achterlaten.

Huisvuil

Tijdens de werkzaamheden zijn enkele ondergrondse restafvalcontainers afgesloten. Deze zijn dan niet bereikbaar voor de vuilophaaldienst. Bewoners kunnen het huisvuil aanbieden bij de aangegeven tijdelijke aanbiedplaatsen. 
Dit kan betekenen dat u wat verder moet lopen met uw huisvuil dan u gewend bent. Voor mensen die minder goed ter been zijn, kan dit problemen opleveren. Helpt u uw buurvrouw of buurman als dat nodig is?

Omleiding lijn 18

Vanaf februari vinden de werkzaamheden plaats in de Alberdingk Thijmstraat. Tijdens de werkzaamheden in een deel van de Alberdingk Thijmstraat wordt bus 18 omgeleid. Meer informatie vindt u op www.htm.nl.

Parkeren tijdens de werkzaamheden

De werkzaamheden worden voornamelijk per straat uitgevoerd, waardoor het aantal te vervallen parkeerplaatsen beperkt blijft. Indien er toch een hogere parkeerdruk ontstaat (met name in de avonduren), kunt u parkeren op de extra gecreëerde parkeerplaatsen aan de Max Havelaarstraat. Dit wordt aangegeven met borden.
Voor parkeerplaatsen voor invaliden worden speciale maatregelen getroffen.

Bereikbaarheid en veiligheid

Voor de werkzaamheden wordt de straat in zijn geheel opengebroken. We doen er alles aan om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden voor voetgangers altijd bereikbaar.

De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen en hen hierbij weg te houden. In overleg met de scholen in de wijk, treft de aannemer maatregelen om de veiligheid te vergroten.

Bereikbaarheid hulpdiensten

De ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten) moeten ook tijdens de werkzaamheden de bewoners in de buurt altijd goed kunnen bereiken. Parkeer uw auto alleen in de parkeervakken, zodat de hulpdiensten er goed door kunnen. Indien nodig, worden er voor de hulpdiensten rijplaten neergelegd.

Vragen over de werkzaamheden

Heeft u vragen over het werk in uw straat? 
Neem dan contact op met directievoerder Leo Spanjaard op telefoonnummer (070) 353 33 60. Spreek bij geen gehoor uw naam, vraag en contactgegevens in. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. U kunt ook mailen naarleo.spanjaard@denhaag.nl.

Inloopspreekuur aannemer

Op dinsdagen tussen 9.00 uur en 10.00 uur in wijkcentrum De Wissel aan de Betsy Perkstraat, kunt u uw vragen stellen aan de omgevingsmanager Tamara Weber van aannemer HABO GWW. U kunt ook mailen naar spoorwijk@habogww.nl.

Informatie aan bewoners

Bewoners zijn uitgenodigd voor de inloopavond over de nieuwe riolering Spoorwijk op 26 januari 2016 en hebben toen toelichting gekregen over de planning en de werkzaamheden.

Alle informatie over riolering vindt u terug op www.denhaag.nl/riolering.