donderdag, april 14, 2016

Debat gedeelde stad 19 april 2016 Laaktheater

Toekomst van Den Haag – Ruimte voor de Stad

Spoorwijk

Toekomst 

Het aantal inwoners van onze stad blijft groeien en omdat Den Haag een aantrekkelijke stad wil blijven voor bewoners, bezoekers en bedrijven moeten er strategische keuzes worden gemaakt op het gebied van verdichting, vergroening en verduurzaming.

Aan acht zogenoemde Ontwerpteams is gevraagd om per stadsdeel een ruimtelijke toekomstverkenning te maken. Zaterdag werden die plannen gepresenteerd aan onder meer wethouder Joris Wijsmuller.

Haagse Kracht

Het stadsbestuur wil het thema samen met de Hagenaars benaderen. Zo zijn er verschillende bijeenkomsten en debatten waarbij wijkbewoners mee kunnen praten over de groei van de stad. In augustus of september hakt het stadsbestuur de knoop door, waarna de gemeenteraad erover beslist.

Gedeelde STAD

Den Haag groeit. De stad heeft volgens de prognoses ruim 45.000 nieuwe woningen nodig. lees verder

AD 11.04.2016 Na de zomer presenteert de Haagse bouwwethouder Joris Wijsmuller (HSP) zijn Agenda Ruimte voor de Stad. Eigenlijk zou Wijsmuller dit voorjaar al een voorstel naar de gemeenteraad sturen, maar de stadsgesprekken over de groeimogelijkheden van Den Haag vergen meer tijd.
Omdat de stad de komende 25 jaar fors groeit, mogelijk zelfs met 70.000 tot 80.000 inwoners, moet er ruimte gevonden worden voor ongeveer 40.000 extra woningen. Dit terwijl Den Haag nauwelijks over bouwgrond beschikt.
Dilemma’s
Waar komen die huizen dan? In de Agenda Ruimte voor de Stad zal die vraag beantwoord moeten worden. Daarbij komen beladen thema’s aan bod zoals autogebruik, groen/duurzaamheid, sociale woningbouw en hoogbouw.
Haagse Kracht
Het stadsbestuur wil het thema samen met de Hagenaars benaderen. Zo zijn er verschillende bijeenkomsten en debatten waarbij wijkbewoners mee kunnen praten over de groei van de stad. In augustus of september hakt het stadsbestuur de knoop door, waarna de gemeenteraad erover beslist.
Den HaagFM 11.04.2016 Zaterdag werd in de Fokker Terminal aan de Binckhorstlaan een Stadsatelier gehouden. Ruim 300 inwoners discussieerden daar mee over de toekomst van Den Haag.
Het aantal inwoners van onze stad blijft groeien en omdat Den Haag een aantrekkelijke stad wil blijven voor bewoners, bezoekers en bedrijven moeten er strategische keuzes worden gemaakt op het gebied van verdichting, vergroening en verduurzaming. Aan acht zogenoemde Ontwerpteams is gevraagd om per stadsdeel een ruimtelijke toekomstverkenning te maken. Zaterdag werden die plannen gepresenteerd aan onder meer wethouder Joris Wijsmuller.
Op 19 april is er weer een nieuwe bijeenkomst. Dan in het Laaktheater. Er wordt gesproken over manieren om de woningbouwopgave in te zetten als middel om de tweedeling in de stad te doorbreken. …lees meer