dinsdag, april 12, 2016

Aanpak overlast door hondenpoep Alberdingk Thijmplein

Aanpak overlast door hondenpoep Alberdingk Thijmplein
In de buurt rond het Alberdingk Thijmplein is er overlast door hondenpoep. De gemeente gaat deze overlast aanpakken.

Het komende jaar voert de gemeente samen met de bewoners verschillende acties uit. De 1e actie is op 23 september 2015:

  • De hele buurt wordt eenmalig schoongemaakt. Ook wordt er intensief gecontroleerd, ook door opsporingsambtenaren in burger. In andere wijken heeft dit goed gewerkt.
  • De opsporingsambtenaren letten ook op andere zaken die de leefbaarheid verslechteren, zoals het verkeerd aanbieden van huisvuil. Zij geven ook boetes.
  • Na een paar weken wordt er onaangekondigd weer gecontroleerd.
Doel van de acties is om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren.

Hondenpoep ook in gewone afvalbak
Hondenpoep kunt u in hondenpoepbakken doen maar ook in een gewone afvalbak of ondergrondse container. Daarom ruimt de gemeente hondenpoep normaalgesproken niet op.

Bewonersbrief
Bewoners hebben hierover een brief gekregen van de gemeente. U kunt die brief hier lezen.


Heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact op met de milieubeheerder van stadsdeel Laak, de heer Ritoe via telefoonnummer: 06 55 38 82 35.