vrijdag, februari 06, 2015

Mening over activiteiten in de wijk

Duizenden Hagenaars denken mee over hun wijk

Den HaagFM 05.02.2015 Bijna 6.000 mensen hebben vorig jaar bij de gemeente hun mening gegeven over activiteiten in hun eigen wijk. Nog niet eerder deden zoveel mensen mee aan de online enquête ‘Verbeter uw wijk’. In 2013 gaven 3.000 mensen hun visie, een jaar daarvoor nog maar 600.
Wethouder Rabin Baldewsingh van Wijkaanpak is meer dan tevreden over de hoge respons op de enquête. “Nog niet eerder hebben we voor het activiteitenprogramma zoveel reacties en ideeën vanuit de wijken ontvangen. De betrokkenheid is groot, het geeft aan dat wijkbewoners graag meedenken over hun directe leefomgeving.” De uitkomsten van de enquête worden gebruikt als basis voor de plannen van de gemeente op het gebied van leefbaarheid, welzijn, jeugd, groen en veiligheid.
Voor de uitvoering van de wijkplannen is ruim acht miljoen euro beschikbaar. De meest genoemde suggesties gaan over parkeersituaties, verbetering bestrating en meer aandacht voor handhaving van grof vuil, hondenpoep en snelheidsbeperkingen. Maar ook het creëren van meer fietsparkeerplekken en het onderhouden van groen staan hoog op de agenda bij bewoners. ...lees meer