zondag, december 14, 2014

Meer invloed voor de Buurt


Meer invloed voor buurt

Telegraaf 13.12.2014 Sinds vijf jaar hebben Rotterdamse buurtbewoners direct wat te zeggen over de eigen leef- en woonomgeving in zogeheten Buurt Bestuurt comités. Daarin werken politie en gemeente samen met buurtbewoners om werk te maken van de problemen die zich in de wijk voordoen. Het Rotterdamse idee vindt inmiddels navolging in vooral omliggende gemeenten, maar ook in België en Groot-Brittannië.
De eerste problemen die in een wijk op tafel komen, gaan meestal over zwerfvuil, hardrijders en overlast door jongeren. Als de comités wat langer bestaan, wordt er gepraat over de leefbaarheid in de wijk of worden er sociale problemen aangekaart. Rotterdam telt inmiddels 63 comités.

Buurt Bestuurt is volgens bewoners en de gemeente het middel geworden om elkaar sneller aan te spreken op misstanden „Vanuit een gemeentelijke organisatie zijn we gewend om in een systeem te denken als we een probleem willen aanpakken. De wijken inspireren ons om het juist niet zo te doen, maar verschillend naar die gemeenschappen te kijken en vanuit dat idee problemen op te pakken”, aldus burgemeester Ahmed Aboutaleb. De comités beslissen over van alles: het verplaatsen van een speelplaats, het aanschaffen van meer verlichting en vuilnisbakken tot het zoeken naar oplossingen van parkeeroverlast.

Actief
Moeilijkheid blijft dat meestal nog geen 10 procent van de buurtbewoners echt actief is. „Maar dat is niet erg”, vindt voorzitter Ria Bronsgeest van Buurt Bestuur in de wijk Kreekhuizen. „Sommige mensen hebben geen tijd of geen zin, maar dan kunnen ze ons werk nog wel waarderen.” Belangrijk voor de gemeente is wel dat de mensen die op bijeenkomsten komen een afspiegeling zijn uit de wijk.

Om toch meer mensen aan te sporen in de wijk mee te doen, heeft de gemeente een app ontwikkeld. Bewoners die niet actief zijn, blijven dan toch op de hoogte van wat er in de wijk gebeurt en worden wellicht later actief. Andere manieren om mensen erbij te betrekken zijn social media en vergaderen op plekken waar veel buurtbewoners al komen, zoals een café of park.
 
Veel andere gemeenten zijn met vergelijkbare vormen van samenwerking met bewoners bezig, weet Aboutaleb. „Soms gaat het om meepraten of meedenken. Met Buurt Bestuurt gaan we een stap verder. Bewoners bepalen mee waaraan politie en stadswachten een deel van hun tijd besteden. Dat gaat best ver. Voor sommige gemeenten gaat dat misschien te ver. Ik zeg ook niet dat het makkelijk is, maar we hebben er de afgelopen jaren veel van geleerd.”