donderdag, augustus 21, 2014

Wijkschouw en Leefbaarheidoverleg 02.09.2014

Beste bewoners en belangstellenden,

Noteert u alvast in uw agenda de datum van onze derde  Wijkwandeling en Leefbaarheidoverleg van het jaar:  dinsdag 2 september a.s.

Verzamelplaats voor de wandeling is de  ingang van de Wissel, Betsy Perkstraat 14.

Wij lopen van 18.30 – 19.30 uur en daarna is er Leefbaarheidoverleg in de Ontmoetingsruimte van de Wissel om 19.30 uur (met koffie en thee).

Volgende week ontvangt u van ons de vergaderstukken.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van BOS,

Astrid Maagdenberg, Pro Minutes
Secretariaat
Aanwezig: dinsdag en donderdag

Betsy Perkstraat 14
2524 XT  DEN HAAG       
Tel. 070 396 00 00