zaterdag, november 23, 2013

Opknapbeurt Laak

Opknapbeurt Laak

Den HaagFM 08.03.2014 De PvdA vindt dat door het nieuwe stadsbestuur na de gemeenteraadsverkiezingen een grote inhaalslag gemaakt moet worden voor stadsdeel Laak, zegt lijsttrekker Rabin Baldewsingh. “Als we willen voorkomen dat Laak afglijdt, zullen we nog steviger moeten inzetten op een leefbaar stadsdeel. De veiligheidssituatie is nijpend.”
Volgens Baldewsingh moet er fors worden geïnvesteerd in het stadsdeel. “Er zijn prachtige initiatieven gaande, maar als die niet goed worden ondersteund door de gemeente, dan lijdt Laak daaronder.” ...lees meer
PvdA door Martijn Balster op 7 maart 2014 De Partij van de Arbeid vindt dat de komende periode een grote inhaalslag gemaakt moet worden in stadsdeel Laak. lees verder »
De gemeente geeft 2,6 miljoen euro uit om Laak te verbeteren. Het stadsdeel doet het namelijk nog niet goed. Laak is volgens het college van burgemeester en wethouders te vergelijken met de vier krachtwijken. Dat zijn de Schilderswijk, Transvaal, Den Haag Zuid West en de Stationsbuurt.
Onder meer de Schoolmeesterstraat, Withuysstraat, Van der Hoopstraat en Bragastraat moeten hierdoor een betere uitstraling krijgen. Ook de onderdoorgangen bij het bedrijfsverzamelgebouw Bink 36 worden opgeknapt. Daar wordt maximaal een ton aan uitgegeven. Vooral voetgangers en fietsers vinden deze doorgangen krap, donker en onveilig.
Uit de voorstellen om Laak op te krikken, blijkt dat er 75.000 euro beschikbaar is om duizend woningen te voorzien van een extra slot. Dit omdat er in Molenwijk, Spoorwijk en Laakhavens-Oost bovengemiddeld vaak wordt ingebroken. Ook is er geld beschikbaar voor het behoud van een jongerenwerker die anders zou moeten verdwijnen, extra hulp voor gezinnen met meerdere problemen.
RTVWEST 15.11.2013 Voor ruim een half miljoen euro gaat een flink aantal straten in het Haagse stadsdeel Laak fors op de schop. Het gaat om het gebied rond het terrein van sportvereniging HVV Laakkwartier. Toch moet er ook niet al te veel van worden verwacht, schetst het college. ‘Om Laak echt erbovenop te helpen is in de eerste plaats een drastische herstructurering van het woningbestand nodig. Daarvoor is, midden in de crisis, geen geld.’
gerelateerde artikelen;
Onder meer de Schoolmeesterstraat, Withuysstraat, Van der Hoopstraat en Bragastraat moeten een betere uitstraling krijgen. Ook de onderdoorgangen bij het bedrijfsverzamelgebouw Bink 36 worden opgeknapt. Daar wordt maximaal een ton aan uitgegeven. Vooral voetgangers en fietsers vinden deze doorgangen krap, donker en onveilig.
Den HaagFM 15.11.2013 Voor 2,6 miljoen euro gaat een flink aantal straten in stadsdeel Laak op de schop. De 2,6 miljoen euro moet, belooft het stadsbestuur, binnen een paar jaar leiden tot een zichtbare en duurzame verbetering van de leefbaarheid en versterking van de wijkeconomie.…lees meer