woensdag, mei 29, 2013

Wijkschouw en Leefbaarheidsoverleg 04.06.2013

                                            UITNODIGING

Wijkschouw & Leefbaarheidoverleg Spoorwijk

Ook deze keer georganiseerd door “uw eigen” Bewoners Organisatie Spoorwijk (BOS)

Dinsdag 4 juni 2013

 

De Wijkschouw (verzamelen onder afdak “De Wissel”)

van 18.30-19.30 uur

 

Een positief kritische wandeling door een deel van de wijk, waarbij eventuele verbeter- en aandachtspunten onderweg, worden genoteerd, met bewoners & vertegenwoordigers van instanties, onder begeleiding van Ton Farla van Bewoners Organisatie Spoorwijk.

 

Het Leefbaarheidoverleg (met koffie en thee) in “De Wissel”

van 19.30 uur tot 21.30 uur

 

Een transparant en constructief overleg tussen bewoners en instanties waarbij aandachtspunten & ideeën worden uitgewisseld en afspraken worden gemaakt. Dit alles onder het genot van een kopje koffie en / of thee, het voorzitterschap is in handen van Bewoners Organisatie Spoorwijk.

Agenda Leefbaarheidoverleg:

1.     Opening en mededelingen door vice-voorzitter Jan Hunck

2.     Nieuwe actiepunten wandeling

3.     Inbreng bewoners

4.     Inbreng organisatie / instanties

5.     Samenvatting van de avond door de voorzitter

6.     Rondvraag

7.     Sluiting

Met vriendelijke groet,

Marjan Wesselingh/Jan Hunck

Voorzitter en vice-voorzitter

Bewoners Organisatie Spoorwijk/Leefbaarheidoverleg Spoorwijk