maandag, maart 14, 2011

Nieuwsbrief 15 – bewonersgroep Spoorwijk Effe Puffe ? Liever niet !

klik op titel

Pers/Nieuwsbericht nr. 15


Bewoners in de Rudolf van Brammenstraat 1 t/m 22 en de Vosmaerstraat 1 t/m 27 te Spoorwijk worden ziek van de ventilatie.
Spoorwijk Den Haag: 13.03.2011

Voortgang planning
De bewoners hebben inmiddels een brief ontvangen van Vestia waarin de Aanpak staat hoe de problemen worden opgelost. Volgens de planning zijn de werkzaamheden gestart op 14 februari 2011. Bij de brief ontvingen de bewoners tevens een Planning waar Vestia op aanstuurt.

Eisen/wensen bewoners
Uit de Brief 16 feb 2011 van Vestia blijkt dat de eisen en wensen tav van klapraampje en de aan te brengen zonwering zijn afgewezen. Dit laatste zou dan in strijd zijn met het advies van TNO die dit juist had aanbevolen. Vreemd genoeg stelt Vestia dat een buitenzonwering de energetische balans verstoort en daarom niet is toegepast.

Echter tegelijkertijd biedt Vestia de bewoners de mogelijkheid dit wel zelf te mogen doen ????? Beetje vreemd wel !!!!!! Inmiddels hebben de bewoners hier schriftelijk op gereageerd.

Warmtepomp
Ook had TNO gewezen op het energieverbruik, de geluidsoverlast en de warmwatercapaciteit van de warmtepomp. Daar gaat de Brief 31-01-2011 van Eneco verder op in.

Centraal meldpunt klachten
Tbv van de klachtenafhandeling bij Vestia en Eneco zijn beide partijen overeengekomen een centraal Meldpunt in te richten bij Vestia (06-2066 0648).

Tussenstand werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden moest een aantal bewoners hun huis uit naar een tijdelijk onderkomen. Ook is er inmiddels al vertraging ontstaan bij de uitvoer van de werkzaamheden daar de raamroosters die Vestia wou vervangen niet passen doordat de verkeerde besteld zijn. De levertijd van de goede roosters is 2 á 3 weken.

Hoewel de bewoners regelmatig op de hoogte zouden worden gehouden over de voortgang van de werkzaamheden, vernemen ze weinig tot niets over de stand van zaken. Ook was er onder meer toegezegd dat er van de kant van Vestia toezicht zou zijn op de uitvoering van de werkzaamheden. Er zou dus wekelijks iemand in de straat zijn om de boel in de gaten te houden. Er is echter nog niemand gezien.

Aanpassingen aan de woningen
Een van de belangrijkste aanpassingen van het ventilatiesysteem betreft de nieuwe bedieningsknop. Het computergestuurde deel is verwijderd. Hierdoor is de ventilatie volledig met de hand in te stellen. Met een druk op de knop kiest u de juiste instelling.

Deze knop dient u overigens niet te verwarren met de stemknop tijdens de provinciale verkiezingen op 2 maart 2011. Het is dan ook geheel toevallig dat de Haagse SP tijdens de verkiezingscampagne gratis buitenzonwering beschikbaar heeft gesteld. Uiteindelijk was het Vestia die er niet aan wilde ondanks de aanbeveling vanuit het recente TNO-rapport.

Adoptie Rudolf van Brammenstraat
Tijdens de provinciale verkiezingscampagne heeft de Haagse SP de Rudolf van Brammenstraat geadopteerd. Dankzij het actievoeren is verhuurder Vestia begonnen met aanpassingen aan het systeem. Nu voeren de bewoners samen met de SP campagne voor de verkiezingen van 2 maart. “De SP heeft ons geholpen met onze strijd voor gezonde huizen en nu helpen wij de SP in met hun campagne.”, aldus één van de bewoners.

Huurcommissie – huurverlaging
Ook ontving de bewonersgroep een heel pak brieven van de huurcommissie over de datum dat ze de woningen komen bezoeken. Zij komen op 28 maart de eerste woning bekijken.Ze zeggen wel eens “Een goed begin is het halve werk” !!!!
Wordt vervolgd.Voor meer informatie neem contact op met;
Bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !
Contact: C.M van Dun

Tel.: 06-41984880

E-contact: marcdeklein@hotmail.com

Weblog: http://effepuffe.wordpress.com/