dinsdag, maart 29, 2011

Jaarvergadering 2011 BOS Spoorwijk

klik op titel voor videoverslag Cineac Laak
Bij dezen bent u welkom op de Jaarvergadering van de BEWONERSORGANISATIE SPOORWIJK

Datum : dinsdag 29 maart 2011
Tijd : 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur)
Locatie : Ontmoetingsruimte de Wissel, Betsy Perkstraat 14

Agenda
1. Opening door Marcel Keus, voorzitter BOS.
2. Rob Kluiters, Teamleider Welzijn, Jeugd en Participatie van het Stadsdeelkantoor Laak over het welzijnswerk in Laak en de bezuinigingen.
3. Activiteiten en Financiën van BOS over 2010.
4. Verkiezingen BOS: de herkiesbare kandidaten voor het bestuur zijn:
o De heer Ton Farla
o Mevrouw Ria Groot
o Mevrouw Trees Hoekstra
o De heer Marcel Keus
o De heer Ramazan Ödek
o Mevrouw Marijke Pawiro
o De heer Eddy de Vries
o Mevrouw Marjan Wesselingh

De heer Achahchah Mimoun heeft zich niet herkiesbaar gesteld.
Mevrouw Carlien Nijbroek stelt zich verkiesbaar.

5. Diapresentatie “100 jaar Spoorwijk”.
6. Afsluiting van de avond met een drankje.


Namens de Bewoners Organisatie Spoorwijk


Marcel Keus
Voorzitter


Betsy Perkstraat 14
2524 XT DEN HAAG
Tel. 070 396 00 00

Website: www.spoorwijk.org