vrijdag, maart 18, 2011

De Posthoorn praat met bezorgde bewoners in Spoorwijk over de bezuiniging in Welzijnsland

Klik op titel

De Posthoorn was op 17 maart op bezoek in Spoorwijk.

De gemeente Den Haag zal ook moeten gaan bezuinigen. Vandaar dat wethouder Karsten Klein alle wijken ging bezoeken om het een en ander toe te lichten

Zo blijken er dus mogelijk zo’n 22 buurtcentra de deur te moeten sluiten waaronder De Keet. En ook de ondersteuning vanuit BOOG en MOOI daar zal flink in gehakt moeten worden.

Naar aanleiding van het bezoek van de wethouder op 11 maart zijn er flink wat vragen blijven liggen.

Reden voor de redactie van de Posthoorn ook Spoorwijk met een bezoek te vereren.

De aanwezigen (MOOI, vrijwilligers en bewoners) waren het er unaniem over eens dat de aangekondigde plannen op termijn juist tot nieuwe problemen en dus kosten zullen leiden.
Met alle goede wil kan een vrijwilliger niet de plaats in nemen van een professional. Het gaat namelijk om meer dan het organiseren van bingoavonden.

In de eerstvolgende Posthoorn zal er een artikel staan over de bezuinigingsplannen en de reacties vanuit de wijk.

Heeft u zelf nog vragen of suggesties, dan kunt ook u contact opnemen met de redactie van de Posthoorn (Tanja Verkaik email t.verkaik@whm.wegener.nl telefoon 070.3078466)

De achterliggende gedachte bij de bezuinigingen betreft onder meer het feit dat de huidige accommodatie niet voldoende wordt benut. Hierdoor is de gedachte ontstaan een aantal locaties qua activiteiten samen te voegen. Er zullen dan een aantal panden leeg komen te staan. Een daarvan betreft De Keet aan de Schimmelweg 200.


Hetgeen dus betekent dat het onderhavige pand De Keet, dat heden dient als ontmoetingsplek voor jongeren met als beheerder stichting MOOI, leeg komt te staan. Vraag nu is wat de nieuwe bestemming van het pand gaat worden ?


Medebeheer/gebruik
Een goed alternatief zou namelijk kunnen zijn, het behoud van het pand met de huidige functie en hier aan toevoegen het medegebruik/beheer door de gebruikers van de hobbytuinen. Hierdoor zou het bouwen van de nieuwe opstal tbv de hobbytuinders overbodig worden en zelfs bij de stichting Hobbytuinen Schimmelweg kosten kunnen uitsparen.

Overigens is indertijd het sportterrein aan t’Zandje op dezelfde locatie opgeknapt om een meer optimaal gebruik te stimuleren. Bij het medebeheer en gebruik van De Keet zou tevens ook deze doelgroep betrokken kunnen worden als medebeheerder/gebruiker.

Een redelijk argument dus ter behoud van het jongerencentrum De Keet.

Optimalisering van het gebruik van het pand zal de stichting MOOI als beheerder namelijk nog beter helpen om het welzijnswerk gericht ook op de jongeren te kunnen blijven stimuleren in de vorm van locale activiteiten. Ook kunnen de jongeren hierdoor beter betrokken worden bij Sport, Spel en Groen.

Woningcorporaties
Laat ook woningcorporaties hun rol spelen bij de Haagse bezuinigingen. Verkoop de panden met behoud van hun functie aan deze partners in Den Haag. Zij ook hebben namelijk ook belangen bij de instandhouding van het welzijnswerk en het tegengaan van de aantasting van de leefbaarheid in de wijken.

Dit zal namelijk ook effect hebben op de uitstraling van de wijk bij het aanbod van(nieuwe) huur/koopwoningen. De marktwaarde van (koop)huizen is immers deels ook bepaald door de omgevingskwaliteit en imago van de wijk.

Laat het komen tot een samenwerkingsovereenkomst met de Gemeente, Woningcorporatie, en Welzijnsorganisatie ipv van te hakken in het welzijnswerk en het bezuinigen op buurthuislocaties.