zondag, maart 13, 2011

Bezuinigen op Welzijnswerk ook in Spoorwijk

klik op titel


Op vrijdag 11 maart bezocht wethouder Karsten Klein (jeugd, welzijn en sport) een aantal wijk- en buurtcentra van Stichting MOOI.Laak

15.00 uur Centrum De Keet
(Schimmelweg 200, 070 - 396 02 93)

15.30 uur Centrum Lipa
(Linnaeusstraat 4/6 070 - 319 26 20)

16.00 uur Centrum Vliethage
(Rijswijkseweg 252 070 - 388 34 50)In Spoorwijk zal De Keet de deur moeten sluiten. In heel Den Haag gaan er zo'n 22 buurthuizen dicht. Ook dreigt de gemeente per wijk 3 van de 4 ondersteuners weg te bezuinigen! Veel professionals van BOOG en MOOI zullen dan hun baan verliezen. De tijden van de herverdeling van de welzijnsgelden zijn weer teruggekeerd.

Jet Bussemaker: ‘Beloon welzijnswerk voor de kosten die het helpt voorkomen’ Ofwel 'Als je te veel op welzijnswerk bezuinigt, ben je pennywise en poundfoolish bezig.'

Bezuinigingen zijn op dit moment de rode draad bij het nemen van maatregelen door de gemeente. Een aantal daarvan raken de sector Kunst, Cultuur en sport in de Haagse wijken. Maar bovenal het Welzijnwerk daar gaat flink de hakbijl in. Terwijl juist deze professionals de broodnodige ondersteuning leveren aan de vrijwilligers in deze eerder genoemde sectoren.

Wethouder Klein ging in gesprek met de bezoekers, wijkbewoners en belangstellende over de gevolgen van de bezuinigingen op het welzijnswerk.

Hierbij keken we onder meer naar de sluiting van wederom flink wat buurtcentra en de bezuinigingen op locaties zoals het Moedercentrum, Vadercentrum Adam etc. En uiteraard de aangekondigde sluiting van De Keet Schimmelweg 200 in Spoorwijk vanwaar uit activiteiten worden georganiseerd, die o.a beoogen jongeren te activeren om bezig te zijn met sport, muziek en andere zaken waarbij zij hun talenten kunnen benutten en een zinvolle tijdsbesteding hebben. Het juist niet aanwezig zijn van dergelijke zaken leidt tot verveling en de daaruit voortvloeiende en zeker niet altijd gewenste "neveneffecten".

Gebleken is dat een afdoende aanbod van dergelijke activiteiten hun positieve effecten bewijzen. Notabene ging onlangs nog de Noodkreet op over vervelende zaken in Vinex Ypenburg dit juist door gebrek aan die activiteiten.

De achterliggende gedachte bij deze bezuinigingen betreft het feit dat de huidige accomodatie niet voldoende wordt benut. Hierdoor is de gedachte ontstaan een aantal locaties qua activiteiten samen te voegen.

Op de korte termijn zal de bezuinigingskaalslag in de begroting zichtbare effecten hebben. Het zittende college kan zich op de borst slaan met het bereikte financiele resultaat.

Echter de neveneffecten van deze bezuinigingen zullen hun tol gaan eisen. Dit o.a. in de vorm van toenemende overlast van jongeren op straat en aanverwanten ellende. Willen we dat in de wijken weer de oude klassieke problemen de kop gaan op steken ? Op de Vinexlocatie gaan signalen op over zaken die we hier niet meer willen. Onlangs was er in het AD iets te lezen over de Opkomst van Gettowijken op de Vinexlocaties.

Het volgende college zal dus hiervoor de prijs moeten betalen. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 zullen de nieuwe wethouders de nodige Hoofdpijndossiers erven van hun voorgangers.

Wie wind zaait zal storm oogsten.