vrijdag, februari 18, 2011

Vooraankondiging Wijkschouw en Leefbaarheidoverleg 8 maart 2011

Beste mensen,


Bij dezen kondigen wij alvast aan dat de Wijkschouw en Leefbaarheidoverleg Spoorwijk plaats gaat vinden op:

Dinsdag 8 maart 2011

Aanvang Wijkschouw 18.30 uur (verzamelplaats onder het afdakje buiten naast de Wissel), waarna we een wandeling gaan maken door de wijk en verbeterpunten zullen noteren.

Aanvang Leefbaarheidoverleg 19.30 uur in de ontmoetingsruimte van de Wissel.


De agenda en andere stukken ontvangt u binnenkort.


Voor de professionals een dringend verzoek Indien u verhinderd bent, gaarne te zorgen voor een vervanger/vervangster uit uw organisatie of instantie!Met vriendelijke groet,

Namens de BOS,


Astrid Maagdenberg,

Administratief Ondersteuner St. Boog.


Betsy Perkstraat 14

2524 XT DEN HAAG

Tel. 070 396 00 00


Website: www.spoorwijk.org