dinsdag, februari 15, 2011

Nieuwsbericht nr. 14 - Bewonersgroep Effe Puffe ? Liever niet !

klik op titel


Pers/Nieuwsbericht nr. 14

Spoorwijk Den Haag: 14.02.2011

Bewoners in de Rudolf van Brammenstraat 1 t/m 22 en de Vosmaerstraat 1 t/m 27 te Spoorwijk worden ziek van de ventilatie.


Stand van zaken.
Start werkzaamheden
De bewoners hebben inmiddels een brief ontvangen van Vestia waarin de Aanpak staat hoe de problemen worden opgelost. Volgens de planning starten de werkzaamheden op 14 februari 2011.

Planning
Bij de brief ontvingen de bewoners tevens een Planning waar Vestia op aanstuurt. Deze planning is onder voorbehoud dat zich geen vertragende omstandigheden voordoen. Vestia informeert de bewoners tijdig als er vertraging is. Op de eerste dag van de werkzaamheden bespreekt opzichter Marco Hoenstok alle werkzaamheden met de bewoner waarbij tevens alle technische vragen gesteld kunnen worden. Volgens de planning zouden de werkzaamheden medio 4 mei 2011 (week 18) klaar kunnen zijn.

Ventilatiesysteem
Na goed geluisterd te hebben naar de reacties van de bewonerscommissie Effe puffe ??? Liever niet !!!op het TNO-rapporten na verschillende gesprekken met specialisten, is uiteindelijk besloten het ventilatiesysteem grondig aan te passen en om te bouwen naar een traditioneel systeem. De elektronica wordt uit het systeem verwijderd zodat dat de bewoner altijd zelf kan bepalen wanneer en hoeveel er wordt ventileert. In de keuken komt een standenschakelaar waarmee de bewoner de afzuiging van de ventilatie kan regelen. Ook in de douche komt een schakelaar waarmee de bewoner de afzuiging kan regelen. De luchtroosters boven de ramen worden vervangen door roosters die handmatig bediend kunnen worden. De bewoners hebben aangegeven last te hebben van het geluid van de motor van de ventilatie. Alle ventilatiemotoren worden daarom verplaatst naar het dak.

Werkzaamheden Bouwborg
Aannemersbedrijf Bouwborg heeft al verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Zij hebben opdracht gekregen om de bouwkundige onderhoudswerkzaamheden uit te voerend die nog verricht moeten worden. Dit zijn de werkzaamheden die niet te maken hebben met het ventilatiesysteem of de warmtepomp. De werkzaamheden verschillen per woning. Er is een lijst met werkzaamheden samengesteld uit het rapport van Alphaplan en het rapport van de SP die in opdracht van de bewonerscommissie is gemaakt. De bewoner krijgt de gelegenheid deze lijst ook nog aan te vullen. De lijst met werkzaamheden worden nogmaals met besproken met de bewoner op de eerste dag van de werkzaamheden. Samen met opzichter Marco Hoenstok kijkt de bewoner of de lijst met werkzaamheden compleet is en hij vertelt vervolgens wat er precies gaat gebeuren in de woning.

Warmtepomp Eneco
De warmtepomp is eigendom van Eneco. Omdat er ook klachten zijn over de warmtepomp kijken Vestia en Eneco gezamenlijk zeer kritisch naar de warmtepomp. Er wordt naar een oplossing gezocht voor de storingen en de geluidsoverlast van de warmtepomp. Op 24 januari is ENECO op locatie geweest voor geluidsmetingen van de warmtepomp. Er is o.a. geconstateerd dat er te veel geluidsoverlast is in de woonkamer, intreehal en het trappengat. Onvoldoende isolatie, van de ruimte waar de pomp en de leidingen zijn geplaatst, zou de oorzaak zijn. Volgens ENECO zou Vestia deze isolatie moeten aanpakken.

De bewoners zijn al heel blij met wat er nu gebeurt en nog gaat gebeuren. Een aantal vragen blijven echter nog wel liggen. Namelijk die over de aanbevelingen van TNO over de zonwering en de warmwatercapaciteit. Namelijk tussen de 17 en 23 minuten douchen en vervolgens een uur wachten op jouw beurt is niet erg handig voor een eengezinswoning. Met een te warme woonkamer zitten in de zomer en de problemen met het douchen daar hebben wij Vestia nog niet over gehoord.

Overigens is inmiddels pijnlijk duidelijk geworden dat er ook op andere locaties problemen zijn met de ventilatie en het lawaai van de warmtepomp in de nieuwbouwwoningen van Spoorwijk.

Ventilatie van woningen blijkt dus een zeer gevoelig onderwerp en niet alleen in Spoorwijk !!!!!!

Uit het nieuws geknipt.

Zorgen over ventilatie in scholen en woningen
VK 14.02.2011 DEN HAAG – De naleving van de regels voor ventilatie bij de nieuwbouw van scholen, kinderdagverblijven en woningen door opdrachtgevers, aannemers en installateurs is zorgwekkend.

Dat blijkt uit de eerste metingen in opdracht van de VROM-Inspectie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De ventilatiecapaciteit bleek in meer dan de helft van de gevallen onvoldoende.

Dubbel glas
Het is niet alleen mis met de ventilatie, ook de eisen op het gebied van energiebesparing worden vaak niet gehaald. Het dubbel glas voldoet bijvoorbeeld in twee op de tien gevallen niet aan de eisen.

De VROM-Inspectie is bezig om door middel van metingen, inspecties en gesprekken met opdrachtgevers en toezichthouders de eisen voor ventilatie en energiezuinigheid beter te laten naleven. De eerste resultaten bevestigen het beeld dat er nog veel te winnen valt.


Wordt vervolgd

Voor meer informatie neem contact op met;

Bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !Contact: C.M van Dun

06-41984880

E-contact: marcdeklein@hotmail.com

http://effepuffe.wordpress.com/