donderdag, december 02, 2010

Aan de slag in Theater Pierrot - Verslag 25.11.2010 Stadsdeel LAAK

(klik ook op titel)

Aan de slag in Theater Pierrot Verslag Stadsdeel LAAK (waaronder ook Spoorwijk).

Wethouder Onderwijs en Dienstverlening, Ingrid van Engelshoven start de bijeenkomst met het benoemen van een artikel uit de Volkskrant:
‘Saamhorigheid helpt Laak er bovenop’
. De wethouder vindt dit positief voor de hele stad, maar vooral voor het stadsdeel Laak. Ze geeft haar complimenten over de manier waarop hier breed samengewerkt wordt en met vele bewoners wordt gewerkt om de wijk leefbaarder, veiliger en gezelliger te maken. Er gebeurt hier veel goeds en er zijn veel bewoners aan de slag.


Onzichtbaar
De voorzitter van de Haagse Koepel geeft aan dat de Haagse Koepel onzichtbaar is geweest. Ze zijn nu bezig zich te profileren in de stad. Momenteel houden ze een enquête onder bewonersorganisaties, waarvoor ze langs gaan bij alle organisaties. Ze zetten zich in om de belangen van bewonersorganisaties zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

Den Haag kent een aantal bewonersorganisaties waar het hangen en wurgen is. Als de wethouder op deze wijze doorgaat, zijn er over een paar jaar geen bewonersorganisaties meer, is zijn mening. De bezuiniging van 7,7% pakt voor sommige organisaties nog veel hoger uit. Nog meer bezuinigingen kunnen bewonersorganisaties niet aan.


Vergrijzing
Een bewoner vertelt dat het met name ouderen zijn die vele uren werk in bewonersorganisaties steken, maar de vergrijzing treedt in. Ze vraagt zich af hoe de gemeente werkende mensen gaat stimuleren om vrijwilligers dit werk op te laten pakken.

De wethouder licht toe dat er binnenkort een nota over vrijwilligerswerk komt. Gekeken wordt onder meer of er een kostenvergoeding gegeven kan worden. Door mensen samen te brengen, hoopt ze dat anderen zien hoe het is om actief te zijn als vrijwilliger. Als voorbeeld noemt ze de maatschappelijke stage die scholieren moeten volgen.

Als laatste vertelt ze dat in sommige CAO’s ruimte is om verlof op te kunnen nemen voor het doen van vrijwilligerswerk. In Den Haag gebeurt dat niet. Ze zou graag zien dat de raad hier een stap in zet. De wethouder vindt dit een goede suggestie.


Jongeren
Een van de aanwezigen wil nog toevoegen aan de discussie over het betrekken van jongeren dat je hen bereikt via andere jongeren. Zij organiseren zelf ook activiteiten voor jongeren, zoals een filmavond. Jongeren stappen niet zomaar naar een bewonersorganisatie, maar willen ook zelf subsidie aan kunnen vragen. Wel kom je dan allerlei regels tegen, wat het moeilijk maakt.

De wethouder wil het niet onnodig ingewikkeld maken, maar het gaat wel om publiek geld. Daarom moet er wel kritisch gekeken worden naar aanvragen.
Vanuit de zaal wordt hierop aangevuld dat het bij Fonds 1818 eerst een vereiste was dat je lid moet zijn van een organisatie, maar voor jongeren is hier sinds kort een uitzondering op.


Waardevol
Menno Bentveld sluit de avond af. Hij heeft gezien dat er al erg veel gebeurt in Laak. Er wordt veel samengewerkt, maar er is ook nog veel te verbeteren. Zelf vond hij de tip om jongeren via andere jongeren te bereiken zeer waardevol.

De wethouder licht het vervolg toe. De negen stadsdeelgesprekken leveren veel informatie op, waar goed over nagedacht moet worden. Een gemengd samengestelde werkgroep zal op basis van alle input een advies uitbrengen over het democratisch functioneren. Daarmee gaat de wethouder naar de raad.

Ze ervaart deze avonden als zeer waardevol. Er worden veel goede suggesties gedaan en er zijn kritische opmerkingen. De wethouder dankt iedereen heel hartelijk voor hun komst en inzet.