vrijdag, september 24, 2010

Pers/Nieuwsbericht nr. 5 - Bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !’ 

klik op titel WEBLog Effe Puffe? Liever niet!

Pers/Nieuwsbericht nr. 5


 

Bewoners in Spoorwijk worden ziek van de ventilatie.

Den Haag: 23.09.2010


De zomer is bijna afgelopen en we naderen een hete Herfst.


We vieren vandaag een jubileum want inmiddels gaat al weer onze 5e nieuwsbrief de deur uit. Lees en huiver.

Na het bezoek van de GGD zijn in verschillende woningen meters geplaatst om het woonmilieu op te nemen. Inmiddels is hun verslag klaar en de feiten liegen er niet om. Ook dit rapport zal worden aangeboden aan Vestia.

Het overleg met onze advocaat heeft geresulteerd in een rechtsgang tot het vorderen van een huurverlaging vanwege het achterstallig onderhoud aan de woningen door Vestia.

Het bezoek van de locale SP heeft veel inspiratie opgeleverd om te komen tot ludieke akties om de aandacht te blijven vestigen op het gezondheidsprobleem met de warmtepompen en de ventilatie. Er wordt gewerkt aan raamposters en andere opvallende actie. Over 2 weken komen ze weer langs om verder te helpen met het voeren van actie.

Overigens zijn de andere Haagse politieke partijen opvallend stil. Met uitzondering van de D66 die stelde: “Dat ze nog niet aan zet waren!!” ????

Volgende week is er weer een voortgangsoverleg met Vestia over het te starten onderzoek door TNO. Van het totaal van de 31 huurwoningen zijn er 6 aangewezen als basis voor het TNO-onderzoek. Van de overige woningen zullen tussentijds de klachten worden aangepakt.

En nog steeds staat de voordeur van de woningen open om het binnenklimaat te regelen. Mocht U toevallig in de buurt zijn, dan kunt u zonder kloppen binnenkomen en getuige zijn van de verhitte gemoederen.


Maar het hoogtepunt is toch wel de Weblog die de bewonersgroep heeft gelanceerd. Kijk maar eens bij ‘Effe Puffe ? Liever niet !’ (www.effepuffe.wordpress.com) want er zal hier van alles te lezen zijn. Want wij hebben geen geheimen en dus ook niet voor de Media.


Het belooft dus nog een hete Herfst te worden in Spoorwijk.Voor meer informatie:


Bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !’ Contact: marcdeklein@hotmail.com
Naam: C. M. van Dun
Adres: Rudolf van Brammenstraat 12 – Spoorwijk

Weblog: ‘Effe Puffe ? Liever niet !’(http://www.effepuffe.wordpress.com)