maandag, december 28, 2009

Nieuws van het Buurtopbouwwerk

Spoorwijkers !

- Heb je een goed idee voor je straat/buurt/wijk ?

- Wil je je buren beter leren kennen ?

- Wil je je straat gezelliger maken ?


Bel/mail de Buurtopbouwwerker:
Renske de Man
email: manre@Boog.nl

tel: 070-3121252

Zij helpt je plannen voor de wijk ten uitvoer te brengen.