woensdag, juli 29, 2009

Perspectief in Spoorwijk - de nieuwe werkwijze 'Welzijn in de Wijk'.

(Klik op de titel)

De wijkperspectieven vormen een belangrijk onderdeel van de nieuwe werkwijze 'Welzijn in de Wijk'. Die werkwijze is opgezet om een werkmethode te ontwikkelen waarmee het Haagse welzijnswerk goed en snel kan reageren op de vraag naar welzijnswerk in de stad.

Voor de uitwerking van deze methode wordt gebruik gemaakt van twee documenten, het wijkperspectief en het wijkprogramma. Het wijkperspectief is een document waarin van iedere wijk in Den Haag materiaal wordt verzameld waaruit blijkt wat er in de wijk gebeurt, wat de fysieke en sociale staat van de wijk is en hoe de wijk door zijn bewoners wordt ervaren. Het wijkperspectief sluit af met de ambities van een wijk en een planning om de gestelde doelen te realiseren.

Het wijkperspectief vormt de basis voor de wijkprogramma’s. In deze wijkprogramma’s geven de instellingen, die voor subsidie in aanmerking willen komen, concreet aan op welke manier en aan welke onderdelen van de wijkambitie zij zullen werken.

Downloads
(Klik bovenaan op de titel)

Jongeren, veiligheid, eenzaamheid, armoede, sport, cultuur, … het zijn allemaal zaken die van invloed zijn op het samenleven in de wijk. Welzijnsorganisaties werken hier dagelijks hard aan door het organiseren van activiteiten. De gemeente maakt hierover met hen afspraken. Vanaf 2010 gebeurt dat meer wijkgericht: Welzijn in de Wijk. En daar is uw hulp bij nodig!

Welzijn in de Wijk heeft de volgende doelen:
· Het welzijnswerk beter laten inspelen op de vraag.
· Meer ruimte en verantwoordelijkheid voor het uitvoerende welzijnswerk in de wijk.Wijkperspectieven
Om een beeld te krijgen van de problemen en kansen in de wijk op het terrein van welzijn, heeft de gemeente voor iedere wijk een wijkperspectief opgesteld. Hierin staan de ambities van de gemeente voor een wijk voor de komende vier jaar. De wijkperspectieven zijn een uitnodiging aan iedereen die zich betrokken voelt met de wijk om hier een bijdrage aan te leveren.

De stadsdelen spelen belangrijke rol bij Welzijn in de Wijk. De wijkperspectieven zijn binnenkort te vinden op de gemeentelijke website www.denhaag.nl, onder het kopje stadsdelen.

Dus bent u een betrokken burger, huisarts, zorginstelling, sportvereniging, muziekleraar, enzovoorts, enzovoorts, kijk dan op denhaag.nl om te kijken wat de welzijnsambities zijn voor uw buurt. U kunt hier ook lezen welke activiteiten er in het kader van Welzijn in de Wijk worden gehouden.

Welzijnsorganisaties
De welzijnsorganisaties die door de gemeente worden gefinancierd, stellen op basis van de wijkperspectieven een vierjarig programma op. Daar in staat met welke aanpak zij hun bijdrage leveren aan het halen van de ambities en welke resultaten zij willen behalen. Als u wilt weten wat de welzijnsorganisaties voor uw wijk doen, kijk dan bij:
· Welzijnsinstellingen
· Stadsdelen

Planning
Dit jaar wordt er druk gewerkt aan het maken van plannen. De eerste stap is achter de rug. Daarvoor heeft de gemeente voor ieder wijk wijkperspectieven opgesteld. Hierin staan de kansen en problemen in de wijk. Iedere wijk is immers anders. De wijkperspectieven zijn te vinden op de sites van de stadsdelen.
Om een beeld te krijgen van de problemen en kansen is in de verschillende stadsdelen met de wijkbewoners gesproken. Zij gaven aan of zij zien of mensen eenzaam zijn, of er voldoende te doen is voor jongeren, of het buurthuis voldoende is open is, enzovoorts.

Bij de volgende stap vertaalt de welzijnsorganisatie het wijkperspectief in een wijkprogramma. Hierin staat het aanbod aan activiteiten. De welzijnsorganisaties zijn hier nu druk mee bezig. Ook hierbij kunnen zij uw inbreng goed gebruiken.

Meer lezen over welzijn in de wijk? Er zijn o.a.
· Nieuwsbrieven Welzijn in de Wijk
· Welzijn in de wijk, van product naar effect
· Onderzoekrapport naar Welzijnsorganisaties en door Haagse beleidsambities Andersson Elffers Felix
· Nadere informatie over Welzijn in de wijk