donderdag, juli 23, 2009

Knoop Moerwijk – de grote ontknoping.Voortgang.
Op 15 juli hebben de leden van de klankbordgroep een aandachtpuntenlijst opgesteld welke te gebruiken als meetlat bij de beoordeling van het concept masterplan Moerwijk.
Tijdens de zevende bijeenkomst van de Klankbordgroep op 21 juli, werd de lijst met Aandachtspunten overhandigd.

Aandachtspunten.
In september zal naar alle waarschijnlijkheid het concept-Masterplan Knoop Moerwijk gereed zijn. Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst zal de Klankbordgroep in de gelegenheid worden gesteld haar reactie te geven op dit concept. Hier spelen de eerder genoemde aandachtspunten een belangrijke rol.

Belangrijke aandachtspunten zijn o.a.:
- De verbetering van de bereikbaarheid van de omliggende wijken waaronder Spoorwijk.
- De verkeersafwikkeling op het Hildebrandplein middels een ongelijkvloerse kruising.
- De nieuwe locatie van de school- en kindertuinen n.a.v. de verplaatsing is nog niet duidelijk. Genoemd werd Spoorwijk daar de scholen vanuit deze wijk de grote gebruikers zijn van de tuintjes.
- Het Groen en het bomenbestand.
- Om de omgeving van de Knoop Moerwijk aantrekkelijker te maken is ook aandacht gevraagd voor Kunst in de omgeving. De omgeving is nu een dooie plek en zou uiteindelijk levendiger moeten worden.
- etc.


Tijdelijke voorzieningen.
Voordat uiteindelijk kan worden begonnen met de uitrol van het definitieve Masterplan, vindt er nog een bestuurlijk traject plaats. En uiteindelijk zal het Masterplan in verschillende fases worden uitgevoerd. Kortom, het zal nog een tijdje stil en doods blijven rondom Station Moerwijk.
Tijdens de vergadering werd daarom gevraagd naar suggesties om het station en de directe omgeving alvast tijdelijk aan te pakken. De verlichting kan worden verbeterd. En denk hierbij aan een (tijdelijke)functie voor de winkelruimte onder het station. Ook het plein kan beter gebruikt worden. Bruikbare thema’s zijn bijv. Kunst (atelier) en Horeca (bar/restaurant en buitenterras). Heeft u suggesties laat van u horen.

Wel is inmiddels zeker dat het Pannenkoekhuis de Assumburghoeve (voorlopig)niet zal verdwijnen.


Met spanning wordt uitgekeken naar het concept-Masterplan Knoop Moerwijk.

Wordt vervolgt.