dinsdag, oktober 21, 2008

Van het Groendorp Spoorwijk en de Groene armoede.

Het goede nieuws uit de wijk is dat vanwege de wijkvernieuwing veel ten goede is gekeerd. Een verpauperde wijk is namelijk in de loop der jaren omgebouwd tot een moderne en leefbare wijk.

Er zijn hier en daar nog weleens kleine oprispingen vanwege lastige hangjongeren, echter dit is een actueel probleem zoals in vele Nederlandse wijken.
Zoals ex-minister Winsemius ooit eens zei: ‘Niet slechts met stenen bouw je een wijk’. Er moet nog flink worden ingezet op o.a. betere wijkvoorzieningen voor de jongeren. Uiteindelijk bepalen zij voor een belangrijk deel de toekomst en de leefbaarheid van de wijk. Het rauwe verleden van het Groendorp Spoorwijk heeft plaats gemaakt voor een zonnige toekomst.

Het minder goede nieuws is het volgende. Ik noem bewust het Groendorp Spoorwijk . Mijn vrouw heeft namelijk in het grijze verleden de boom bij de voordeur geadopteerd van de gemeente Den Haag. Dit om een vrijwillige bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en het groenbehoud in de wijk. Deze boom leverde in het voorjaar zo’n mooi bloemig en gekleurd blik op vanuit het raam van de woonkamer.

Het uiteindelijk ongevraagd verdwijnen van deze boom zou weleens een schadeclaim kunnen uitlokken richting de gemeente Den Haag ! Wat is namelijk het emotionele effect op een vrouw en haar heimelijk en zeer wreed ontnomen adoptiekind ???? We weten overigens ook hier inmiddels donders goed de weg naar Max Moskowicz. Echter dit alles terzijde.Tijdens de vernieuwing in de wijk zijn er dus flink wat bomen gekapt. Uiteraard met publicatie in de Posthoorn van de vereiste kapvergunning, althans in de meeste gevallen. Dit alles vanwege de bouw van nieuwe woningen en ook de aanleg van de AHR-persleiding ter transport van rioolwater naar de nieuwe zuiveringsinstallatie in de Harnaschpolder en verdere werkzaamheden aan de stadsriolering zoals de ontkoppeling van het straatriool en de hemelwaterafvoer.

De verdwenen bomen zouden volgens zeggen op redelijk termijn worden herplant. In ieder geval tijdens de aanleg van de nieuwe bestrating bij de afronding van de 3e en laatste bouwfase in de wijk. Dit aldus de reacties van het stadsdeelkantoor en andere betrokken partijen. Zo bleek dit in ieder geval tijdens de verschillende informatiebijeenkomsten de afgelopen jaren.

Echter tijdens de recente informatiebijeenkomst op 10 oktober 2008 bleek een en ander toch wel een beetje anders te liggen. Hoewel gegarandeerd was dat het aantal gekapte bomen herplant zou worden blijkt dit helaas niet te betekenen dus ook weer op dezelfde plek of in de dezelfde wijk. Alleen al in bijv. het stukje Beetsstraat waar wij wonen, verdwenen er reeds 29 bomen. Er komen er maar 7 voor terug.
Inmiddels begint de Berlagewijk een Groenarm wijk te worden. En dit vinden de meeste bewoners alhier toch wel een beetje vreemd. Hoe zit het in de nabije toekomst met die benaming Spoorwijk het Groendorp ????? Is Spoorwijk nu ineens geen Groene Parel meer ???

Rabin Baldewsingh (wethouder Groen).

Het uitkomen van de Nota Haagse Bomen, kiezen voor Kwaliteit en Diversiteit gooit er nog een schepje bovenop. De nota stelt o.a.: “Bomen zijn goed voor onze gezondheid, ons welbevinden en een bron van inspiratie (schilders, dichters). Bomen zijn ook belangrijk voor planten en dieren. Den Haag telt 111.551 (straat) bomen. In de komende tien jaar wil de gemeente zoveel mogelijk bomen in Groenarme wijken planten. Hierdoor ontstaat een betere verdeling van het aantal bomen over de hele stad”. Helaas blijkt hierdoor dus dat verschillende wijken moeten gaan inleveren op het aantal bomen in de wijk.

Spoorwijk grens aan Moerwijk alwaar nu het Masterplan voor het Knooppunt Moerwijk wordt ontwikkeld dit ihkv de structuurvisie Den Haag 2020 (www. Wereldstadaanzee.nl). Spoorwijk maakt deel uit van de Groene en ecologische verbindingszone ofwel de Stedenbaan. Juist daarom is aandacht voor o.m. bomen van groot belang. Dit zou zelfs te combineren zijn met Kunsttuinen zoals bijvoorbeeld te zien in een stad zoals Berlijn. Mede hierdoor heeft Berlijn juist die aantrekkingskracht voor toeristen en maakt het Berlijn internationaal een zeer populaire trekpleister. Combinaties van Kunst in de Wijk, bomen en groen worden gebruikt om de wijk nog mooier te maken om in te wonen. En dat wil de gemeente Den Haag toch zeker ook met haar groenbeleid ??


Hoe groen is Den Haag eigenlijk?
Politiek debat, thema: Hoe duurzaam is Den Haag eigenlijk?
tijd: 11.00 uur gratis voor Nivon-leden. niet-leden € 2,50
waar: Nutshuis, Riviervischmarkt 5
informatie: 070-3914725
organisatie: Nivon Den Haag/Zuid Holland West

Den Haag heeft de naam een groene stad te zijn, maar klopt dat eigenlijk (nog) wel? Om die vraag draait het in het grote Groendebat dat Nivon Den Haag op zaterdag 1 november a.s. om 11.00 uur organiseert. Volgens berekeningen van Alterra is de residentie minder groen dan we wel denken (en waarschijnlijk ook zouden willen).
Deelnemers aan het debat zijn wethouder Peter Smit (milieu) en vertegenwoordigers van de gemeenteraadsfracties van PvdA, CDA, VVD, Groen Links, SP en D66.
U bent van harte welkom om mee te praten.

Hier kan ook bespreekbaar worden gemaakt zaken zoals harde garanties voor de herplant op dezelfde plek danwel in dezelfde wijk. Mits er redelijke argumenten voorhanden zijn dat dit niet haalbaar is. Bijvoorbeeld bij de aanleg van extra parkeerplaatsen (VCP) etc.