zondag, oktober 19, 2008

Theater Pierrot, resultaten slotbijeenkomst Samenspraak Moerwijk


Op maandag 13 oktober was het om 19.00 uur al flink druk in de foyer van theater Pierrot. Niet zo gek ook natuurlijk: de resultaten van de samenspraak Knoop Moerwijk werden deze avond gepresenteerd en overhandigd aan wethouder Norder.

In de foyer stonden een tiental panelen opgesteld met daarop een greep uit de resultaten en foto-impressies van de bijeenkomsten van 17 en 23 september. Om half acht konden de mensen plaatsnemen in de knusse theaterzaal en kon het programma beginnen.

Avondvoorzitter Gert van ’t Hof, die ook de bijeenkomsten op 17 en 23 september leidde heette iedereen van harte welkom tijdens de slotbijeenkomst. Hij benadrukte dat hij het fijn vond zoveel bekende gezichten te zien: het zijn tenslotte de resultaten van de mensen die gepresenteerd worden. Hij vroeg projectleider Layla Olivier naar voren te komen en samen keken ze terug op de samenspraak Knoop Moerwijk. Het concept samenspraak werd uitgelegd en stedenbouwkundige Frank Weijzen lichtte het gebied en de, inmiddels bij de meeste aanwezige bekende, uitgangspuntenkaart toe. Daarna werd kort teruggekeken op de twee samenspraakbijeenkomsten, de aftrap (waar ook wethouder Norder aanwezig was) en de enquêtes die gehouden zijn rond het station en via internet. Daarna was het tijd om een greep van de resultaten te presenteren.

Allereerst nam Layla Olivier de ruimte om aan te geven dat er tijdens de samenspraak niet alleen is nagedacht over de lange termijn, maar dat er ook veel zorgen zijn geuit ten aanzien van de huidige situatie. Dingen zoals het onderhoud van het groen, de (sociale) veiligheid en het verdwijnen van het pannenkoekenhuis. Tijdens haar presentatie lichtte ze daarna per thema een aantal resultaten toe, zodat de aanwezigen en de wethouder een goed beeld kregen van de opbrengst van de samenspraak. Ook de tegenstellingen kwamen op deze manier aan bod: 50% wil een groot park midden in de wijk en 50% wil kleine parkachtige tuintjes in de buurt van hun woning.


Wethouder neemt resultaten in ontvangst.
Na de presentatie werd wethouder Norder uitgenodigd naar voren te komen om de resultaten officieel in ontvangst te nemen. Niet alleen de projectleider, maar ook de kinderen uit groep 8 van de Ds. v.d. Boschschool wilden graag iets uitreiken aan de wethouder. Zij hebben, naar aanleiding van een gastles van de stedenbouwkundige, ook nagedacht over de toekomst van hun wijk, en lieten de wethouder een maquette zien die ze hadden gemaakt. Ook hadden de twee kinderen een pamflet bij zich met daarop de uitgangspunten die voor hen belangrijk zijn (veilige omgeving, speelmogelijkheden etc.).

De wethouder nam ze in ontvangst en bedankte de kinderen hartelijk voor het meedenken. Gekscherend voegde hij er nog aan toe: “dat de kinderen in een week tijd zo’n mooie maquette in elkaar kunnen zetten, doet mij afvragen waarom we daar voor de gemeente zoveel tijd voor nodig hebben!”.


Het hoogtepunt van de avond.
Layla Olivier reikte namens alle mensen in de zaal en de mensen die hebben meegedaan tijdens de samenspraak, een boekwerk uit in de vorm van een schetsboek met hierin alle resultaten. De wethouder nam het boek in ontvangst en richtte het woord tot de aanwezigen. Hij bedankte iedereen voor het meedenken en gaf aan niet alleen de ideeën maar zeker ook de zorgen serieus te nemen. Voor op korte termijn kon hij toezeggen dat er lichtmetingen in het Willem Dreespark worden verricht, er extra aandacht komt voor het onderhoud van de openbare ruimte en dat er met het stadsdeelkantoor gekeken wordt naar hoe het gebied veiliger kan worden. Vervolgens schetste hij de moeilijke opgave waar de gemeente voor staat: het maken van een Masterplan waarbij alle reacties worden afgewogen en worden samengebonden tot een uitvoerbaar en breed gedragen plan. De wethouder riep vervolgens een klankbordgroep in het leven waar mensen zich voor kunnen opgeven om ook tijdens de masterplanfase met de gemeente mee te blijven denken.


Ballonvaart.
Als laatste was het tijd voor de uitreiking van de ballonvaart aan de inzending met de leukste naam voor knoop Moerwijk. De prijs ging naar meneer en mevrouw Amalo die de naam Driesprong hadden ingezonden: het gaat om een knooppunt van drie wijken, vandaar de naam driesprong, lichtte mevrouw Amalo toe. De naam zal niet gebruikt gaan worden als nieuwe projectnaam, maar zal zeker terug komen in de toekomstige ontwikkeling, kon de projectleider toezeggen!Meer informatie ??? Klik hier Den Haag Wereldstad aan zee!