zaterdag, oktober 11, 2008

Het Nieuwe Spoorwijk is bijna klaar.


Afgelopen woensdagavond werd er in de bibliotheek naast de OASE informatie verstrekt over de werkzaamheden die nog gaan plaatsvinden in de wijk. Fase 3 van de nieuwbouw nadert zijn einde.

De verdere invulling van de openbare ruimte werd toegelicht. Niet alleen de bestrating maar ook parkeerplaatsen en de herplant van bomen kwamen aan de orde.


Ter plaatse van het voormalige welzijnspand FRAM Beetsstraat 200, de aangrenzende gymzaal in de Max Havelaarstraat en tien appartementen in de Beetsstraat wordt een woonzorgvoorziening gebouwd in combinatie met woningen rondom een binnentuin.


Tevens kwam ter sprake de nieuwe speelgelegenheid voor de kinderen, het oppimpen van het sportveld bij ’t Zandje achter De Keet Schimmelweg 200 en nog wat zaken. Middels tekeningen konden bewoners meekijken hoe een en ander er uit zal gaan zien. Vragen kon men stellen aan de aanwezige ambtenaren van het stadsdeelkantoor (DSO, BSD) hierbij ondersteunt door de deskundigen van CERES en Vestia.

Ook werd nog gevraagd waar nu die locatie zal komen in Spoorwijk waar de schooltuinen naar toe gaan afkomstig uit het Petroleumhavengebied.

Deze moeten namelijk verdwijnen vanwege onder andere de bouw van de nieuwe Brandweerkazerne en woningbouw.

Kortom, het Nieuwe Spoorwijk is bijna klaar.

Intussen gaan de werkzaamheden in de wijk gewoon verder.

Vernieuwing fase 3 (laatste deel)

Busken Huetstraat.

Beetsstraat.Bestrating.

Bestrating Beetsstraat.


Bomen in de Beetsstraat


Sloop FRAMboos Beetssstraat 200.

TOEN


NU