zaterdag, mei 17, 2008

Speuren naar een plek voor de dakloze


Bron AD 16.05.2008 - Door BERT HESSELINK

DEN HAAG - Het lukt wethouder Bert van Alphen (GroenLinks, welzijn) maar niet om geschikte locaties te vinden voor de opvang van dak- en thuislozen.
De wethouder beloofde de gemeenteraad ruim een maand geleden om snel met een lijst te komen van in totaal negen locaties waar opvangvoorzieningen komen.

Het gaat om zeven nieuwe locaties voor een 24 uurswoonvoorziening. Dit zijn beschermde woonvormen voor mensen met chronisch psychiatrische problemen, al dan niet in combinatie met een verslaving. In elke woonvoorziening zullen zo'n dertig mensen wonen.

Daarnaast moet er een nieuwe locatie komen, bedoeld voor sociale activering en dagbesteding, waar dagelijks zo'n vijftig mensen terechtkunnen. Verder komt er nog een nieuwe locatie voor dag- en nachtopvang.Die lijst met nieuwe locaties laat echter nog even op zich wachten. Zoals het er nu naar uitziet, presenteert de wethouder het opvangplan op dinsdag 27 mei in het college van burgemeester en wethouders. Alle betrokkenen worden vervolgens tijdens een bijeenkomst op maandag 2 juni van de plannen op de hoogte gebracht.

Van Alphen wil een totaalplan naar de raad sturen met daarop dus een complete lijst van mogelijke opvanglocaties. Volgens een woordvoerder zijn evenwel nog niet alle locaties door de gemeente verworven.

De wethouder streeft ernaar om de panden waarin zo'n dertig dak- en thuislozen tijdelijk onder begeleiding moeten kunnen wonen, verspreid over de stad te realiseren. Het is niet zo dat de panden mensen een plaats voor de nacht bieden, zoals de nachtopvang in het centrum van de stad. Daar kunnen mensen die een bed zoeken zich dagelijks melden.

In de nieuw te openen opvanglocaties woont een groep dak- en thuislozen enige tijd. De bewoners krijgen in de woonvormen voortdurende begeleiding met als beoogd doel dat ze na verloop van tijd kunnen doorstromen naar een eigen woning.

Met het aanwijzen van de nieuwe locaties geeft Van Alphen uitvoering aan het Haagse beleid zoals dat is vastgelegd in de nota 'Verslaving: een zorg van alle Hagenaars'. De nieuwe opvanglocaties vormen een belangrijk onderdeel binnen de nota. Van Alphen wil het succesvolle drugsbeleid voortzetten. Vooral de gebruikersruimten en de verstrekking van heroïne hebben volgens de gemeente een positieve uitwerking op de gebruikers en de samenleving.

Naarmate het aanwijzen van de nieuwe locaties langer uitblijft, groeit de onrust in de wijken. Vooral in Spoorwijk zijn bewoners actief om de komst van een opvang tegen te houden. De bewonersorganisatie vindt dat de wijk al zoveel problemen kent, dat een daklozenopvang er echt niet meer bij kan.

De wijk heeft al veel overlast van jongeren. De bewonersorganisatie vreest dat 'bij verdere belasting van onze wijk het risico van zinloos geweld onaanvaardbaar hoog zal worden'.

Een buurtbewoonster is inmiddels begonnen met een handtekeningenactie. Op internet circuleren al waarschuwingen voor 'Bossche toestanden'. In Den Bosch namen buurtbewoners het heft in eigen hand door een pand in brand te steken.


----

Zoals gewoonlijk zal dit er wel weer doorheen gedrukt worden bij de bewoners van de verschillende wijken. Bij dit college heeft de Haagse burger toch niets te vertellen en inspraak ??? Kan me nog herinneren in het v d Vennepark, onze theemuts Kleinsma was daar eens doorheen gefietst en ze had geen junk gezien. Dus heeft ze er nu maar een heel stel heengestuurd, ze heeft haar zin, toch ?????

devega - den haag - 17/05/08 - 21:10:13 2299178
-
Er valt niets positiefs te melden.
De omwonenden rondom de gebruikersruimten lijden onder de overlast die verslaafden veroorzaken. Ze trekken dealers en ander gespuis aan.
En nog maar eens, want velen begrijpen het maar niet. Ze krijgen geen drugs daar.
Ze moeten het eerst bij elkaar roven om daar te kunnen gebruiken. We worden geteisterd door overvallen, woninginbraak en autodiefstallen.

Venneparkers - Den Haag stad van onrecht en onvrede - 17/05/08 - 15:58:03 2298766
-
Dat het niet lukt is Van Alphen z’n eigen schuld. Hij gaat het overleg met de wijken willens en wetens uit de weg door 8 plaatsen áán te wijzen. Ze zonder inspraak de bewoners door de strot drukken. Nog niets geleerd van Vennepark en het Zieken. Die “Bossche toestanden” lokt hij met zijn eigenwijzigheid zelf uit en naarmate de onzekerheid langer duurt, groeit de irritatie en de actiebereidheid.

Frans - Den Haag - 16/05/08 - 22:08:27 2297533
-


Nieuwe namen voor het Alberdingk Thijmplein ??

Labels: