maandag, maart 10, 2008

Station Moerwijk: Haagse poortHet is nog een kwestie van tijd, maar dan is station Moerwijk en de directe omgeving (o.a. Spoorwijk) omgetoverd tot een modern stedelijk knooppunt, waar mensen wonen, werken en reizen.

Het station moet uitgroeien tot de poort van Den Haag. PvdA-wethouder Norder (wonen) en CDA-gedeputeerde Koop (ruimtelijke ontwikkeling) presenteerden gistermorgen in het informatiecentrum bij het station de plannen voor een ware metamorfose.De weg naar station Moerwijk vanaf Holland Spoor voert nu nog langs het desolate bedrijventerrein Laakhaven. De weg maakt onnavolgbare kronkels en gaat onder troosteloze viaducten door. Het bedrijventerrein wordt de komende jaren omgevormd tot een aantrekkelijke woonomgeving waar 850 woningen worden gebouwd.

Op die manier ontstaat een bewoonde corridor van het centrum van de stad in de richting van Moerwijk. Het station moet uitgroeien tot de entree van Den Haag.Voor de omvorming van het gebied tot een aantrekkelijk stedelijk knooppunt zocht Norder contact met de provincie. Volgens de wethouder is de hulp van andere overheden onontbeerlijk bij de ontwikkeling van Knoop Moerwijk, zoals het gebied in de plannen heet.

Voor wat betreft de ontwikkeling van het station heeft de provincie wilde plannen, zo maakte gedeputeerde Koop duidelijk. Station Moerwijk wordt als eerste station omgevormd tot een moderne halteplaats voor de stedenbaan, die de komende jaren in het zuidelijke deel van de Randstad wordt gerealiseerd. Koop wil in dit deel van de provincie een netwerk van railvervoer realiseren, zoals ook andere stedelijke gebieden in Europa die kent. ,,Elke tien minuten moet je op een trein richting Rotterdam kunnen stappen,’’ vindt Koop.

Station Moerwijk wordt een van de zes Haagse stations voor de stedenbaan. In totaal krijgen 32 bestaande stations de komende jaren een facelift. Rond die stations worden dan woonwijken en kantoren gebouwd, zodat mensen makkelijk en snel kunnen reizen.

Voor de ontwikkeling van het gebied rond het station heeft de gemeente Den Haag vier varianten uitgewerkt. In alle varianten krijgt het gebied een enorme impuls en wordt het voorzieningenniveau enorm uitgebreid.

De Knoop Moerwijk is een knooppunt van infrastructuur via weg, water en rail. Het knooppunt verbindt vier cruciale delen van de stad. Dat gebied verdient volgens Norder een moderne stedelijke uitstraling. In elk van de vier uitgewerkte varianten is plaatsgemaakt voor zo’n 1000 tot 1500 woningen.

Daarbij speelt de aanwezigheid van het water een belangrijke rol, aldus Norder. ,,We moeten meer doen met het water, bijvoorbeeld in de vorm van wonen aan het water. Maar ook bij recreatie en vervoer is het water van belang. Dat kan in de vorm van een watertaxi.’’

Norder legt vier varianten voor aan de gemeenteraad en de bewoners van de wijk. Uiteindelijk, na een proces van inspraak en studie, kiest de raad een van de varianten. Mogelijk zelfs nog met aanpassingen, want het gebied biedt door de grote diversiteit volgens de wethouder veel mogelijkheden.

In alle varianten is het de bedoeling dat de openbare ruimte een verbindende rol speelt tussen het station en de omliggende wijken. Met een ’spoor op pootjes’ gaat het gebied meer deel uitmaken van de stad als geheel en sluit het goed aan bij bijvoorbeeld de woningbouw in Laakhaven-West.

Rond het station moeten voorzieningen komen zoals een zwembad of school zodat het station kan uitgroeien tot een ontmoetingsplek. In de variant Avenida staat een stadsboulevard tussen de Neherkade en de Erasmusweg centraal met daaraan natuurlijk bomen en pregnante gebouwen, waarin plaats is voor woningen maar ook voor kantoren. De hoogbouw is beperkt tot 100 meter. In totaal telt deze variant 1290 woningen.

In de variant Poort van Den Haag groeit het gebied uit tot de entree van Den Haag. In dit meest ambitieuze en kostbaarste plan is plaats voor 1580 woningen en verdwijnt de toegangsweg in een tunnel. In de derde variant Waterknoop speelt water de hoofdrol. Er wordt een eiland gecreëerd waarop een mini- Manhattan verrijst met meer dan 2000 woningen. De vierde variant Caleidoscoop is een mix van de andere drie en de goedkoopste.


Zie ook: Slim verdichting Knooppunt Moerwijk

http://bewonersorganisatie.blogspot.com/2005/06/slim-verdichten-langs-de-stedenbaan.html