woensdag, september 26, 2007

Leefbaarheidsoverleg 6 september 2007, verslag

Verslag van het Leefbaarheidoverleg Spoorwijk op 6 september 2007 in de
Promenade aan de Erasmusweg 2 Den Haag
Opening. Voorzitter opent de vergadering.

1. Opmerkingen over de actielijst:

Actiepunt 12. Problemen Alb. Thijmstraat
- Voor mensen die geïnteresseerd zijn heeft de gemeente materiaal over verkeerssituatie.
- Wachten op de zwerfkeien om deze te plaatsen.
- Er staan geen auto’s meer bij het café.

Actiepunt 13, Opengebroken Busken Huetstraat
Bewoner vertelt, dat
- de Busken Huetstraat opnieuw openligt vanwege een nieuwe riolering.
- Er zijn parkeerproblemen vanwege puinstenen.
- De bewoners zijn hierover niet van de voren geïnformeerd. De bewoners van de Beetsstraat en de Schimmelweg zijn wel geïnformeerd.
- Er is gebrek aan communicatie tussen bouwproject en bewoners
- Er is contact met de Gemeente en Ceres. Bij problemen kan men de Gemeente benaderen.
- Voorzitter zorgt voor een lijstje met de verantwoordelijke mensen waar bewoners terecht kunnen.
- Er moet nagevraagd worden welke straten in aanmerking komen voor vervanging riool
- 2 ½ maand geleden was de Busken Huetstraat niet toegankelijk. Ook toen zijn de bewoners niet op de hoogte gesteld over de ontwikkelingen.

Actiepunt 19.Vrijwillig toezicht ’t Zandje.
In de Commissie Spoorwijk is een plan ontwikkeld over het sport/spel aanbod in Spoorwijk vanuit een integrale aanpak.
Een van de arrangementen betreft de faciliteiten bij ’t Zandje. MooiLaak doet een oproep voor een vrijwillige toezichthouder, die het veldje kan beheren. Jolanda nodigt de bewoners uit om mee te denken. Graag aanmelden bij Latifa om samen in een denktank te zitten.

Actiepunt 22. Kunst in de wijk.
Jan Hunck wil graag de kinderen/scholen betrekken bij kunst in de wijk.
- De volgende bijeenkomst over het kunstwerk is nog niet geweest; er zou een overleg plaats vinden tussen mensen die geïnteresseerd waren om mee te denken, deze bijeenkomst is nog niet gepland.
- Er is ook vraag naar functionele kunst.
- Op maandag 3 september was er een overleg over het initiatief van BOS voor een kunstwerk. Er is nog geen overeenstemming over de locatie.
Het oorspronkelijke plan was een fontein. Budget 400.000. Onderhoud 10.000 per jaar.
In fase 3 praten met de architect, kunstenaars, SKIB en BOS. VESTIA heeft 100.000 euro toegezegd.
- Plan van aanpak:
1. Bewoners benaderen.
2. Financiering rondhebben.
3. Eindplan 2009 opleveren (fase 3)
4. MooiLaak – KunstLaak. Dat is een mogelijke naam voor het project.

Actiepunt 30 Geluidsoverlast de Keet. Hierover is overleg geweest met de bewoners en MooiLaak, die toezeggingen heeft gedaan om de geluidsoverlast binnen de perken te houden.

Actiepunt 31. Snelverkeer overlast 30 km straten Van Meursstraat Hasebroekstraat.
Er is extra controle door de politie; de borden ‘woonerf’ blijven staan. Dus er dient stapvoets gereden te worden

2. De bewoners krijgen het woord.- Bewoonster Schimmelweg De stoeltjes in haar voortuin worden weggehaald door jongeren die gaan zitten kaarten. Voorzitter benadert de manager van De Keet om de jongens aan te spreken.
- Bewoonster Beetsstraat: De wijk moet schoon leuk en gezellig zijn, maar de veegwagen neemt niets van het zwerfvuil mee van de Schimmelweg.
- Bewoonster: Op de hoek Oltmanstraat/Potgieterstraat wordt ’s avonds laat herrie gemaakt. De voorzitter neemt contact op met de Politie en de beheerder van de De Keet
- Bewoner: wil a. De bomen terug in de Busken Huetstraat
b. Gevaarlijke oversteekplaatsen veilig maken
c. Zwerfkeien A.Thijmstraat aandachtspunt. Hiervoor zijn een paar maanden behandeltijd nodig.
d. De elektrische netspanning is voor de 6e keer uitgevallen. Het aanleggen van de kabels gebeurt op het verkeerde tijdstip.
e. De bewoners vragen om snellere actie bekabeling van de spanning. Peter praat met verantwoordelijke.
f. Oude speeltoestellen voor gehandicapte kinderen. Er zijn diverse fondsen die aangesproken kunnen worden. Peter onderzoekt dit.

- Jan Hunck: wil a. vervanging van bomen in de Beetsstraat met de herinrichting. Over het algemeen worden vooraf twee bewonersavonden gehouden.
Gemeente gaat navragen of de Busken Huetstraat ook aangepakt gaat worden.
b. Jan Hunck schrok van het aantal van de nieuwe koopwoningen – 20 -, die alweer in de verkoop gedaan zijn en heeft de bewoners hierop aangesproken.
c. Door stroomuitval is er diepvriesschade ontstaan. Om in aanmerking te komen voor vergoeding dient men de schade te kunnen aantonen.
- Bewoonster Nieuw Spoorwijk ; a. Jongeren hebben lantarenpalen gesloopt.De achterpaden van de Vosmaerstraat, Alberdingk Thijmstraat en de Rudolf van Brammenstraat zijn nu donker. VESTIA, Voorzitter en bewoonster gaan de plekken bekijken en een oplossing zoeken. Er is een nieuwe conciërge bij VESTIA. Het is bekend wie de lantarens stukmaakt.
b. Er is last van hondenpoep in de Alb. Thijmstraat (straatno.??) Men kan bellen met het handhavingsteam 3533000. (= contactcentrum Den Haag) of mailen contactcentrum@DSB.denhaag.nl
c. Er is weer overlast in de Rudolf van Brammenstraat. Jongeren lopen over het dak.

3. Rondvraag.- VESTIA. Er is een nieuw algemeen nr. klantenservice. 09001455. Dit kost 8 cent per gesprek.
- MOOILaak. In het kader van de Haagse Ontmoeting vindt er een ontmoeting plaats in de Keet. Iedereen is welkom.
- Het Kleurrijk Festival vindt plaats op 8 september. YES-R zal optreden van 16.30-17.30 uur.
- Voor de verlichting van de Spoorzoeker is OCW verantwoordelijk.
- Verzoek om de palen in het park voor bewoonsters deur Schimmelweg weg te halen.
- De man van VESTIA is vandaag voor het laatst. Dank voor de samenwerking.
- Speeltoestellen Busken Huetstraat traject. Dit loopt. De uitkomst is voorlopig positief..
- De sporthal Busken Huetstraat. De gemeente gaat serieus kijken naar een alternatief hiervoor.
- Gemeente : Interne fietsenstallingen hebben voorrang op een fietsenstalling voor op de stoep voor huizen zonder achterom.

De volgende vergadering van het Leefbaarheidoverleg is op
Donderdag 15 november 2007 om 19.30 in de Promenade.


4. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering.