zondag, april 16, 2006

Metamorfose drie Spoorwijkse straten

Om de openbare ruimte te verbeteren, zullen drie straten in Spoorwijk een metamorfose ondergaan. Het aantal parkeerplaatsen wordt geoptimaliseerd, er komen andere klinkers en stoeptegels, nieuwe lantaarnpalen en op een aantal plaatsen ook extra bomen. Deze herinrichting in delen van de Camera Obscurastraat, de Schimmelweg en de Jan Wapstraat start in de eerste helft van 2007.

Verantwoordelijk wethouder Marnix Norder (Ruimtelijke Ordening, Stedelijke Ontwikkeling en Wonen): "Op het gebied van woningen is er al een kwaliteitsslag gemaakt. Nu is het tijd voor de openbare ruimte. Want deze straten zijn nu nog sober ingericht. Door de herinrichting ondergaat Spoorwijk dus weer een positieve verandering."

Parkeerdruk.
De parkeerbezetting in dit deel van Spoorwijk is er zo hoog dat auto's vaak op de stoepen staan. In overleg met de bewoners worden daarom nu de stoepen in de Camera Obscurastraat en de Jan Wapstraat verkleind om te voorkomen dat auto's op de stoepen parkeren.

Verder verdwijnen de huidige lantaarnpalen. Daarvoor in de plaats komen Berlage lichtmasten. Slechte bomen worden vervangen. Er worden extra bomen geplant in de Jan Wapstraat en de Camera Obscurastraat.

Uitgangspunten.
De herinrichting in de Camera Obscurastraat geldt voor het deel tussen de Schimmelweg en Busken Huetstraat.
Bij de Schimmelweg gaat het om het stuk tussen de Beetsstraat en Hildebrandstraat en bij de Jan Wapstraat om het stuk tussen de Van Zeggelenlaan en Van Koetsveldstraat.

Het plan sluit naadloos aan op de uitgangspunten van het wijkplan, het in uitvoering zijnde project Goeverneurplein Van Zeggelenlaan en andere op stapel staande herinrichtingen van woonstraten in Spoorwijk.

Samen met de nieuwbouwontwikkelingen in het westelijk deel van Spoorwijk ondergaat bijna geheel Spoorwijk een verandering. Medio 2007 moet de herinrichting van de drie straten in Spoorwijk klaar zijn.

Bron: http://www.denhaag.nl/smartsite.html?id=47741