dinsdag, oktober 04, 2005

Straatgroepen

De Bewonersorganisatie zet zich in voor een veilig, leefbaar, schoon en gezellig Spoorwijk. Omdat we zelf in de wijk wonen en werken signaleren we eventuele knelpunten vaak wel op tijd om ze te kunnen doorspelen naar de gemeente of een andere instantie die daar actie op kan nemen.

Toch kan het altijd beter. In Nieuw Spoorwijk zijn enkele complexcommissies opgezet. De leden van de commissies zijn de contactpersonen voor zowel de buurtbewoners als voor de bewonersorganisatie en diensten en instellingen in de wijk. Zij hebben al veel succes geboekt om de buurt leefbaarder en gezelliger te maken.

In Oud Spoorwijk willen we daarom ook de oude straatgroepen nieuw leven inblazen en nieuwe groepen opzetten. Samen kunnen we ons actief inzetten voor een blijvend leefbaar spoorwijk. Via de Spoorwijzer zullen we u op de hoogte houden van de vorderingen. Wendy Jonker, adviseur van Stichting BOOG, is contactpersoon voor dit project.

Met haar kunt u contact opnemen voor meer informatie en om u aan te melden voor een nieuwe straatgroep. zal dit project trekken. Tel.nr. 3121278, email jonwe@boog.nl